Hoppa till innehåll

LUV lyfter fram dolda resurser

Kreativ ny kraft rf (LUV), är en politiskt och religiöst obunden förening. Meningen med verksamheten är att förbättra livskvaliteten för människor under svåra omständigheter eller levnadssituationer. Föreningen grundades i slutet av år 2015 och koncentrerade sig till en början på konstterapeutiskt arbete för minnessjuka.

Att spränga gränser och möta människor

Med tiden har flertalet personer av olika ålder anslutit sig till föreningens verksamhet. För tillfället är den yngsta två år.

Den äldsta som har varit med i föreningens verksamhet har varit Marjatta Tonemar, som gick bort i våras som 89-åring.

Styrkan inom Kreativ ny kraft är förmågan att vara känslig och lyssna. När olika människor möts och tillsammans börjar komma med idéer så föds nya tankar och förfaringssätt lätt.

Verksamheten i föreningen är projektbaserad, vilket innebär att projekten planeras och man ansöker om finansiering i förväg. Vissa initiativ kan förverkligas med en mycket liten budget. Bl.a. medieprojektet I Braheparkens skola var ett sådant. Där bekantade man sig med tidningsarbetet i praktiken och som resultat fick man skolans egen tidning. Projektet drogs av två professionella journalister.

360 grader samarbete

Många av dem som är med i verksamheten har deltagit i anstaltsvården av minnessjuka med hjälp av musik, berättelser och drama. Våra samarbetspartners är bland andra Helsingfors Alzheimer -förening, vårdhemmet Wilhelmina och Folkhälsan. Föreningens officiella språk är finska och svenska. Med i verksamheten finns människor som kan engelska, italienska, spanska, franska, ryska och arabiska.

Kom som du är

Tillställningarna som LUV arrangerar är i allmänhet öppna för alla.

Under tillställningen Den väg vi vandrar – minnets nya vägar och metoder som ordnades förra maj gick man igenom olika minnessjukdomar och begrundade framtidsutsikter för olika kontsbaserade metoder. Medverkande var bland annat specialister i minnesarbetet, konstnärer, fotografer, reportrar, närvårdare, musiker, läkare samt en erfarenhetsspecialist.

Samhälleliga projekt

Minns du – våra visor -sångboken är ett gott exempel på ett samhälleligt och gränsbrytande projekt för flera generationer. Studeranden från två läroanstalter, boenden på servicehem, deras närstående och deras personal har deltagit i projektet. Även lokala musiker medverkade.

Sari Laine och Risto Ruuth handhar projektet på LUV.

Projektet tillförde ett öppet band vid namn Muistiosasto (fri övers. Minnesavdelningen), till vars spelningar alla är välkomna. De har tre permanenta medlemmar, som alla har flera års erfarenhet av konstverksamhet bland minnessjuka.

I och med publiceringen av Sångboken påbörjade LUV förlagsverksamhet vid namn Engel House Publishing.

En organisation skyddar föreningens verksamhet

För att garantera föreningens egentliga verksamhet har ledargrupper bildats för områden som media, marknadsföring och ekonomiförvaltning. Grupperna sammankommer vid behov och består av yrkeskunniga samt studeranden. Stödgruppen sammankommer en par gånger om året. Då går man igenom en vidare helhet av verksamheten samt framtidsperspektiv.

Vid Sinnets Källa

Föreningen har i ett år varit verksam i byggnaden för f.d. Lappvikens sinnessjukhus och LUV samarbetar med Lapinlahden Lähde och andra hyresgäster. Kontoret har nu flyttat till Lillhoplax i Helsingfors. Samtidigt öppnas ett kontor också på Åland.

Tankar från en ny medlem

Mikael Sol har medverkat i LUV:s verksamhet några månader. Han stötte på en av föreningens medarbetare i Lappvikens korridorer och då föddes ett spontant samtal.

Vi märkte att vi har samma intressen. Jag har varit med och grundat bandet Muistiosasto, samt översatt några texter till svenska”, berättar Mikael.

Det bästa i föreningen är enligt Mikael att verksamheten inte utestänger några specialgrupper. Det är fint att man medvetet strävar till att föra samman olika människo- och åldersgrupper.

Det har varit inspirerande att märka hur man av minnessjuka åldringar har fått aktiva medverkare t.ex. i skapandet av sångboken.”

Själv tillför Mikael sin egen musikaliska färdighet samt den erfarenhet han fått av sitt arbete med åldringar till föreningens förfogande.

Då konst och mentala teman förenas, uppkommer en stark kombination som i bästa fall kan få bort tabun och betingelser. Den kan också få till stånd förbättring och insikter på ett djupt plan.”

Mikael ser LUV som en värdefull samhällelig funktion därför att här skapas en ny slags verksamhetskultur.

Man strävar medvetet till att fälla skiljemurar och undvika en klassificering av människor. Alla medverkande är målmedvetna och har pionjäranda. Mera sådant!”

Text: Sari Laine

Mera information:

Sari Laine, puh. 050 911 3217, luv.kreatiivnykraft(at)gmail.com

http://luvkreativnykraft.wixsite.com/yhdistys

https://www.facebook.com/luvkreativnykraft/

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan