Hoppa till innehåll

Medlemssamfund: Finlands byar rf

I den här serien berättar den 25-åriga Medborgararenans samfundsmedlemmar om sin verksamhet.

Finlands Byar rf är en riksomfattande förening som jobbar till förmån för lokalutveckling – alla de helt små och konkreta sakerna, som syns i vardagen för de människor som bor i Finlands tusentals byar och stadsdelar. Saken kan vara en lekplats, en skola, ett café, ett bibliotek, gatubelysning eller en gångväg: byverksamhet är allt det utvecklingsarbete som görs i hemtrakten. Arbetet behöver inte heller vara konkret, utan det kan handla om att vårda åldringar eller helt enkelt att uppehålla gemenskapskänslan fast i form av en teaterklubb.

– Det är svårt att kort förklara byverksamhet, för det är så vitt omfattande. Lokalutveckling är därför en bra term, för där kristalliseras kärnan i verksamheten; byverksamhet är vad som helst för utveckling på en viss plats.

Och uttryckligen verksamhet som utgår från områdets invånare, det är en viktig beskrivande faktor för vårt arbete, börjar ordföranden för Finlands Byar rf, Petri Rinne.

Rinne, som också själv kommer från ett bysamhälle, blev intresserad av byverksamhet för att social gemenskap är medryckande.

– Det är en fin känsla då en samling eldsjälar, som tror på samma sak, möts. Då finns det krafter för hela byns sak och ingen utmaning känns oöverkomlig. Man kan lösa Afrikas och Kinas landsbygdsproblem där vid sidan om. Och det bästa är att entusiasm är en sjukdom som smittar av sig, beskriver Rinne.

– Människan är dessutom ett flockdjur och vi har ett starkt behov av att höra till en grupp. Men i norr, i vårt glest befolkade land, lurar ensamheten alltid bakom knuten. Byverksamhet är en ypperlig medicin mot detta. Forskning påvisar det också, att på områden med stark samhörighet är välbefinnandet och den sannolika livslängden högre än medeltalet för vårt land, fortsätter han.

Vägen till ordförande för Finlands Byar rf. gick via Leader-gruppen, där Rinne jobbar som verksamhetsledare. Som en förening för lokalutveckling representerar Finlands Byar rf. förutom byverksamhet även lokala Leader-grupper, som drar EU-delfinansierad lokalutveckling i hela Finland. Lättare sagt: de utdelar EU:s utvecklingsstöd för landsbygden till lokala projekt, såsom till byföreningens nya strandbastu.

Traditionell byverksamhet för ofta tankarna till landsbygden, men samma lokalutveckling kan göras i vilket område som helst; även om rötterna för byverksamheten finns på landsbygden tillhör lokalutveckling alla. I den förberedelse, som för närvarande pågår till Europeiska Unionens nya programsäsong, är lokalutvecklingen högt placerad, med en önskan att föra landsbygdens Leader-modell också till städerna.

– Leader är en motivation till att få människor aktiverade. Metoden fungerar eftersom vi kan tillföra en morot till samarbetet: när talkoarbetet är gjort, blir det färdiga resultatet till glädje för samfundet. I städerna skapar Leader social gemenskap förutom via verksamhet, också genom att erbjuda mötesplatser med låg tröskel, berättar Finlands Byar rf:s Leader-ombud Heli Walls.

Styrkan i lokalutveckling är den sociala gemenskapen som verksamheten tillför. Det behovet försvinner ingenstans och är inte fast vid boplats. Möjligheten att utveckla trivseln eller hobbymöjligheter på sin egen boningsort är ett tema som aktiverar människor i byar och kvarter överallt i Finland.

Text: Sofia Tuisku

Informatör på Finlands Byar rf.

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan