Hoppa till innehåll

Medborgararenan rf:s mål för riksdagsvalet 2023

Åtgärder som krävs av Medborgararenan rf:

1. Finansieringen för organisations- och frivilligverksamheten ska vara tillräcklig och långsiktig, och den ska ha som mål att eliminera avveckla den uppspjälkande finansieringsstrukturen.

– En tillräcklig finansiering hjälper organisations- och frivilligverksamheten att nå sin fulla potential som förtroendebyggare, förebyggare av sociala problem och källa till samhällsförnyelse.

– Finansieringen av organisations- och frivilligverksamheten ska vara långsiktig och stabil så att bidragets mottagare kan förutse verksamhetens framtid och utnyttja verksamhetens potential till fullo.

– Finansieringens struktur och nivå ska möjliggöra en oberoende verksamhet för organisations- och frivilligverksamheten. Finansieringsstrukturen bör utvecklas så att den inte står i vägen för branschöverskridande samarbete vars syfte är att främja välbefinnande och delaktighet.

– Organisationer bör ha lika möjligheter till medelanskaffning och detta bör stödjas genom utbildning och tilläggsresurser. Statsbidragen bör stöda organisationen i början av medelanskaffningen, i synnerhet genom att godkänna kostnaderna som uppstår på grund av anskaffningen.

2. Organisations- och frivilligarbete ska tas i beaktande i den offentliga förvaltningen.

– Organisationer, allt från mindre föreningar och nationella organisationer, ska vara mångsidigt representerade i de beslutande organen (med hänsyn till för exempel minoriteter och regionala frågor).

– Det ska föras en öppen dialog med organisationernas representanter i samband med beslutsfattande och beredningsprocessen.

– Den offentliga sektorn ska utnyttja organisations- och frivilligverksamhetens kunnande vid utveckling av tjänster. 

3. Medborgerliga och demokratiska färdigheter ska utvecklas genom hela studiestigen.

– Studietstigen – småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiets anstalter, högskolor och vuxenutbildningar – ska innehålla fler möjligheter för studerande att bekanta sig med frivilligarbete och dess möjligheter till delaktighet och samhällelig påverkan.

– Nyanlända som ska integreras i samhället bör också få bekanta sig med organisations- och frivilligverksamheten, så att dessa nya finländare kan hitta egna sätt att delta och påverka.

Varför är det viktigt att lyfta fram frivilligarbetet i riksdagsvalet och regeringsprogrammet?

  • Frivilligverksamheten är en av de viktigaste hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den har hjälpt Finland att överleva 2020-talets kriser och gett hopp i svåra tider.
  • Verksamheten har en stark grund i Finland, och finländare har en positiv inställning till frivilligarbete. I dagens Finland gör upp till 47 % av finländarna frivilligarbete.
  • Frivilligverksamheten har en enorm potential för tillväxt: enligtutredningar säger till och med 28 %, det vill säga en fjärdedel, av finländarna att de tror att de kommer att göra mera frivilligarbete i framtiden, medan 36 % tror att de kommer att fortsätta göra lika mycket som de gör nu.
  • Vi behöver en stark frivilligarbetsverksamhet också i framtiden, så att vi kan säkerställa den finska välfärden för alla på ett jämlikt och framåtblickande sätt inom planetens gränser.
  • Frivilligverksamhet ökar förtroende och omtanke i samhället, samt ger medborgare möjligheter till delaktighet och påverkan. Verksamheten är en viktig del av en fungerande demokrati, då den ger volontärerna en möjlighet att påverka saker som är viktiga för dem och åstadkomma konkreta förändringar.
  • Frivilligverksamheten är också en viktig källa för innovationer som utvecklar samhället.
Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan