Hyppää sisältöön

Vaikuttaminen

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa.

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kasvussa ja kasvaa edelleen tulevina vuosina. Kansalaisareenaa tarvitaan erityisesti lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä, koostamaan luotettavaa tietoa vapaaehtoistoiminnasta, kokoamaan vapaaehtoistoiminnan osaamista, edistämään järjestöjen, seurakuntien ja kuntien yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä sekä viemään vapaaehtoistoiminnan tilasta tietoa päättäjille.

Kansalaisareenan tehtävänä on edistää vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja purkaa sen esteitä. Teemme vaikuttamistyötä monitasoisesti yhdessä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Kansalaisareenalla on pitkä historia yhteistyöstä eduskunnan kanssa: Kansalaisareena perusti eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän vuonna 2009 ja tekee yhteistyötä säännöllisesti tukiryhmän kanssa. Kansalaisareena toimii eduskunnan tukiryhmän sihteerinä.

Vaikutamme vapaaehtois- ja järjestökentän keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin myös lausunnoin.  

Toimimme useissa valtioneuvoston ja ministeriöiden alaisissa työryhmissä:

Seuraamme kansallista demokratiaohjelmaa ja avoimen hallinnon toimintaohjelmaa. Kansalaisareena on myös aktiivisesti mukana Kansalaisjärjestöakatemiassa, jonka tavoitteena on edistää järjestöjen ja virkamiesten vuoropuhelua.

Toimimme erilaisissa työryhmissä, joissa tehtävänämme on osallistua ja vaikuttaa laajemman yhteisön vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Asiantuntijoina osallistumme tuetun vapaaehtoistoiminnan kansalliseen koordinaatioon ja Kirkkohallituksen Vapaaehtoistoiminnan työryhmään, teemme yhteistyötä THL:n Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikön sekä SOKRA-hankkeen kanssa (Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke) ja toimimme Uudenmaan järjestöjen sote-työryhmässä.

Lisäksi Kansalaisareena vaikuttaa ajankohtaisiin teemoihin kannanotoin ja mielipidekirjoituksin itsenäisesti ja yhdessä Kansalaisareenan vaikuttajaverkoston sekä muiden järjestöjen kanssa.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme vaikuttamistyössä ovat Kansalaisareenan jäsenjärjestöt ja -yhteisöt, Valikkoverkoston jäsenet ja kaikki vapaaehtoistoiminnan kentällä toimivat organisaatiot. Verkostotyön ja keskustelutilaisuuksien kautta kuulemme vapaaehtoistoiminnan kentän tarpeita ja viemme viranomaistietoa ja hyviä käytäntöjä kentälle.

Kansalaisareenan vaikuttajaverkosto kokoaa valtakunnallisesti eri järjestöjen vaikuttajia yhteen. Vaikuttajat toimivat pääosin järjestöjen tai vapaaehtoistoiminnan johtotehtävissä. Verkostossa käydään vuoropuhelua vapaaehtoistoiminnan kentällä toimivien vaikuttajien kesken, jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä viedään yhdessä eteenpäin vaikuttamisviestejä. Verkostossa on tällä hetkellä yli 60 vaikuttajaa.

Ota yhteyttä ja liity mukaan vaikuttajaverkostoon: toiminnanjohtaja Anne Porthén tai järjestöpäällikkö Marjo Salmela, etunimi.sukunimi@kansalaisareena.fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan