Hyppää sisältöön

Jäsenet

Kansalaisareenalla on yli 140 jäsenjärjestöä ja -yhteisöä, ja niissä toimii henkilöjäseninä ja vapaaehtoisina yhteensä yli 1,7 miljoonaa henkilöä.

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja sen aseman parantaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Hae jäseneksi täältä!

Alla voit tutustua jäseniimme. Klikkaamalla jäsenen nimeä saat esille lisätietoja.

Aivovammaliitto ry
Aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö. Vapaaehtoistehtävät yhdistyksien kautta. Verkkosivut: Aivovammaliitto ry / Vapaaehtoiseksi aivovammayhdistykseen
A-Kiltojen Liitto ry
A-Kiltojen Liitto ry on päihdetoipujien ja heidän läheistensä etujärjestö. Vapaaehtoistehtäviä yli 60 paikallisyhdistyksen kautta. Verkkosivut: A-Kiltojen Liitto ry
Al-birr lähimmäisapu ry
Al-birr lähimmäisapu ry on monipuolinen kulttuurien kohtaamispaikka. Toiminta on avointa kaikille. Ohjelmastamme löytyy mm. suomenkielenopetusta, sosiaaliohjausta sekä erilaista ryhmätoimintaa kaiken ikäisille. Al-Birr on toiminut vuodesta 2006 lähtien maahanmuuttajien kotouttamisen tukena, ja asiakkaina on suuri määrä vähävaraisia maahanmuuttajataustaisia lapsiperheitä.
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry on valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka perustehtävänä on allergiaa, astmaa ja ihon sairauksia sairastavien terveyden edistäminen. Verkkosivut: Allergia-, iho- ja astmaliitto ry / Vapaaehtoiseksi Allergia-, iho- ja astmaliittoon
Animalia ry
Animalia on eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Verkkosivut: Animalia ry / Vapaaehtoiseksi Animaliaan
Autismiliitto
Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Verkkosivut: Autismiliitto
Diabetesliitto
Suomen Diabetesliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö sekä monen diabetesyhdistyksen keskusjärjestö. Verkkosivut: Suomen Diabetesliitto ry
Diakonissalaitos
Diakonissalaitos on yli 150-vuotias yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Se tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä rakentaa niiden rinnalle monipuolista kansalaistoimintaa. Verkkosivut: Diakonissalaitos
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
EHYT ry ehkäisee alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyviä haittoja. Verkkosivut: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Vapaaehtoiseksi EHYT ry:hyn
Elonkierron Ystävät ry
Elonkierto on Kanta-Hämeessä Jokioisilla sijaitseva kaikille avoin ja maksuton luonnonvarojen tutkimuksen esittelypuisto. Elonkierron Ystävät ry hoitaa puistoa täydellä sydämellä. Verkkosivut: Elonkierto
Emmaus Helsinki ry
Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen solidaarisuusliike. Päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elinolojen parantaminen ja eriarvoisuuden syiden poistaminen vaikuttamalla päättäjiin ja yleisiin asenteisiin. Verkkosivut: Emmaus Helsinki ry / Vapaaehtoiseksi Emmaus Helsinkiin
Enter ry
Enter ry tarjoaa Uudenmaan alueella senioreille henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Verkkosivut: Enter ry / Vapaaehtoiseksi Enteriin
ETRA-liitto ry
ETRA-liitto ry on terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen liitto. Verkkosivut: ETRA-liitto ry
Familia ry
Familia tuo yhteen Suomessa asuvia ihmisiä, riippumatta heidän syntymämaastaan, kielestään tai kulttuuritaustastaan. Toiminnan tarkoituksena on tukea eri syistä Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista. Verkkosivut: Familia ry / Vapaaehtoiseksi Familiaan
Fingo
Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Fingon tavoite on tuoda ihmiset yhteen toimimaan reilumman maailman puolesta. Verkkosivut: Fingo
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSBR), eli Ruotsinkielinen Palo- ja pelastusalanliitto Suomessa, työskentelee pelastus- ja turvallisuustyön parissa ruotsiksi. Verkkosivut: Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (på svenska) / Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (suomeksi)
Folkhälsans förbund
Folkhälsan tekee työtä terveyteen ja elämänlaatuun panostavan yhteiskunnan puolesta. Verkkosivut: Folkhälsansa förbund (på svenska) / Folkhälsans förbund (suomeksi)
Förbundsarenan
Förbundsarenanin tehtävä on edistää sekä tukea ruotsinkielisen kansalaisyhteiskunnan edellytyksiä ja kehitystä Suomessa, osana demokraattista yhteiskuntakehitystä ja sosiaalista hyvinvointia. Verkkosivut: Förbundsarenan (på svenska) / Förbundsarenan (suomeksi)
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry ajaa nä­kö­vam­mais­ten oi­keuk­sia, on ver­tais­tuen ka­na­va se­kä pal­ve­lee nä­kö­vam­mai­sia mo­nin eri ta­voin Helsingin ja Uudenmaan alueella. Verkkosivut: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin Seniorisäätiö
Helsingin Seniorisäätiö täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja tukee vanhusten asemaa Helsingissä. Verkkosivut: Helsingin Seniorisäätiö / Vapaaehtoiseksi Helsingin Seniorisäätiöön
Helsingin seudun pyöräilijät
HePo on Suomen suurin ja vanhin edelleen toimiva pyöräilijöiden liikennepoliittinen paikallisyhdistys. Verkkosivut: Helsingin seudun pyöräilijät
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Verkkosivut: HelsinkiMissio
Hengitysliitto ry
Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää. Verkkosivut: Hengitysliitto
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Hope pyrkii tarjoamaan lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen esimerkiksi vaate- ja tavaralahjoituksilla, harrastustuella ja vapaa-ajan elämyksillä vähävaraisille perheille. Verkkosivut: Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry / Vapaaehtoiseksi Hopeen
House of Helsinki ry
House of Helsinki on vapaaehtoistyön kehitys järjestö. Vaikutamme antamalla ihmisille mahdollisuuden jättää oman jälkensä. Mahdollistamme hankkeita ja toimintoja rakentamalla
vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvia tiimejä.  Verkkosivut: House of Helsinki / Vapaaehtoiseksi House of Helsinkiin
Hyvinkään Yhdistykset ry
Hyvinkään Yhdistykset ry edistää Hyvinkään alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Verkkosivut: Hyvinkään Yhdistykset ry
Hämeen Setlementti ry
Hämeen Setlementti ry tukee osallisuutta, luo toimintamahdollisuuksia ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamista Kanta-Hämeessä. Verkkosivut: Hämeen Setlementti ry / Vapaaehtoiseksi Hämeen Setlementtiin
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö. Verkkosivut: IBD ja muut suolistosairaudet ry / IBD:n vapaaehtoiseksi
Imetyksen tuki ry
Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Verkkosivut: Imetyksen tuki ry / Vapaaehtoiseksi Imetyksen tuki ry:hyn
Irti Huumeista ry
Irti Huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä toipuville käyttäjille. Verkkosivut: Irti Huumeista ry
Isät lasten asialla ry
Isät lasten asialla ry:n tavoitteena on vieraannuttamisen sanktiointi, huoltokiusaamisen estäminen, vanhempien yhdenvertainen kohtelu sekä tasavertainen vanhemmuus. Verkkosivut: Isät lasten asialla ry / Vapaaehtoiseksi Isät lasten asialla ry:hyn
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
JHL edistää yhdessä jäsentensä kanssa jäsenistön työoloja, työehtoja ja toimeentuloa sekä asemaa elämässä ja yhteiskunnassa. Verkkosivut: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Jyränkölän Setlementti
Jyränkölän Setlementti tarjoaa Heinolassa palveluasumista, koulutusta, maahanmuuttaja- ja vapaaehtoistyötä, ravintolapalveluita sekä työllistämis- ja kehittämisprojekteja. Verkkosivut: Jyränkölän Setlementti / Vapaaehtoiseksi Jyränkölän Setlementtiin
Kaapatut lapset ry
Kaapatut lapset ry tukee kansainvälisen lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Verkkosivut: Kaapatut lapset ry / Vapaaehtoiseksi Kaapatut Lapset ry:een
Kajaanin ev. lut. seurakunta
Kajaanin seurakunta hoitaa monia tärkeitä tehtäviä ja on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Verkkosivut: Kajaanin ev. lut. seurakunta / Vapaaehtoiseksi Kajaanin seurakuntaan
Kaksisuuntaiset ry
Kaksisuuntaiset ry on valtakunnallinen yhdistys kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastaville sekä heidän läheisilleen. Verkkosivut: Kaksisuuntaiset ry
Kalliolan Setlementti
Kalliolan Setlementti tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistoa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa Helsingissä. Verkkosivut: Kalliolan Setlementti / Vapaaehtoiseksi Kalliolan Setlementtiin
Kansalaistoiminnan keskus Leinikki / Vantaan järjestörinki
Leinikki on järjestötalo, joka palvelee erityisesti Tikkurilan ympäristön yhdistyksiä ja alueen asukkaita. Vantaan Järjestörinki ry on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö ja yhteistyöelin. Verkkosivut: Kansalaistoiminnan keskus Leinikki / Vantaan järjestörinki
Kansallinen senioriliitto ry
Kansallinen senioriliitto ry on eläkeläisjärjestö, joka edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Verkkosivut: Kansallinen senioriliitto ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry on Helsingissä toimiva kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä. Verkkosivut: Kehitysvammatuki 57 ry
Keliakialiitto ry
Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Verkkosivut: Keliakialiitto ry.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry on maakunnallinen kansalaistoiminnan edistäjä ja kehittäjä. Verkkosivut: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostoon kuuluu lähes 50 yhdistystä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa. Verkkosivut: Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
Kestävän kehityksen keskus / Yritetään yhdessä ry
Yritetään yhdessä ry on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää elämäntapaa tukeva yhdistys Oulussa. Yritetään yhdessä ry:n Kestävän kehityksen keskus työllistää vuosittain noin 350 nuorta ja pitkäaikaistyötöntä. Verkkosivut: Kestävän kehityksen keskus / Yritetään yhdessä ry
Kirkkohallitus / Diakonia ja sielunhoito
Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikkö (KDS) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja sielunhoidon asiantuntija- ja yhteistyöelin. Yksikön tehtävänä on edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kirkon arvoista käsin.
Verkkosivut: Kirkkohallitus / Diakonia ja sielunhoito
Kirkkopalvelut ry
Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa sekä välittää ihmisestä ja toimii hyvinvoinnin puolesta. Verkkosivut: Kirkkopalvelut ry
Kosti ry
Kosti ry valvoo Keski-Pohjanmaalla yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä. Verkkosivut: Kosti ry
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Kotien Puolesta Keskusliitto ry on valtakunnallinen vapaaehtois- ja lähimmäispalvelun järjestö, jonka tavoitteena on auttaa ikääntyneitä, yksinäisiä ja lapsiperheitä jaksamaan arjen haasteissa. Verkkosivut: Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Kotimajoituksen tuki ry
Kotimajoitusverkosto on valtakunnallista kansalaistoimintaa, jonka tukena toimii Kotimajoituksen tuki ry. Tavoitteenamme on, että yhä useampi Suomesta kansainvälistä suojelua hakeva voi halutessaan asua kodissa vastaanottokeskuksen sijaan. Verkkosivut: Kotimajoituksen tuki ry
KRIS – Suomen keskusliitto ry
KRIS – Suomen keskusliitto ry Tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville. Verkkosivut: KRIS – Suomen keskusliitto ry
Kumppanuustalo Artteli ry
Kumppanuustalo Artteli on kaikille avoin kohtaamispaikka, järjestöjen talo sekä kansalaisten toimintapaikka Tampereen Tammelassa. Talossa on mahdollista viettää aikaa, osallistua järjestöjen toimintaan ja löytää vapaaehtoistoimintaa. Verkkosivut: Kumppanuustalo Artteli ry
Kuopion Invalidit ry / Tukipilari
KUOPIO. Vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio, joka edistää ja vahvistaa paikallisten, etenkin pienten vammais- ja kansanterveysyhdistysten toimintaa. Verkkosivut: Kuopion Invalidit ry / Tukipilari
Kuuloliitto ry
Kuuloliitto ry:n toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Verkkosivut: Kuuloliitto ry
Kuurojen Liitto
Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö, joka valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista sekä toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä. Verkkosivut: Kuurojen Liitto
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry on Kymenlaaksossa toimiva lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä. Verkkosivut: Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry / Vapaaehtoiseksi Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistykseen
Käpyrinne ry
Käpyrinne ry toimii Helsingissä ikääntyneiden ihmisten hyvän elämän, turvallisen asumisen ja osallisuuden mahdollistajana. Verkkosivut: Käpyrinne ry / Vapaaehtoiseksi Käpyrinteelle
Lahden Lähimmäispalvelu ry
Lahden Lähimmäispalvelu ry tarjoaa Lahdessa palveluja kotiin ja vapaa-aikaan lahtelaisille ikäihmisille. Verkkosivut: Lahden Lähimmäispalvelu ry / Vapaaehtoiseksi Lahden Lähimmäispalveluun
LapCI ry
LapCI ry on sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys. Verkkosivut: LapCI ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio. Verkkosivut: Simpukka ry
Lasten ja nuorten keskus ry
Lasten ja nuorten keskus ry:n tavoitteena on lapsilähtöinen Suomi, jossa jokaisella on elämässään turvallinen aikuinen. Yhdistys toimii valtakunnallisesti yhdessä lähes 300 jäsenseurakuntansa sekä kymmenien kuntien ja järjestöjen kanssa. Verkkosivut: Lasten ja nuorten keskus ry
Lastenklinikoiden Kummit ry
Lastenklinikoiden Kummit ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Verkkosivut: Lastenklinikoiden Kummit ry / Vapaaehtoiseksi Lastenklinikoiden Kummeihin
Liikehäiriösairauksien liitto
Liikehäiriösairauksien liitto on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Verkkosivut: Liikehäiriösairauksien liitto / Vapaaehtoiseksi Liikehäiriösairauksien liittoon
Livekirkko ry
Livekirkko ry:n tarkoituksena on mahdollistaa uskonelämä paikasta riippumatta digitaalisuutta hyödyntäen.
Verkkosivut: Livekirkko ry
Lempäälän Ehtookoto ry
Lempäälän Ehtookoto ry tarjoaa Lempäälässä palveluasumista ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Verkkosivut: Lempäälän Ehtookoto ry / Vapaaehtoiseksi Kotokampukseen
Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry
Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry on neurologisia lihastauteja sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä alueellinen etujärjestö. Verkkosivut: Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry / Vapaaehtoiseksi Avustajakeskuksen kautta
Loviisan Järjestöt ry
Loviisan Järjestöt ry on loviisalaisten järjestöjen yhteistyöelin, joka ylläpitää Kumppanuustalo Kulmaa sekä järjestää hyvinvointi- ja terveysluentoja yhdessä Loviisan perusturvakeskuksen kanssa. Verkkosivut: Loviisan Järjestöt ry
Luckan Integration
Luckan Integration tarjoaa kotoutumista tukevia palveluja. Verkkosivut: Luckan Integration (in english)
Lupa lapsuuteen ry
Lupa lapsuuteen ry:n tavoitteena on monitoimijaisesti yhteiskehittää palliatiivisessa hoidossa elävien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia. Verkkosivut: Lupa lapsuuteen ry
Maailmanvaihto – ICYE Finland ry
Maailmanvaihto on järjestö, joka lähettää nuoria vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja vastaanottaa ulkomaalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä Suomeen. Verkkosivut: Maailmanvaihto – ICYE Finland ry
Marttaliitto
Marttaliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Verkkosivut: Marttaliitto / Vapaaehtoiseksi Marttoihin
Me Itse ry
Me Itse ry on kehitysvammaisten ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Verkkosivut: Me Itse ry / Vapaaehtoiseksi Me Itsen taustatukitoimintaan
Mielenterveysyhdistys Helmi ry
HELMI on mielenterveystoipujien etujärjestö ja toimintayhteisö. HELMI elää ja vaikuttaa käytännön ruohonjuuritasolla ja tärkeimpiä asiantuntijoita ovat toimintaan osallistuvat. Verkkosivut: Mielenterveysyhdistys Helmi ry / Helmin vapaaehtoiseksi
MIELI Salon mielenterveys ry
MIELI Salon mielenterveys ry tarjoaa tukea ja apua erilaisiin elämänkriisi- ja ongelmatilanteisiin. Verkkosivut: MIELI Salon mielenterveys ry / Vapaaehtoiseksi Salon mielenterveysseuraan
Monaliiku ry
Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry edistää naisten ja tyttöjen hyvinvointia liikunnan avulla taustasta, uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta. Verkkosivut: Monaliiku ry / Monaliikun vapaaehtoiseksi
Moniheli ry
Moniheli ry on monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. Verkkosivut: Moniheli ry
Monikulttuurikeskus Gloria ry
Monikulttuurikeskus Gloria on paikka, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloriassa on toimintaa kaikille. Toiminta suunnitellaan ja järjestetään yhdessä kävijöiden kanssa. Verkkosivut: Monikulttuurikeskus Gloria ry / vapaaehtoiseksi Monikulttuurikeskus Gloriaan
Muistiliitto
Muistiliitto edistää muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Verkkosivut: Muistiliitto / Vapaaehtoiseksi muistiyhdistykseen
Mummon Kammari
Mummon Kammari on vapaaehtoisen vanhustyön keskus ja kaikenikäisille avoin kohtaamispaikka Tampereella. Verkkosivut: Mummon Kammari / Vapaaehtoiseksi Mummon Kammariin
Munuais- ja maksaliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry on munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Verkkosivut: Munuais- ja maksaliitto ry / Vapaaehtoiseksi Munuais- ja maksaliittoon
Naistenkartano ry
Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton naisten erityiset tarpeet huomioon ottava kansalaisjärjestö. Järjestö tarjoaa naisille turvallisen vertaisyhteisön oman kasvun työstämiseen. Verkkosivut: Naistenkartano ry
Naisten linja Suomessa ry
Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisilleen. Verkkosivut: Naisten linja Suomessa / vapaaehtoiseksi
Nauha ry
Nauha ry toimii Pirkanmaalla riippuvuuksista vapaan elämäntavan puolesta tukemalla ja auttamalla eri syistä syrjäytyneitä ihmisiä ja heidän läheisiään. Verkkosivut: Nauha ry / Vapaaehtoiseksi Nauhaan
Neuroliitto ry
Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Verkkosivut: Neuroliitto ry
Non Fighting Generation ry
Non Fighting Generation ry (NFG) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka on erikoistunut nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen arvo- ja väkivallattomuuskasvatuksen keinoin. Verkkosivut: Non Fighting Generation ry
Norr om Stan rf
Norr om Stan rf är en religiöst och politiskt obunden samarbetsförening för svenska föreningar i norra Helsingfors med omnejd. Webbsidor: Norr om Stan rf (på svenska)
Nuoret lesket ry
Nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Verkkosivut: Nuoret lesket ry / Vapaaehtoiseksi Nuoriin leskiin
Näkövammaisten liitto ry
Näkövammaisten liitto ry on Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö. Verkkosivut: Näkövammaisten liitto ry / Vapaaehtoiseksi Näkövammaisten liittoon
Omaishoitajaliitto ry
Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö.  Liiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen. Verkkosivut: Omaishoitajaliitto ry / Vapaaehtoiseksi Omaishoitajaliittoon
OmaKamu ry
OmaKamu ry kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten ja nuorten kavereina. Verkkosivut: OmaKamu ry / Vapaaehtoiseksi OmaKamuun
Parempi avioliitto ry
Parempi avioliitto ry edistää perheiden hyvinvointia kristillisen maailmankuvan pohjalta vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistuen avulla. Avioliittoleirejä, parisuhdeseminaareja sekä miehille ja naisille suunnattuja tapahtumia. Verkkosivut: Parempi avioliitto ry
Plan International Suomi
Plan International on lastenoikeusjärjestö, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. Verkkosivut: Plan International Suomi / Vapaaehtoiseksi Planiin
Porvoon Yhdistyskeskus ry
Porvoon Yhdistyskeskus ry toimii Porvoon ja sen lähikuntien vammais-, kansanterveys-, eläkeläis- ja veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä tekevien yhdistysten yhteiselimenä. Verkkosivut: Porvoon Yhdistyskeskus ry
Prometheus-leirin tuki ry
Prometheus-leirin tuki ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Verkkosivut: Prometheus-leirin tuki ry / Vapaaehtoiseksi Protuun
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys Ry
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii eturauhassyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Verkkosivut: Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy huoltaa ja myy kierrätystavaroita sekä jakaa tietoa ympäristöasioista ja vinkkejä kestävään elämäntapaan. Verkkosivut: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy / Vapaaehtoiseksi Kierrätyskeskukseen
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLIn tavoitteena on omaishoitoperheiden ja läheisten aseman parantaminen ja tukeminen. Verkkosivut: Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI / Vapaaehtoiseksi POLLIin
Raittiuden ystävät ry
Raittiuden ystävät ry edistää päihteetöntä elämäntapaa. Verkkosivut: Raittiuden ystävät ry
Rauman Seudun Työnhakijat ry
Rauman Seudun Työnhakijat ry järjestää työttömien toimintakyvyn, työllistymisen edellytysten ja elämänhallinnan edistämiseen toimintaa, neuvontaa sekä virkistystoimintaa. Verkkosivut: Rauman Seudun Työnhakijat ry / Vapaaehtoiseksi Rauman Seudun Työnhakijoihin
Salon Seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry
Salon SYTY ry auttaa ja kehittää potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyötä ja toimii tiedonvälittäjänä Salon seudulla. Verkkosivut: Salon Seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
SAMS arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Webbsida: SAMS / SAMS vänverksamhet
Satakunnan yhteisökeskus
Satakunnan yhteisökeskus on järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki- ja kehittämisorganisaatio. Verkkosivut: Satakunnan yhteisökeskus / Vapaaehtoiseksi Satakunnassa
Sininauhaliitto
Sininauhaliitto jäsenyhteisöineen on olemassa, jotta huono-osaisuus sekä päihde- ja pelihaitat vähenisivät. Verkkosivut: Sininauhaliitto / Sininauhasäätiön vapaaehtoiseksi
Siskot ja Simot ry
Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö ja keikkavapaaehtoisuuden edelläkävijä. Yhteisö edistää matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa ja levittää vastuullista välittämistä etenkin ikäihmisistä. Verkkosivut: Siskot ja Simot ry
Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä. Verkkosivut: Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Verkkosivut: Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Verkkosivut: Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Kylät ry
Suomen kylät ry tekee työtä kylien ja asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Verkkosivut: Suomen Kylät ry
Suomen Latu ry
Suomen latu ry edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Järjestön tavoitteena on, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Verkkosivut: Suomen Latu ry / Vapaaehtoiseksi Suomen Latuun
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on yli 160 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri Suomen. Verkkosivut: Suomen luonnonsuojeluliitto / Vapaaehtoiseksi Luonnonsuojeluliittoon
Suomen Merimieskirkko ry
Suomen Merimieskirkko ry pitää yllä suomalaisia merimieskirkkoja Suomessa ja muualla Euroopassa. Verkkosivut: Suomen Merimieskirkko ry / Vapaaehtoiseksi Merimieskirkkoon
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Meripelastusseura ry on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö. Verkkosivut: Suomen Meripelastusseura ry / Vapaaehtoiseksi Meripelastusseuraan
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Migreeniyhdistys ry tukee ja ohjaa päänsärkyjä sairastavia ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Verkkosivut: Suomen Migreeniyhdistys ry / Vapaaehtoiseksi Migreeniyhdistykseen
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Nivelyhdistys ry edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Verkkosivut: Suomen Nivelyhdistys ry / Vapaaehtoiseksi Nivelyhdistykseen
Suomen NNKY-liitto ry
NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen tyttöjen ja naisten ekumeeninen liike. Verkkosivut: Suomen NNKY-liitto ry
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Verkkosivut: Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Palloliitto
Suomen Palloliitto on jalkapallon erikoisliitto, joka vastaa Suomen kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Verkkosivut: Suomen Palloliitto
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Verkkosivut: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry / Vapaaehtoiseksi Partioon
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastusalan asiantuntijajärjestö. Järjestö tekee tutkimustoimintaa ja turvallisuusviestintää, tarjoaa koulutusmahdollisuuksia ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Verkkosivut: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Sydänliitto
Suomen Sydänliitto on sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva järjestöyhteisö. Verkkosivut: Suomen Sydänliitto / Vapaaehtoiseksi Sydänliittoon
Suomen Syöpäyhdistys ry
Suomen Syöpäyhdistys ry:n tavoitteena on turvata suomalaisille hyvä elämänlaatu ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Syöpäyhdistys ylläpitää kansainvälisesti merkittävää tutkimusorganisaatiota, Suomen Syöpärekisteriä. Verkkosivut: Suomen Syöpäyhdistys ry / Vapaaehtoiseksi Syöpäyhdistykseen
Suomen Vanhempainliitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry rakentaa vanhempainyhdistyksille, opettajille ja päätöksentekijöille tarjottavia palveluita yhteistyössä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen sekä yrityskumppaneittemme kanssa. Verkkosivut: Suomen Vanhempainliitto ry
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edustaa ja valvoo Suomessa asuvien venäjänkielisten etuja ja toimii kattojärjestönä venäjänkielisille sosiaali- ja terveys järjestöille.  Verkkosivut: Suomen Venäjänkieliset / Vapaaehtoiseksi Suomen Venäjänkielisiin
Suomen Vertaistuki Suvi ry
Suomen Vertaistuki Suvi ry:n tarkoituksena on laadukkaan vertaistuen kehittäminen, vertaistuen merkityksen ja arvojen vahvistaminen sekä tietoisuuden lisääminen. Tavoitteena on parantaa vertaistuen toimintaedellytyksiä yli organisaatiorajojen. Verkkosivut: Suomen Vertaistuki Suvi ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry tarjoaa tietoa ja tukea syömishäiriöön sairastuneille, eri tavoin syömisellä tai liikkumisella oireileville, sairastuneiden läheisille sekä kaikille, jotka kohtaavat arjessaan syömishäiriöitä. Verkkosivut: Syömishäiriöliitto-SYLI ry / Vapaaehtoiseksi Syömishäiriöliittoon
Taimi ry
Taimi ry tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan, vertais- ja toiminnallisia ryhmiä sekä vapaaehtoistoimintaa Tampereella. Verkkosivut: Taimi ry
Taksvärkki ry
Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyö edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Verkkosivut: Taksvärkki ry / Vapaaehtoiseksi Taksvärkkiin
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Yhdistys toimii näkövammaisten ihmisten hyväksi. Sen tarkoitus on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja rikassisältöistä elämää. Verkkosivut: Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Tunne rintasi ry
Tunne rintasi ry edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä sekä rintasyövän oireista. Yhdistys edistää myös tervettä kehonkuvaa. Verkkosivut: Tunne rintasi ry / Vapaaehtoiseksi Tunne rintasi ry:een
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas tarjoaa palveluasumista vanhuksille, muistisairaille ja sotainvalideille Turussa. Verkkosivut: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas / Vapaaehtoiseksi Kotikunnaaseen
Turun Seudun Invalidit ry
Turun Seudun Invalidit ry tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia ja toimintaa fyysisesti vammaisille ja toimintakyvyiltään erilaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Verkkosivut: Turun Seudun Invalidit ry
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n tavoitteena on jäsenten sosiaalisen toiminnan lisääminen ja henkisen vireyden ylläpitäminen,
tiedon lisääminen nivelrikosta ja sen hoidosta sekä
edunvalvonta. Verkkosivut: Turun Seudun Nivelyhdistys ry / Vapaaehtoiseksi Nivelyhdistykseen
Turun Seudun SETA ry
Turun Seudun SETA ry ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Verkkosivut: Turun Seudun SETA ry / Vapaaehtoiseksi Turun Seudun SETAan
Turun Seudun Vanhustuki ry
Turun Seudun Vanhustuki ry:n tavoitteena on vanhusten edunvalvonta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Verkkosivut: Turun Seudun Vanhustuki ry / Vapaaehtoiseksi Turun Seudun Vanhustukeen
Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Uskontojen uhrien tuki UUT ry tukee uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä. Verkkosivut: Uskontojen uhrien tuki UUT ry / Vapaaehtoiseksi Uskontojen uhrien tukeen
Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
Uudenmaan epilepsiayhdistys ry on epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tukiyhdistys. Verkkosivut: Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry
Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry järjestää tukihenkilöitä tuettaville ja tukiryhmätoimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Verkkosivut: Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry / vapaaehtoiseksi Vantaan Mielenterveysseuraan
Vantaan sovittelutoimisto
Vantaan sovittelutoimisto tarjoaa mahdollisuuden käsitellä rikos- ja riita-asioita turvallisessa ilmapiirissä ja puolueettomien sovittelijoiden ohjauksessa. Verkkosivut: Vantaan sovittelutoimisto
Vuolle Setlementti ry
Vuolle Setlementti ry tarjoaa Oulussa kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan. Verkkosivut: Vuolle Setlementti ry / Vapaaehtoiseksi Vuolle Setlementtiin
Välittämisen kansanliike ry
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnan eheyttä, sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avulla.
Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, kehittää vapaaehtoistoimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta Varkauden alueella. Verkkosivut: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry / Vapaaehtoiseksi Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöön
Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry tarjoaa yhteisöllisiä sosiaalialan palveluita ja vähentää ihmisten eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä Hervannan alueella. Verkkosivut: Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry / Vapaaehtoiseksi YSTIin
Ystävänkortti toiminta / Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Ystävänkortti Toiminnan tarkoituksena on parantaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajan harrastuksiin. Verkkosivut: Ystävänkortti Toiminta / Vapaaehtoiseksi Ystävänkortti Toimintaan
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista eri tahoille. Verkkosivut: Äimä ry / Vapaaehtoiseksi vertaistukiäidiksi Äimään
Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan