Hyppää sisältöön

Ammattilaiselle

Kansalaisareena tarjoaa ammattilaisille tukea ja tietoa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Koordinoimme Valikkoverkostoa, jossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit kehittävät osaamistaan ja tekevät yhteistyötä. JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hanke lisää nuorten osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistyö.fi-palvelusta voit löytää uusia vapaaehtoisia.

Valikkoverkosto

Kansalaisareena koordinoi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkostoa. Toiminnan päämääränä on parantaa vapaaehtoistoiminnan laatua. Valikkoverkostossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit kehittävät ammatillista osaamistaan, saavat vertaistukea toisilta ja suunnittelevat yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia. Siirry tästä Valikkoverkoston sivuille.

JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta

Valtakunnallinen hanke JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta pyrkii lisäämään alle 18-vuotiaiden osallistumista vapaaehtoistoimintaan kehittämällä yhdessä nuorten sekä vapaaehtoistoiminnan tarjoajien kanssa nuoria houkuttelevaa, helposti lähestyttävää ja aidosti osallistavaa vapaaehtoistoimintaa. Siirry tästä hankkeen sivuille.

Kohti tulevaa – Tietoa ja toiveita tulevaisuudesta

Valtakunnallinen Kohti tulevaa – Tietoa ja toiveita tulevaisuudesta on järjestö- ja vapaaehtoiskentän oma ennakointihanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä koko kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuskestävyyttä ja muutoskyvykkyyttä ennakointitaitoja kasvattamalla. Haluamme auttaa muotoilemaan uudenlaista osallisuutta ja vapaaehtoistoimintaa, joka vastaa erilaisten ihmisten tulevaisuusnäkymiin ja yhteiskunnallisiin muutoskulkuihin. Siirry tästä hankkeen sivuille.

Vapaaehtoistyö.fi

Vapaaehtoistyö.fi on Kansalaisareenan ja Kirkkopalveluiden koordinoima palvelu, jossa voit ilmoittaa järjestösi tai yhteisösi vapaaehtoistehtävistä ja löytää uusia vapaaehtoisia. Siirry tästä Vapaaehtoistyö.fi-palveluun.

Vaikuttajaverkosto

Kansalaisareenan vaikuttajaverkosto kokoaa valtakunnallisesti eri järjestöjen vaikuttajia yhteen. Vaikuttajat toimivat pääosin järjestöjen tai vapaaehtoistoiminnan johtotehtävissä.

Vaikuttajaverkoston tavoitteena on edistää vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Verkostossa käydään vuoropuhelua vapaaehtoistoiminnan kentällä toimivien vaikuttajien kesken, jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä viedään yhdessä eteenpäin vaikuttamisviestejä.  Verkostossa on tällä hetkellä yli 60 vaikuttajaa ja se kokoontuu kevään aikana maanantaisin klo 14-15.30  seuraavina ajankohtina: 23.1. , 13.3. , 17.4. ja 15.5. Jokaisessa tapaamisessa on alustus toivottuun aiheeseen ja keskustelu. 

Liity mukaan verkostoon olemalla yhteydessä toiminnanjohtaja Anne Porthéniin, anne.porthen@kansalaisareena.fi tai järjestöpäällikkö Marjo Salmelaan, marjo.salmela@kansalaisareena.fi .

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan