Hoppa till innehåll

Ledare: Två år i Medborgararenan

Då jag skrev det här (30.9.) var det min sista dag som verksamhetsledare för Medborgararenan. Mitt första offentliga uppdrag i föreningen var att hålla ett öppningsanförande på den internationella Kamratstödsdagen i oktober 2017. Då var jag spänd och ivrig. Nu ligger vemod i luften.

Mycket har hänt under de två senaste åren och mycket har jag lärt mig under den tiden. Jag har sett det som ett privilegium att få vara med och främja frivilligverksamheten med Medborgararenan. Här följer några lyft från dessa två år.

Ökning av medlemsföreningar

Vi hade 59 medlemsföreningar då jag påbörjade mitt arbete vid Medborgararenan. Nu, två år senare, är vi 117. Det finns ungefär 1,2 miljoner medlemmar i dessa medlemsföreningar. Även om Finland är föreningarnas förlovade land med över 100 000 registrerade föreningar och 15 miljoner medlemmar, så når Medborgararenan en märkbar del av det finländska medborgarsamhället. Till exempel har sådana stora föreningar och förbund som Olympiska kommittén, Scouterna, Finlands naturskyddsförbund, Fingo och Diabetesförbundet blivit medlemmar, samt under min senaste arbetsvecka JHL.  

Expansionen har inte gällt endast medlemmar. Verksamheten vid Medlemsarenans koordinatorer för frivilligverksamhet, Urvalsnätverket, har kraftigt utvidgats. Då jag började fanns det 24 nätverk. För närvarande har vi redan inalles 33 verksamma grupper och ungefär 750 professionella inom frivilligverksamheten. Urvalsnätverket stöder utvecklingen, arbetsorken, det regionala samarbetet för koordinatorerna och genom detta förbättringen av frivilligverksamhetens kvalitet och synlighet.

Reformering och implementering av strategin

Medborgararenan förnyade under min ledning sin strategi. Föreningens vision är att Finland är världens bästa plats för frivilligverksamhet. I Finland berättar 42 % att de gjort frivilligarbete under de senaste fyra veckorna och hälften under det senaste året. Endast 4 % av världens befolkning bor i länder där man är öppen för medborgarsamhället. Finland är ett av dessa länder.

Medborgararenans strategiska ändamål är att (1) frivilligverksamhetens ställning förbättras i det politiska beslutsfattandet (2) frivilligverksamheten ökar och dess kvalitet blir bättre i Finland (3) frivilligverksamheten är känd och lockande och att (4) praxis för frivilligverksamheten förbättras. Vi definierade följande värden för föreningen: ansvarsfullhet, mod, öppenhet, samarbete och jämställdhet.   

Påverkningsarbetet syns i regeringsprogrammet

Via Medborgararenan har jag fått vara med i delegationen för Medborgarsamhällspolitik (KANE) och dess arbetsutskott. Dessutom administrerar vi en frivilligverksamhetstödgrupp för riksdagen där alla riksdagsgrupper, förutom Liike Nyt, medverkar. Jag har deltagit i många av förvaltningens arbetsgrupper och frågestunder, talat på många evenemang och gett intervjuer beträffande frivilligverksamhet.

Ett av de viktigaste resultaten av vårt påverkningsarbete var förhandlingarna för regeringsprogrammet våren 2019. Vi gjorde upp egna mål för regeringsprogrammet och bad våra medlemsföreningar med. Inalles 48 medlemsföreningar skrev under våra mål, vilka var:

– Den demokratipolitiska redogörelsen uppdateras med syftet att främja frivilligverksamhet

– Frivilligarbete inkluderas i aktiveringsmodellen för arbetslösa

– Man tillägger att den kunskap som erhållits från frivilligverksamhet skall

identifieras och erkännas i utbildningen

Man kunde se vår betydelse vid förhandlingarna i Ständerhuset. Alla våra mål genomfördes och antecknades i regeringsprogrammet. Inkluderandet av frivilligverksamheten i aktiveringsmodellen kom visserligen från det, att regeringen beslöt slopa hela aktiveringsmodellen, till vilken Medborgararenan och en stor del av föreningsfältet har förhållit sig kritiska redan från början.

Även annan lagstiftning har hört till påverkningsarbetet. Vi har haft inverkan på förnyelsen av lagen för penninginsamling, lagen för sammanträden och nu senast har vi medverkat i kontrollgruppen som förbereder förnyelsen av föreningslagen.

Experimentell och flexibel utveckling

Våren 2019 började vi modigt förverkliga Climate Aid -evenemanget. Meningen är att i år ha en pilot på Climate Aid i Finland och att utvidga det till ett internationellt evenemang i stil med Live Aid -konserterna 13.7.1985 i London och Philadelphia. Vi fick Sitra och en stor grupp organisationer och företag som finansiärer. Climate Aid -välgörenhetsevenemanget och konserten för klimatet hålls lördagen den 23.11.2019 på Musikhuset.

Dessutom har Medborgararenan koordinerat en satsning av sammanlagt sju organisationer och tillställningen i SuomiAreena sommaren 2019, burit ansvaret för administreringen vid arrangemanget av Finlands socialforum samt kraftigt förnyat sitt koncept för tillställningar och deltagit i många evenemang, som t.ex. Världen i byn-festivalen. Naturligtvis utan att förglömma vårt Jeesaan-projekt som i tre år har varit pilot för frivilligverksamhetskurser i andra gradens läroverk i Vanda.  

Medborgararenan har tagit en betydande roll också i att utveckla olika digitala plattformar för frivilligverksamheten. Som ett tecken på förtroende för Medborgararenans betydande roll, donerade OP Gruppen www.hiiop100.fi , den digitala förmedlingstjänsten för frivilligverksamhet som de utvecklat, till Medborgararenan att underhålla, på de frivilligas dag 5.12.2018. Ett halvt år senare gjorde vi ett samarbetskontrakt med Kirkkopalvelut (ung. Kyrkoservicen) och deras plattform  www.vapaaehtoistyo.fi . Vi har också stött och utvecklat andra applikationer. Målet är att det i framtiden skall finnas en tydlig och central nätplattform i Finland för att meddela och söka frivilliguppdrag.

Förändringar i verksamhetskulturen och ledarskapet

Då jag började som verksamhetsledare i Medborgararenan, avslöjades ett allvarligt problem med inomhusluften. Vi beslöt i snabb takt att flytta från våra gamla utrymmen till Kalliola. Kalliola har visat sig vara en inspirerande plats för främjandet av frivilligverksamheten.

Under de två senaste åren har Medborgararenan övergått till ett servicebetonat och självorganiserat ledarskap, där man litar på arbetstagarna och ger dem ansvar. Vi har samtidigt aktivt strävat till att främja arbetsvälmågan och personalens ork. Vi har till exempel tagit i bruk en arbetsplatsmodell som är livssituationsvänlig. Medborgararenan erbjuder minst tre veckors avlönad semester, fri möjlighet till distansjobb och helt flexibla arbetstider.

Då vi är på kontoret håller vi gemensamma kaffepauser. Vi erbjuder arbetstagarna möjlighet att använda lite arbetstid för motion mitt under arbetsdagen och att göra valfritt frivilligarbete två dagar om året. I och med frivilligarbetet förkovrar arbetstagarna sitt eget kunnande och skapar nya nätverk samtidigt som de kan göra något betydelsefullt för dem själva.

På Medborgararenan har vi också prövat på utvecklingssamtal i grupp. Och, gällande möten har vi övergått till en 25 minuters rytm. Det betyder att vi håller möte maximalt i 25 minuter och sedan alltid håller en fem minuters paus. Till en självstyrande organisation och ett ledarskap hör också att arbetstagarna själva kan besluta om agendan för t.ex. kontorsmöten varje vecka och olika gemensamma utvecklingsdagar. I stället för pengar eller materiella gåvor har extra belöning till arbetstagarna getts som extra lediga dagar.  

Vad har då faktiskt blivit gjort?

När jag började, trodde jag, att jag väl kände det finländska föreningsfältet. Hur fel hade jag inte. Redan från första dagen märkte jag hur omfångsrikt och mångsidigt fältet för förenings- och frivilligverksamheten faktiskt är i verkligheten. Det finns massor av aktörer och engagerande verksamhet överallt där jag varit på besök. Och jag har varit på många platser.  

Under de två senaste åren har jag till exempel suttit på 808 möten, under olika tillställningar, ofta runt om i Finland, hållit 149 anföranden eller föreläsningar, gett 67 intervjuer till olika medier, skrivit 40 kolumner och deltagit i 58 seminarier. 

Fast världen förändras ju inte genom att sitta på möten. Möten och andra aktiviteter är ändå en förutsättning för att kunna få en förändring till stånd. Det är ju frågan om att någon större förändring sällan är en följd av någon enskild människa eller handling. Man måste ofta få många med och göra mycket arbete.

Tack till er alla som på sätt eller annat har varit med i detta två års intensiva och givande skede. Jag hoppas vi möts i andra sammanhang. Även om nya utmaningar och att rädda jorden härnäst kallar på mig, finns mitt hjärta alltid hos frivilligverksamheten och jag kommer alltid att sakna er alla väldigt mycket.

Text: Leo Stranius

Skribenten har verkat som Medborgararenans verksamhetsledare åren 2017–2019.

Medborgararenan är frivilligverksamhetens samhälleliga påverkare i Finland. Vi skapar förutsättningar för att utöka frivilligverksamheten och utveckla dess kvalitet.

Vi förbättrar tillgängligheten, mångfalden, innovativiteten och synligheten för den finländska frivilligverksamheten.

Översättning: Ann Jokinen

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan