Hyppää sisältöön

Tutkimukset ja selvitykset

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2024

Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024

Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella teettämä tutkimus suomalaisten osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Aiempina vuosina (2021, 2018, 2010-2015) tutkimuksen nimi on ollut Vapaaehtoistyö Suomessa.

Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024 -tutkimusraportti

Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024 -taulukot

Diat julkistustilaisuudesta eduskunnassa 7.5.2024

Tiedote: Tuore Vapaaehtoistoiminta Suomessa -tutkimus julkaistu

Usein kysyttyä vapaaehtoistoiminnasta Suomessa

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2023

Vapaaehtoistyön arvo Suomessa vuonna 2023

Laskelman on tehnyt Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffrén.

Vapaaehtoistyön arvo Suomessa 2023 -laskelma


Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2022

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun vapaaehtoisten kysely 2022

Kysely on toteutettu osana Kirkkopalvelut ry:n ja Kansalaisareena ry:n yhteisen Vapaaehtoistyö.fi-palvelun kehitystä.

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun vapaaehtoisten kysely 2022

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2021

Vapaaehtoistyö Suomessa 2021

Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen maaliskuussa 2021 Taloustutkimuksella teettämä tutkimus suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä:

Vapaaehtoistyö Suomessa 2021 -tutkimusraportti

Vapaaehtoistyö Suomessa 2021 -taulukot

Lehdistötiedote 18.5.2021: Vapaaehtoistyö piti pintansa koronavuonna

Webinaari 18.5.2021: Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksen tulokset

Webinaarin tallenne 18.5.2021

Webinaari 25.5.2021: Huomisen trendit ja tekijät

Webinaarin tallenne 25.5.2021

Marion Fieldsin esitysdiat 25.5.2021: Vapaaehtoistyön tulevaisuuskuvia

Mikko Dufvan esitysdiat 25.5.2021: Megatrendit ja vapaaehtoistyö

Webinaari 8.6.2021: Osallistuva nuori

Webinaarin tallenne 8.6.2021

Sirpa Syrjän esitysdiat 8.6.2021: Nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa Suomen ev.lut. kirkossa

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2020

Tutkimuskooste: Auttaminen korona-aikana (2020)

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2019

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tulokset (pdf)

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – SOKRAN tutkimusviesti 8/2019

Merja Sipola: Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Pro gradu 2019. Helsingin yliopisto

Helsingin valikkoryhmän tapaamisen 26.4.2019 materiaalit:

Vapaaehtoistoiminta Suomessa, Leo Stranius

Voimaannuttava vapaaaehtoistoiminta, Meeri Kuikka, Lapin yliopisto

Kati Vikman: Vertaistoiminnan opas selkokielellä ja sen käyttökokemukset

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2018

Pauliina Turunen: Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoistoimintaan sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa

Daniela Sumelius: Encouraging Young Students to Volunteer Through Social Marketing. Opinnäytetyö, Hanken Svenska Handelshögskolan

Juha Iso-Aho & Arto Lindholm (toim.): Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä

Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Taloustutkimuksella teettämä tutkimus suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä:

Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Nuorten tekemä vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Vapaaehtoistyö Suomessa -taulukot 2018

Vapaaehtoistyö Suomessa -data 2018

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -tutkimuksen tiedotustilaisuuden esitykset 2.5.2018:

1. Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa, Leo Stranius, Kansalaisareena

2. Vapaaehtoistyö oppimisen paikkana, Marion Fields, Opintokeskus Sivis

3. Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysjärjestöissä, Riitta Kittilä, SOSTE

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2017

Miia Matikainen: Yritysyhteistyön kehittäminen pienissä järjestöissä. Opinnäytetyö, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, HUMAK.

Elina Vienonen – Sonja Lehmonen: ”Toi tietää mistä mä puhun”. Arjessa alkuun – vertaisosaajatoiminnan vaikuttavuus

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa – Jaettu ymmärrys työn murroksesta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja. 13a/2017

Volontärbarometren – en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016

Kaisa Eskelinen, Valtteri Tervala, Sanna Malinen & Henrieta Hamilton-Skurak: Miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?

Mirka Smolej: Vapaaehtoistyöstä palvelutuotantoon – kasvava ammatillisuuden vaatimus kolmannen sektorin lastensuojelujärjestö Suomen Icehearts ry:ssä. Janus 1/2017

Päivi Rissanen ja Sari Jurvansuu: Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Kuntoutus 1/2017 s. 5 – 17

Bots, Sinikka; Lehikoinen, Heini; Perttilä, Kerttu: Alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja toimintamallien nykytila ja kehittämistarpeet : Esiselvitys 2016 (THL)

Selvitys osallistavan sosiaaliturvan malleista. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017

Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä – Tavoitteena hyvä elämä. Kotiseutuliitto 2017

Tovituki tunnetuksi -hanke: Tovin arvo. Aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2016

Rissanen, Puumalainen: Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, Vertaisuus ja Kokemusasiantuntijuus  (Kuntoutus 1/2016)

Katri Äikiä: Arvokas näkyväksi, voimauttava valokuva vapaaehtoistoiminnassa. Opinnäytetyö, vanhustyön koulutusohjelma, SAMK.

TSI Working Paper 4: The Impact of Volunteering on Volunteers in 23 European Countries

TSI Working Paper No 5: “Measuring the Impact of the Third Sector: From Concept to Metrics”

TSI Working Paper No. 8: “Unemployment, volunteering, subjective well-being and mental health”

Maarit Nermes: Yhteisömedia – yli 40 vuotta kansalaisviestintää Suomessa

Aki Koivula, Ilkka Koiranen ja Pekka Räsänen: Digitalisaatio ja verkkorahapelaamisen väestöryhmittäiset muutokset 2006 – 2014

Jenni Similä: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus – keskusteluasiakirja. Oikeusministeriö 2016.

Kirsi Leskinen: Vapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassa. Pro gradu -tutkimus, suomen kieli, Jyväskylän yliopisto 2016.

RAY Tukee -barometri (toteutettu matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa)

KANEn loppuraportti 2012 – 2016

Anne Kettunen: Vapaaehtoistoiminnan muutoksen tutkiminen kulttuurin ja taiteen, sekä asukas-, asuinalue- ja kylätoiminnan alueilla vuosina 2010 – 2015. Humak, Kulttuurituotannon koulutusohjelma 4/2016

Anne Porthén: STRATEGIAN ILMENEMINEN JÄRJESTÖSSÄ – Strategiadiskurssit yhdistystoimijoiden puheessa. Pro gradu –tutkimus terveydenhallintotiede, Itä-Suomen yliopisto

Haapalainen Sirkku ja Vanhala Jaana: MAHDOLLISUUKSIEN MARILYN -Ohjatun toiminnallisen vertaistuen vaikutus mielenterveyskuntoutujan toimintakykyyn.Opinnäytetyö, CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU, Sosiaalialan koulutusohjelma, Helmikuu 2016

Pekka Kaunismaa ja Minna Rajalin: VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÖIDEN TUKENA eMessi2-hankkeen loppuraportti

Satu Riikonen ja Tarja Nyman (toim.): Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta

Tarja Ketola: Strategiatyöstä tulevaisuustyöhön. Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen luonnonsuojeluliitossa

Tutkimukset ja selvitykset vuonna 2015

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015

Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella vuonna 2015 teettämä tutkimus suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä:

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan