Hoppa till innehåll

Medborgararenan räknade ut sitt eget koldioxidavtryck och uppmuntrar andra med

Just nu aktiverar klimatförändringen mängder av människor: klimatmarscher arrangerade av frivilliga och skolelevernas klimatstrejker visar hur akut ämnet är även i Finland. Också valdebatter och media lyfter kraftigt upp ämnet. Med all orsak. Jordglobens temperatur håller på att stiga i farlig takt och snabba tag för att förhindra klimatförändringen bör göras på alla sektorer – också i organisationer. Det finns över 100 000 registrerade föreningar i Finland och det är av betydelse hur vi agerar. Vi på Medborgararenan beslöt oss för att bli en koldioxidsmart förening och med hjälp av en ny räknare utreda vad för slags utsläpp uppstår av vårt agerande. Nu ber vi alla andra föreningar med – tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

Den nya räknaren hjälper med att utreda föreningars koldioxidavtryck

Helsingfors universitet och Sitra publicerade i november år 2018 förmodligen världens första koldioxidräknare skräddarsydd för organisationer. Den nya räknaren hjälper organisationer att fastställa sina egna utsläpp och stöder förminskningen av utsläpp. Det är lättare att minska på utsläpp, när man först har en tydlig uppfattning av hur mycket det i nuläget bildas. Utvecklarna av räknaren inbjuder organisationerna med i klimattalkot och till att bli koldioxidsmarta organisationer.

Liknande räknare har tidigare utvecklats närmast för företag och privatpersoner, men insatser från alla samhällets aktörer behövs för att förhindra klimatförändringen. Det finns över 100 000 registrerade föreningar i Finland och där verkar miljontals finländare. Ändå är de bara få organisationer som har räknat sin egen verksamhets klimatpåverkan eller funderat på sin verksamhet i relation till utsläppen av växthusgas. Organisationer har ändå stor slagkraft att göra förändringar i samhället och de kunde ta en mera betydande roll i klimatfrågor än nu. Organisationer är föregångare i många saker – så varför inte också här.

Medborgararenan räknade ut sitt eget koldioxidavtryck så här gick det till

Medborgararenan beslöt att passa på den möjlighet som den helt nya räknaren erbjöd och utredde sitt koldioxidavtryck för år 2018. Det var lätt att motivera våra ca. tio anställda med. Användandet av räknaren var enkelt. Ett större jobb var att hitta den information som behövdes för uträkningen. Hur många möten arrangerades, i hur stora utrymmen och vad bjöds det på? Hur många arbetsresor gjorde jag och med vilka fordon? Samtidigt diskuterade vi, vilken verksamhet som skulle tas med och vad som skulle lämnas utanför: hörde de utsläpp för resor, som deltagare i tillställningar, vi arrangerat, gjort, till vårt koldioxidavtryck? Och även om de hörde, kunde vi till ett rimligt besvär ha någon möjlighet att få behövlig information?  

Vi kom fram till att dela på oss i arbetspar och -grupper, där alla fick ett eget ansvarsområde, som konsumtionen på kontoret, tryckalster och arrangerade tillställningar. Vi lärde oss mycket under utredningen, men så här efteråt tänkt skulle det snarare ha lönat sig att göra arbetsfördelningen baserad på det, vem som hade den lättaste tillgången till informationen i fråga. Den första uträkningen var säkert den mest utmanande, nästa gång går det säkert smidigare. Det lönar sig absolut att anteckna informationskällor och beräkningsgrunder, så att följande års avtryck är jämförbart med det första. Vi underlättar nu vårt arbete genom att göra anteckningar längs med året, resekilometrarna och fordon antecknas t.ex. i arbetstidsuppföljningen.

För många av oss var redan beräkningsprocessen ögonöppnande. Den arbetstagare som räknade ut förbrukningen av kaffe och te, kom till att själv sluta dricka kaffe då hen märkte att koldioxidavtrycket för te är ungefär hälften mindre än för kaffe. Att se de slutliga resultaten aktiverade ännu mera och på basen av dem var det lätt att fokusera på saker vi kan påverka och som är av betydelse.

Medborgararenans koldioxidavtryck – resultatet av uträkningen

Medborgararenans koldioxidavtryck var 9316 kg CO2ekv år 2018.

Det största koldioxidavtrycket i Medborgararenans verksamhet kom från resandet, över 3200 kg CO2ekv. Kalkylen avslöjade också att 62 % av resandets utsläpp kom från bara ett fåtal flygresor – i fortsättningen kommer vi inte alls att använda inrikesflyg, och utrikesflyg efter noggrant övervägande. Som hittills, föredrar vi kollektivtrafik i lokaltrafiken.

Den näststörsta andelen kom från energin, till vilken hör elförbrukning, energin för kontorets externa servrar och uppvärmning. Vi använder grön el som är utsläppsfri och serverservicen vi använder kompenserar utsläppen. Koldioxidavtrycket (2675 kg CO2ekv) för energin som Medborgararenan använder kommer enbart från fjärrvärme. I år skall vi utreda möjligheterna att övergå till utsläppsfri fjärrvärme, vilket åtminstone i Helsingfors är möjligt. 

80 % av utsläppen från service och tillställningar (2236 kg CO2ekv) kom från traktering på tillställningar. Till exempel delade vi ut 500 korvar under ett evenemang. Det utgjorde en tredjedel av utsläppen som kom från all matservering. I fortsättningen bjuder vi endast utsläppsfattig veganmat under tillställningar.

Vi kommer i fortsättningen att årligen publicera vårt koldioxidavtryck i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vi lovar att det i år kommer att vara mindre än senast.

Text: Sini Hirvonen och Aino Kostiainen

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan