Hoppa till innehåll

Frivilligverksamheten diskuterades under Finlandsarenan i Björneborg

Görs det i framtiden mera frivilligarbete? Hur kommer frivilligarbetets roll att förändras? Blir frivilligarbetet en mera framstående del av företagens samhälleliga ansvar än hittills? Om dessa och andra frågor som berör frivilligverksamhetens framtid diskuterades det livligt i juli i år på Björneborgs Finlandsarena.

Förberedelserna som pågått hela våren kom till sin kulmination den veckan då Finlands största och samhälleliga diskussionsforum Finlandsarenan, som är öppen för alla, äntligen startade i Björneborg. Ett somrigt Björneborg tog vänligt (med åskskurar) emot de många utställarna, arrangörerna av diskussionsevenemang och gästerna. Även Medborgararenans deltagare tog sitt pick och pack och styrde kosan (och cyklarna) mot Björneborg.

Vi hade för avsikt att hos Finlandsarenans besökare väcka diskussion om frivilligverksamhetens värde och roll i framtidens samhälle, i samarbete med sex av våra medlemsorganisationer. Med oss var Golfförbundet, Helsingfors mission, Andningsförbundet, Kalliola Settlement, Siskot ja Simot samt Valli rf. Under veckan skulle det erbjudas saklig diskussion, skoj med ”Vapaaehtoiskymppi”, inspirerad av ”Napakymppi”, och snurr på frivilligverksamhetens lyckohjul på vårt stånd.   

Mera frivilligarbete i framtiden – också på arbetstid  

Redan innan den egentliga Finlandsarenan lät vi, tillsammans med de andra organisationerna, göra en enkät på vad finländarna tänker om frivilligverksamhetens framtid.

Enligt enkäten tänker 31 % av finländarna göra alltmera frivilligarbete i framtiden. Det här är en bra tendens! Resultatet är också i linje med våra tidigare undersökningar: finländarnas iver att göra frivilligarbete har på de senaste åren rejält vuxit.

Frivilligarbete håller också på att förstärka sina positioner på arbetsplatser. Allt flera arbetsplatser ger sin personal en möjlighet att göra frivilligarbete på arbetstid, till exempel 1-2 dagar om året. Enligt enkäten har 12 % av finländarna gjort frivilligarbete på arbetstid och 60 % skulle vara intresserade att göra det. Företagen tycks också ha en vilja att utöka personalens möjligheter till frivilligarbete, så antagligen kommer antalet att öka under de kommande åren.

Flera som jobbar inom frivilligverksamheten funderar på hur stor andel av frivilligarbetet i framtiden kommer att göras på nätet och hur mycket ansikte mot ansikte. Enligt enkäten ser frivilligarbete på nätet ut att i viss mån öka sin popularitet i framtiden. 16 % svarade att de helst skulle göra frivilligarbete via nätet. Å andra sidan vill 43 % helst göra frivilligarbete ansikte mot ansikte och 41% kan inte säga. Så det ser ut som om det också framöver skulle finnas ett behov för flera olika slags frivilligarbete.

Frivilligverksamhetens värde i framtiden

Finlandsarenans första dag fick en fartfylld start med diskussionsevenemanget ”Vad är frivilligverksamhetens värde i framtidens samhälle”. Med i panelen var Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, Kommunförbundets vd Minna Karhunen, framtidsforskare Aleksi Neuvonen, Lassila och Tikanojas direktör för samhällsrelationer Jorma Mikkonen samt Medborgararenans verksamhetsledare Leo Stranius.

I diskussionen lyftes flera gånger fram frivilligverksamhetens betydelse för samhället. Man såg frivilligarbete som ett utmärkt sätt att lösa samhälleliga utmaningar, stärka integrationen till samhället och att utöka känslan av betydelsefullhet. För många paneldeltagare har frivilligarbete varit betydande också på ett personligt plan. Till exempel minister Kiuru har medverkat som frivillig i många organisationer.

– Jag skulle inte vara en sådan här människa utan frivilligarbete. Det har alltid varit viktigt för mig att bry sig om, konstaterade Kiuru i början av paneldiskussionen.

Framtidsforskaren Aleksi Neuvonen lyfte fram frivilligverksamhetens betydelse vid lösningen av samhälleliga utmaningar. Flera samhälleliga utspel har fått sin början just inom frivilligverksamheten och senare befäst sin position i samhället. Så kommer det troligen att vara också i framtiden. Samhället förändras i hektisk takt och vi har framför oss stora utmaningar allt från klimatförändringen till den globala migrationen, och frivilligverksamheten kan här ha en märkbar roll.

Det frivilligarbete som görs i företag fick också panelisterna att tala. Lassila och Tikanojas direktör för samhällsrelationer, Jorma Mikkonen, berättade hur man har strävat till att förstärka personalens motivation och förankring till arbetet genom att erbjuda dem en möjlighet att göra frivilligarbete under arbetstid. Mikkonens uppfattning är att man via frivilligverksamhet kan förstärka arbetets betydelse och ork i sitt arbete. Dessutom är en uppmuntran till frivilligarbete en del av företagets samhälleliga ansvar och en interaktion med det omgivande samhället.

Frivilligverksamhetens lyckohjul inspirerade till goda gärningar

Måndagens diskussionsevenemang var en bra start på Finlandsarenan och samtalen om frivilligverksamhetens framtid pågick ännu hela veckan vid vårt stånd på Björneborgs torg. På torgplatsen fick såväl barn som vuxna snurra på frivilligverksamhetens lyckohjul varifrån man fick en utmaning att pröva på något slags frivilliguppdrag. Lyckohjulet var mycket populärt och det snurrades flitigt från morgon till kväll. Igen hittades goda gärningar och inspiration till frivilligarbete för tusentals människor!

Måndagens diskussionsevenemang kan i sin helhet ses på MTV:s nätsidor.

Text: Aino Kostiainen

Medborgararenan rf

Översättning: Ann Jokinen

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan