Hoppa till innehåll

Blogg: Flera unga med i frivilligverksamheten genom marknadsföring

Frivilligarbete har en viktig betydelse och roll i dagens belastade välfärdssamhällen. Då befolkningen blir äldre och välfärdssamhället saknar tillräckliga resurser för att upprätthålla den alltmer byråkratiska servicesektorn, förväntas det att den tredje sektorn skall komplettera de bristande förpliktelserna. Intresset för frivilligarbete har märkbart vuxit, men unga engagerar sig i allmänhet inte till samma grad i frivilligarbete som andra befolkningsgrupper.
Eftersom frivilligarbete har visat sig vara nyttigt för både samhället och den frivilliga själv, vore det viktigt att även uppmuntra unga med i frivilligverksamheten. Medborgararenan utvecklade Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -initiativet (2017–2019) (ung. ”Jag hjälper – Den unga i frivilligverksamheten”), där man uppmuntrar unga med i frivilligverksamheten och erbjuder studerande en kurs i frivilligverksamhet som en del av gymnasie- och yrkesskolundervisningen.
Som marknadsföringsstuderande vid Hanken deltog jag i ”Jeesaan”-initiativet som forskare. Marknadsföringens roll har i vårt samhälle vuxit och har en stor nyttopotential även tvärvetenskapligt. Jag undersökte initiativet för mitt slutarbete, ur den samhälleliga marknadsföringens synvinkel. Samhällelig marknadsföring tillämpar traditionella marknadsföringsteorier för att marknadsföra idéer, attityder och beteende. Där kommersiella marknadsförare strävar efter höga vinstmarginaler försöker samhälleliga marknadsförare med sin verksamhet förbättra samhället. Sett ur den samhälleliga marknadsföringens synvinkel är ändamålet för ”Jeesaan”­ -initiativet att få målgruppen att omfatta ett nytt beteende, frivillighet. Således kan man främja frivillighet och uppmuntra unga studerande till frivillighet med hjälp av samhällelig marknadsföring.
Samhällelig marknadsföring hjälper till att skapa fria, rättvisa och hållbara samhällen och fungerar också som ett strategiskt verktyg i planeringen av olika initiativ och i att försäkra, igenkänna samt mäta deras resultat/inflytande. För min undersökning utvecklade jag först en teoretisk modell, vilken man även kan tillämpa i andra initiativ inom den samhälleliga marknadsföringen. Jag intervjuade både de unga som deltog i ”Jeesaan”-initiativet och unga som hade visat intresse för frivillighet. Jag samlade också data från Mässan för frivilligverksamhet samt via medieuppföljningsservicen Meltwater.
Resultaten påvisade att unga har en vilja och flera altruistiska motiv till frivilligarbete, men de saknar eget initiativ för att greppa möjligheter. Därför behövs samhälleliga marknadsföringsinitiativ såsom ”Jeesaan”-initiativet. Enligt de unga är hindren för frivillighet tidsbrist, minderårighet, långa avstånd samt brist på pengar och information. De unga tycker att de skulle behöva mera eget initiativ, mod, självsäkerhet och karisma för att gå med i frivilligarbete. Enligt dem är de viktigaste färdigheterna för en frivillig sociala färdigheter, initiativrikedom, anpassningsförmåga, ett öppet sinne, mod och en äkta vilja att hjälpa. Medborgararenan hjälper unga med dessa utmaningar och med att utveckla behövliga färdigheter.
Liksom de intervjuades tidigare frivillighetserfarenheter var också de nuvarande frivilliguppdragen mycket olika. En del av de studerande fann själv någon meningsfull syssla via sin hobby, andra var igen tacksamma för den hjälp de fick via ”Jeesaan”-initiativet för att hitta något lämpligt och meningsfullt frivilligarbete. Tiden var enligt de unga det största offret de gjorde på grund av frivilligarbetet. Som ersättning fann de välbefinnande, innehåll i sitt liv, nya erfarenheter, sociala färdigheter, självsäkerhet, dyrbar arbetserfarenhet, nya färdigheter, förståelse, nya vänner och kontaktpersoner, roligt att göra samt balans i vardagen.
Via skolorna kan man lära och uppmuntra unga till frivillighet. Föreningar, såsom Medborgararenan, kan stöda unga och uppmuntra var och en att finna just sin egen grej. Marknadsföring skapar igen effektivitet och målmedvetenhet till olika initiativ. Alla unga som deltog i undersökningen hade en positiv bild av frivillighet och de skulle även i framtiden vilja verka som frivilliga.
Daniela Sumelius

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan