Etusivu

Pikkuparlamentissa keskusteltiin yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen mahdollisuuksista ja reunaehdoista (10.3.2020)

Kansalaisareena järjesti Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän seminaarin 10.3. Seminaarissa puhuttiin mm. rahankeräyslaista ja siitä, miten lainsäädännöllä voidaan helpottaa (tai vaikeuttaa) kansalaistoimintaa. Kansanedustajien paneeli oli paikalla vastaamassa kysymyksiin. Lisää seminaarin sisällöstä tämän linkin kautta.

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä kokoontui 19.9.2019

Edellisellä kaudella puheenjohtajana toiminut Anne Kalmari kertoi vuodesta 2009 lähtien toimineen vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän saavutuksista. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pirkka-Pekka Petelius (Vihr.) Varapuheenjohtajiksi valittiin Kike Elomaa (PS) ja Katja Hänninen (Vas.).

Lue lisää kokouksesta ja tulevista tapahtumista täältä.

Pikkuparlamentissa keskusteltiin vaikuttamisesta vapaaehtoistoiminnassa 27.2.2019

Kansalaisareena ja Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä yhteistyössä Kalliolan Setlementin ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa järjestivät Arvorulettia goes eduskunta #2: Vaikuttamista vapaaehtoistoimintaan -seminaarin Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Lue lisää täältä.

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä kokoontui 24.10.2018

Kokouksessa käytiin läpi eduskuntaan tulevat lakiesitykset koskien vapaaehtoistoimintaa. Yleisesti ottaen toivottiin, että järjestöjä pyydetään aktiivisesti tuleviin valiokuntakuulemisiin. Rahankeräyslainsäädäntöön liittyvässä uudessa esityksessä rahankeräyslupa muuttuisi toistaiseksi voimassaolevaksi ja luvan hakemista kevennettäisiin. Lisäksi ilmoitusmenettely otettaisiin käyttöön pienille keräyksille. Käytännössä siis ilman lupaa saisi kerätä maksimissaan 10 000 euroa kaksi kertaa vuodessa. Tukiryhmä piti uudistusta tervetulleena.

Arpajaislakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä pelaajan pakollisesta tunnistamisesta pelipisteessä tapahtuvassa raha-automaattipelaamisessa. Muutoksen arvioidaan vähentävän veikkausvoittovaroja ja siten järjestöjen rahoitusta sekä arpajaisveroa todella merkittävästi. Tämä herättää järjestöissä suurta huolta, jos rahoitusta ei paikata esim. budjettivaroista.

Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden matkakustannusten korvausten soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi ja kilometrikorvausten enimmäismäärää korotettavaksi. Työryhmä ehdotti, että vapaaehtoisille maksettavien verovapaiden kustannusten korvausten soveltamisalaa tulee järkeistää sekä matkakustannusten enimmäismäärää korottaa 5 000 euroon vuodessa. Kansalaisareena yhtyy tähän näkemykseen.

Kokouksessa käytiin keskustelua myös tärkeimmistä tavoitteista koskien seuraavaa hallitusohjelmaa. Kansalaisareena esittää tulevaan hallitusohjelmaan seuraavia kirjauksia:

– Päivitetään demokratiapoliittinen selonteko tavoitteena edistää vapaaehtoistoimintaa

– Sisällytetään vapaaehtoistyö työttömyysturvan aktiivimalliin

– Lisätään vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamista koulutuksessa.

Tämän lisäksi Kansalaisareena yhtyy esimerkiksi KANEn ja SOSTEn hallitusohjelmatavoitteisiin.

Kokouksessa keskusteltiin myös avustusjärjestelmän uudistuksesta ja Kansalaisareenan kuulumisista. Paikalla oli mukana viime vuoden vapaaehtoinen Heidi Furu, joka kertoi omasta vapaaehtoistaustastaan.

Vapaaehtoistyö ja aktiivimalli -seminaari 11.4.2018

Vapaaehtoisten puute varsinkin sosiaali- ja terveyspuolen yhdistystoiminnassa on usein esiintyvä ongelma. Vapaaehtoistoiminnalla ja osallistumisella on kuitenkin suurta arvoa sekä yhteiskunnalle että esimerkiksi työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.

Pitäisikö vapaaehtoistyö sisällyttää aktiivimalliin? Olisiko vapaaehtoistyö aktiivimalliin sisältyessään enää vapaaehtoista? Mihin TE-keskuksen resurssit riittävät? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan Kansalaisareenan järjestämässä tilaisuudessa Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 11.4. klo 8.30–10.

Tilaisuuden juontaa Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Ohjelma:
– Alkusanat: Anne Kalmari (Kesk.), Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän puheenjohtaja
– STM:n puheenvuoro: Marjaana Maisonlahti, neuvotteleva virkamies, STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto, Etuusyksikkö
– TEM:n puheenvuoro: Tiina Korhonen, hallitusneuvos, TEM, Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Rakennetyöttömyys ja toimeentulo
– Eduskuntaryhmien paneeli: Martti Talja (Kesk.), Arto Satonen (Kok.), Sirpa Paatero (SDP), Rami Lehto (PS), Kaj Turunen (sin.), Heli Järvinen (Vihr.), Jari Myllykoski (Vas.)

Kansalaisareenan fasilitoima eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä kokoontui 21.2.2018

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä keskusteli kokouksessaan rahankeräyslainsäädännön uudistamisesta, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestökenttään sekä vapaaehtoistyön sisällyttämisestä aktiivimalliin. Lisäksi asialistalla oli kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan liittyvien säädösten sujuvoittamista koskeva loppuraportti.

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmään kuuluu 14 kansanedustajaa kaikista eduskuntapuolueista sekä edustus järjestökentältä. Tukiryhmän puheenjohtajana toimii Anne Kalmari ja sihteerinä Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän syksyn työskentely käynnistyi 20.9.2017

Tukiryhmän syksyn kokouksessa käsiteltiin vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdotusten nykytilannetta ja valtion tason koordinaation edistymistä. Kysymyksistä alusti neuvotteleva virkamies  Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä. Valmistelussa ei ole päädytty lainsäädännön muutostarpeisiin, vaikka kansalaistoimintaan ja vapaaehtoistoimintaa liittyvä ohjeistus on koettu haastavaksi ja epäselväksi. Suurimmat kysymykset liittyvät verotukseen, työttömän vapaaehtoistyöhön liittyviin käytäntöihin ja lupa- ja ilmoitusmenettelyihin. Tukiryhmän puheenjohtaja Anne Kalmari nosti esille kysymyksen siitä, että matkakustannusten verovapaan korvauksen rajaa pitäisi nyt nostaa 2000 eurosta ylöspäin. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaisesti 2017/2018 selvitetään säätiöiden ja yhdistysten verokohtelua ja osana tätä selvitystä on päätetty arvioida verovapaiden kustannusten korvausten soveltamisalan laajuutta sekä matkakustannusten enimmäismäärän riittävyyttä. Verovapaan lounaan tarjoaminen organisoidussa vapaaehtoistyössä on edelleen ongelma huolimatta verohallinnon uusista, entistä paremmista linjauksista. Lounaan tarjoaminen esimerkiksi osana kuusituntista vapaaehtoistyöpäivää tulkitaan uusissa ohjeissa työsuhteen luomiseksi organisaation ja vapaaehtoisen välille, jolloin vapaaehtoisen pitää ilmoittaa saamansa lounaat verotuksessaan ja niistä pidätetään vero. Todettiin, että vapaaehtoistyön uusi tukisivusto www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo on saanut kiittävää palautetta, mutta sivulla on hankala osoite ja se löytyy erilaisissa hauissa huonosti. Suomi.fi palveluun uusi vapaaehtoistyön tukisivusto tullee lokakuussa. Niklas Wilhelmsson toivoi järjestöjen levittävän tietoa uusista vapaaehtoistyösivustoista sekä kertoi mielellään ottavansa vastaan kentältä ja järjestöistä erilaisista haasteista ja ongelmatilanteista.

Tutustu Niklas Wilhelmssonin esitykseen täällä. Työryhmän muistio löytyy täältä.

Vapaaehtoistoiminnan aamukahvitilaisuus Eduskunnassa

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä ja Kansalaisareena kumppaneineen järjestivät Vapaaehtoistoiminnan aamukahvitilaisuuden Eduskunnan Kansalaisinfossa 8.6.2017 klo 8.15-10.00. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa vapaaehtoisten aterioiden, kiitosten ja muistamisten kohtelusta verotuksessa.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin

Pyöreän pöydän keskustelu vapaaehtoistyöhön ja kansalaistoimintaan liittyvästä sääntelystä

Oikeusministeriö järjesti 16.5.2017 pyöreän pöydän keskustelun kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten sujuvoittamisesta yhteistyössä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) sekä valtioneuvoston demokratiaverkoston.

Tilaisuuden ohjelma

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy, Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportti (VM 39/2015)

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä

Tietopaketti vapaaehtoistyöhön liittyvästä ohjeistuksesta (demokratia.fi)

Vapaaehtoistyön tekeminen työttömänä –opas (beta.suomi.fi)


Kansanedustajat ja eduskunnan henkilöstö haastettiin Vapaaehtoisten päivän kampanjaan

Tiedote haastekampanjasta löytyy täältä. 24.11.2016 päivitetty tiedote löytyy täältä.

Kiitos, olet tärkeä! -haastekampanja kansanedustajille 2016

Haaste löytyy täältä. Raportti haastekampanjasta löytyy täältä.

Haasteeseen osallistuneiden ajatuksia vapaaehtoisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta:

− Lähimmäisistä välittäminen tekee maailmasta paremman ja inhimillisemmän. Eeva-Johanna Eloranta (SDP)

− Vertaistuki on hyvä esimerkki äärimmäisen tärkeästä vapaaehtoistoiminnasta, jota annetaan lähimmäisenrakkaudesta tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja kokemuksin. Arjessa selviytyminen ilman vertaistukea olisi monille ollut täysin mahdotonta. Satu Taavitsainen (SDP)

− Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan! Markku Rossi (Kesk.)

− Auttamalla ja osallistumalla voi sekä antaa että saada – ainakin hyvän mielen ja ystäviä. Niitä ei ole koskaan liikaa! Outi Mäkelä (Kok)

− Ilman vapaaehtoistyötä Suomi ei olisi sivistynyt yhteiskunta. Sivistykseen kuuluu lähimmäisistä huolehtiminen. Mervi Kukkonen (eduskunnan henkilöstö)

− Vapaaehtoistyöstä iloa, lämpöä ja yhteisöllisyyttä meille kaikille -kiitos sinulle vapaaehtoinen! Johanna Karimäki (Vihr.)

− Vapaaehtoistyössä yhdistyy hyöty ja ilo. Saa tehdä itselle mukavia juttuja ja joista hyötyvät muut! Kannustan kaikkia osallistumaan omalla tavallaan! Eeva Harjula (eduskunnan henkilöstö)

− Vapaaehtoistyö on mukava tapa tehdä hyvää ja samalla saada tietoa ihmisten arjen tärkeistä asioista päätöksen tekoa varten. Vapaaehtoistyössä tutustuu uusin ihmisiin ja se tuo voimaa ja iloa. Sari Sarkomaa (KOK)

− Välittäminen kantaa pitkälle. Antaa hyvää mieltä antajalle ja autettavalle. Sanna Lauslahti (KOK)

− Vapaaehtoistoiminta tekee hyvää niin tekijöilleen kuin osallistujille. Tukemalla vapaaehtoistyötä lisäämme kaikkien hyvinvointia. Suuri kiitos vapaaehtoisille, teette arvokasta työtä. Krista Mikkonen (Vihr.)

− Ilman vapaaehtoistoimintaa maailmamme olisi köyhempi ja onnettomampi. Kari Uotila (Vas.)

− Vapaaehtoistyöllä autat itseäsi samalla kuin muita. Konkreettinen työ yhteiseksi hyväksi muita auttamalla luo yhteenkuluvuutta ja solidaarisuutta, jota ei
maailmassa koskaan ole liikaa. Riitta Myller (SDP)

− Vapaaehtoistyö on lähimmäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Jokainen on arvokas, jokainen tarvitsee joskus apua ja tukea. Päivi Räsänen (KD)

− Suomessa on satoja järjestöjä, joissa ihmiset tekevät vapaaehtoista työtä toisten ihmisten hyväksi. Nostan joka päivä heille hattua kiitoksena siitä, että auttavat lähimmäisiään. Yhteiskunnassamme on aivan liian vähän toinen toisistamme välittämistä. Suuri kiitos kuuluu jokaiselle, joka auttaa lähimmäisiään. Sirkka-Liisa Anttila (Kesk.)

− Meillä on aikaa auttaa, jos haluamme. Eeva-Maria Maijala (Kesk.)

− Vapaaehtoinen on notkea toimija, joka tarttuu tilaisuuteen ja auttaa lähimmäistä. Leila Vasama (SDP)

− Vapaaehtois- tai talkootyö on merkityksellistä ja palkitsevaa siihen osallistuville sekä hyvin tärkeä esim. lasten harrastusten järjestämiseksi. Sirpa Paatero (SDP)

− Ei se ole rikkain, joka on eniten säästänyt. Vaan se on rikkain, joka on eniten antanut. Anna Sinäkin oma panoksesi vapaaehtoistyön hyväksi! Johanna Ojala-Niemelä (SDP)

− Halu auttaa toista ihmistä on inhimillisyyttä. Juuri sitä tänään tarvitsemme. Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

−Puhumista maailmaan mahtuu, mutta onneksi joillakin on myös tekevät kädet. Kiitos, että olet niin monesti tarttunut kyselemättä toimeen! Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

− Vapaaehtoistyö rakentaa Suomea, kiitos vapaaehtoistyöntekijät! Ari Jalonen (PS)

− Inhimillisyys ja toisen huomioiminen pitäisi olla ihmisyyden peruspilareita. Tämä pitää sisällään ihmiset, eläimet, ympäristön. Pyyteetön vapaaehtoistyö … sen olemassaolo tarkoittaa että ihmiskunnalla on vielä toivoa. Kike Elomaa (PS)

− Kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka jaksatte työpäivien jälkeen liikuttaa lapsiamme sekä auttaa kanssaihmisiä lähellä ja kaukana. Sari Multala (KOK)

− Vapaaehtoiset tekevät monille ihmisille mahdolliseksi asioita, jotka ilman vapaaehtoisia olisivat vain unelmia. Aino-Kaisa Pekonen (Vas.)

− Olet tärkeä – minä välitän! Maria Tolppanen, SDP

− Ilman vapaaehtoisia – olisivatko poikani pelanneet jalkapalloa? Olisiko naapurin taloa tulelta pelastettu? Kuka huolehtisi nuoren turvaan, kun kunto loppuu juhlittuaan koulun loppumista? Jari Myllykoski, Vas.

− Uskon yhteisöjen voimaan. Vapaaehtoinen järjestötyö on konkreettinen esimerkki lähimmäisenrakkaudesta, jota on syytä edistää. Vapaaehtoistyö on paitsi tärkeää ja hyvin merkityksellistä työtä, se voi olla monelle myös tärkeä henkireikä. Yhdessä tekemisen iloa ja sydämellä tehtyä työtä onkin vaikea rahassa mitata. Arvostan suuresti. Antti Kurvinen, Kesk.

− Ilman vapaaehtoistyötä yhteiskuntamme olisi kovin erinäköinen! Vapaaehtoistyö on arvokasta molemmin puolin, antaessa aikaa tälle työlle, siitä yleensä saa itse paljon enemmän! Suosittelen lämpimästi! Siivousapu, yhteinen ulkoiluhetki rupattelun parissa, lastenhoitohetki, lehdenluku, joskus ihan vaan aito läsnäolo, hetkessä eläen. Sitähän se elämä on, me tarvitsemme toinen toisiamme, elääksemme. Katja Taimela, SDP


Norminpurku vapaaehtoistyön kannusteissa ja kulukorvauksissa

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä järjesti Eduskunnan kansalaisinfossa yhdessä Kansalaisareenan ja järjestöverkoston kanssa vapaaehtoistyön kannusteiden ja kulukorvausten norminpurkuun liittyvän seminaarin 1.6.2016. klo 13.15−15.30.

Tiedote seminaarista on luettavissa täällä.

Seminaarin esitykset voi lukea täällä.


Haastekampanja kansanedustajille 2015–2016

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä haastoi kansanedustajat osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja kertomaan vapaaehtoistyöstä Facebookissa! Haaste oli osa Vapaaehtoisten päivän 3.12. kampanjaa.

Joulukuun kolmas päivä vapaaehtoiset ovat valokeilassa, kun Suomessa vietetään Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä haluaa juhlistaa vapaaehtoisia haastamalla kansanedustajat osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja kertomaan vapaaehtoistyöstään tai vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan merkityksestä yleensä.

Aikaa tarinoiden lähettämiseen on 3.11.2015–31.3.2016. Osallistumisesta pyydetään välittämään tieto Katja Reinikaiselle Kansalaisareenaan: katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi

Lue lisää haasteesta täältä.


Kansalaisareena avustaa tukiryhmää

Kansalaisareena ry on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisareena toimii eduskunnan tukiryhmän sihteerinä ja välittää tukiryhmälle:

•    Tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja tarpeista vapaaehtoistoiminnan kentällä
•    Kokemusta vapaaehtoistoiminnasta, mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistyöhön ja saada näkyvyyttä sen kautta
•    Tavallisen kansalaisen näkökulmaa päätöksentekoon
•    Materiaalia ja työkaluja kansanedustajien vaikuttamistyöhön
•    Sähköistä tiedotusta säännöllisin väliajoin
•    Konsultoivaa apua – tarjolla erilaisia vapaaehtoistoiminnan osaajia eri sektoreilta
•    Alueellisia näkökulmia vapaaehtoistoimintaan sekä alueellisia vapaaehtoistoiminnan verkostoja

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Etusivu