Hoppa till innehåll

Medlemssamfund: Parempi Avioliitto ry (ung. Ett Bättre Äktenskap rf.)

I den här serien berättar den 25-åriga Medborgararenans samfundsmedlemmar om sin verksamhet.
Hopp, stöd och resurser från stödparsverksamheten
Ett stödpar är ett frivilligt äkta par skolat till sin uppgift, och som känner sig ha fått hjälp med att bearbeta problem i sitt eget parförhållande och vill erbjuda kamratstöd för par som behöver det. De viktigaste uppgifterna för ett stödpar är att lyssna, uppmuntra och väcka hopp. Enligt information från stödparsregistret har man kunnat erbjuda ett stödpar inom en vecka för par som behöver hjälp.
Stödparsprojektet påbörjade i mars 2018 ett samarbete med Sosped-stiftelsen i avsikt att utvärdera verksamhetens effekter. Undersökningen genomfördes med två gruppintervjuer av stödpar samt med att fråga dem som fått stöd om erfarenheterna av stödverksamheten på två e-blanketter. På den ena blanketten svarade paret var för sig och på den andra tillsammans.
Stödpar söks till kris
Enligt undersökningen söker man ett stödpar då man upplever utmaningar i kommunikationen, med att behandla konflikter och problem, i den mentala och fysiska närheten samt i sexualiteten. I allmänhet söker man ett stödpar vid riktigt svåra situationer i parförhållandet och 90 % av de som svarat hade sökt hjälp vid en kris. Som bakgrund till problemen kunde speciellt vardagens brådska och att man inte når varandra samt utmattning och mentala problem särskiljas. I bakgrunden fanns också hos 41 % av svaren mentalt och fysiskt våld.
Över häften av de par som svarade ansåg att deltagandet i stödparsverksamheten hjälpte dem att förbättra sin kommunikation. Man såg speciellt positiv effekt i att tala om svåra saker och att lyssna på den andra. Största delen av paren erfor att förtroendet ökade i och med stödparsverksamheten. Över hälften av de som svarade ansåg också att stödförhållandet hade hjälpt dem att känna igen problemen, att det skett en positiv ändring i den mentala närheten och att behandlingen av konflikter och problem hade blivit bättre.
Av dem som svarade på förfrågan fick 60 % också hjälp från annat håll än stödparsverksamheten. De par som inte fått annat stöd hade en större erfarenhet av stödparsverksamhetens positiva effekt än de som dessutom fått annat stöd.
Hoppet är det viktigaste
79 % av de som svarat ansåg att hoppet för äktenskapet växte med stödparsverksamheten. Mest hopp fick 20–34 åringar samt de vilkas problem endast hade räckt ett år eller mindre. I relation till bakgrundsproblemen hade de med otrohet och utmattning eller mentala problem fått mest hopp.
94 % av dem som sökt hjälp till en kris kände att de fått stöd att hantera krisen. En förståelse av att också andra äkta par har problem ökade hos de flesta. 69 % fick ett vidgat perspektiv på utmaningarna i sitt äktenskap och en känsla av att de med sin partner allt bättre kan hjälpa sig själv.
Effekterna av stödparsverksamheten
Enligt undersökningen är det omöjligt att utvärdera alla stödparsverksamhetens indirekta och långvariga effekter på grund av de få intervjuerna och det lilla urvalet, men uppenbarligen inverkar verksamheten ändå positivt på följande saker: kvaliteten på parförhållandet blir bättre, ett funktionellt parförhållande stöder parterna att orka med vardagen, familjens kommunicering blir bättre då föräldrarnas dynamik utvecklas. Troligen kan man också förebygga skilsmässor genom att behandla t.o.m. djupa kriser, vilket har en positiv, långvarig effekt på livet för barnen i dessa parförhållanden. Eftersom de som inte har annat stöd till buds får mest hjälp av stödparsverksamheten kan dess effekt även genom detta förebygga skilsmässor.
Text: Elina Holappa
stödparskoordinator, Parempi avioliitto ry
I Parempi avioliitto ry:s stödparsverksamhet har över 200 par fått hjälp till krisen i sitt förhållande. I det treåriga (2016–2018) nationella stödparsprojektet är det sista året på gång. I början av år 2016 var den främsta uppgiften för projektet att skapa ett nationellt stödparsregister och att befästa stödparsverksamheten som en av föreningens grundverksamheter. För närvarande har registret 120 stödpar.
Läs mera: https://www.parempiavioliitto.fi/

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan