Hyppää sisältöön

Jäsenyhteisöt

Kansalaisareenalla on 128 jäsenyhteisöä, joissa toimii jäseninä ja vapaaehtoisina yhteensä yli 1,4 miljoonaa henkilöä. Jäsenyhteisömme edustavat lähes kaikkia vapaaehtoistoiminnan eri toimialoja sosiaali- ja terveysalasta liikuntaan, kulttuuriin, ympäristöön, eläinoikeuksiin ja globaalivastuuseen.

Hae yhteisöjäseneksi täällä

Alla voit tutustua jäsenyhteisöihimme. Klikkaa jäsenyhteisön nimeä, niin saat esille lisätietoja.

Aivovammaliitto ry
Aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö. Vapaaehtoistehtävät yhdistyksien kautta. Verkkosivut: Aivovammaliitto ry / vapaaehtoiseksi aivovammayhdistykseen
A-Kiltojen Liitto ry
A-Kiltojen Liitto ry on päihdetoipujien ja heidän läheistensä etujärjestö. Vapaaehtoistehtäviä yli 60 paikallisyhdistyksen kautta. Verkkosivut: A-Kiltojen Liitto ry
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
Valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka perustehtävänä on allergiaa, astmaa ja ihon sairauksia sairastavien terveyden edistäminen. Verkkosivu: Allergia-, iho- ja astmaliitto ry / vapaaehtoiseksi Allergia-, iho- ja astmaliittoon
Animalia ry
Animalia on eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Verkkosivut: Animalia ry / vapaaehtoiseksi Animaliaan
Autismiliitto
Autismiliitto edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Verkkosivut: Autismiliitto
Crohn ja Colitis ry
Valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö. Verkkosivut: Crohn ja Colitis ry / vapaaehtoiseksi Crohn ja Colitis ry:een
Diabetesliitto
Suomen Diabetesliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, sekä monen diabetesyhdistyksen keskusjärjestö. Verkkosivut: Suomen Diabetesliitto ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Ehkäisee alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyviä haittoja. Verkkosivut: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / vapaaehtoiseksi EHYTiin
Emmaus Helsinki ry
Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen solidaarisuusliike. Päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elinolojen parantaminen ja eriarvoisuuden syiden poistaminen vaikuttamalla päättäjiin ja yleisiin asenteisiin. Verkkosivut: Emmaus Helsinki ry / vapaaehtoiseksi Emmaus Helsinkiin
Enter ry
UUSIMAA. Tarjoaa senioreille henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Verkkosivut: Enter ry / vapaaehtoiseksi Enteriin
ETRA-liitto ry
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen liitto. Verkkosivut: ETRA-liitto ry
Familia ry
Familia tuo yhteen Suomessa asuvia ihmisiä, riippumatta heidän syntymämaastaan, kielestään tai kulttuuritaustastaan. Toiminnan tarkoituksena on tukea eri syistä Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista. Verkkosivut: Familia ry / vapaaehtoiseksi Familiaan
Fingo
Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Tuomme ihmiset yhteen toimimaan reilumman maailman puolesta. Verkkosivut: Fingo
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsverksamheten, befolkningsskyddet och räddningstjänsten. Webbsidor: Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
Folkhälsans förbund
Folkhälsan tekee työtä terveyteen ja elämänlaatuun panostavan yhteiskunnan puolesta. Verkkosivut: Folkhälsans förbund
Förbundsarenan
Förbundsarenanin tehtävä on edistää sekä tukea ruotsinkielisen kansalaisyhteiskunnan edellytyksiä ja kehitystä Suomessa, osana demokraattista yhteiskuntakehitystä ja sosiaalista hyvinvointia. Verkkosivut: Förbundsarenan
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
UUSIMAA. Ajaa nä­kö­vam­mais­ten oi­keuk­sia, on ver­tais­tuen ka­na­va se­kä pal­ve­lee nä­kö­vam­mai­sia mo­nin eri ta­voin. Verkkosivut: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry / vapaaehtoiseksi Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisiin
Helsingin polkupyöräilijät
HePo on Suomen suurin ja vanhin edelleen toimiva pyöräilijöiden liikennepoliittinen paikallisyhdistys. Verkkosivut: Helsingin polkupyöräilijät
Helsingin Seniorisäätiö
HELSINKI. Täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja tukee vanhusten asemaa Helsingissä. Verkkosivut: Helsingin Seniorisäätiö / vapaaehtoiseksi Helsingin Seniorisäätiöön
Hengitysliitto ry
Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää. Verkkosivut: Hengitysliitto
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Pyrkii tarjoamaan lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen esimerkiksi vaate- ja tavaralahjoituksilla, harrastustuella ja vapaa-ajan elämyksillä vähävaraisille perheille. Verkkosivut: Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry / vapaaehtoiseksi Hopeen
Hyvinkään Yhdistykset ry
HYVINKÄÄ. Edistää alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Verkkosivut: Hyvinkään Yhdistykset ry
Hämeen Setlementti ry
KANTA-HÄME. Osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Verkkosivut: Hämeen Setlementti ry / vapaaehtoiseksi Hämeen Setlementtiin
Imetyksen tuki ry
Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Verkkosivut: Imetyksen tuki ry
Irti Huumeista ry
Tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä toipuville käyttäjille. Verkkosivut: Irti Huumeista ry
Isät lasten asialla ry
Tavoitteena vieraannuttamisen sanktiointi, huoltokiusaamisen estäminen, vanhempien yhdenvertainen kohtelu sekä tasavertainen vanhemmuus. Verkkosivut: Isät lasten asialla ry / vapaaehtoiseksi Isät lasten asialla ry:een
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
JHL edistää yhdessä jäsentensä kanssa jäsenistön työoloja, työehtoja ja toimeentuloa sekä asemaa elämässä ja yhteiskunnassa. Verkkosivut: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Jyränkölän Setlementti
HEINOLA. Toimintamuotoja palveluasuminen, koulutus, maahanmuuttaja- ja vapaaehtoistyö, ravintolapalvelut sekä työllistäminen ja kehittämisprojektit. Verkkosivut: Jyränkölän Setlementti / vapaaehtoiseksi Jyränkölän Setlementtiin
Järvelän Kyläyhdistys ry
Edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä palvelujen säilymistä alueella. Facebook-sivu: Järvelän Kyläyhdistys ry
Kaapatut lapset ry
ukee kansainvälisen lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Verkkosivut: Kaapatut lapset ry / vapaaehtoiseksi Kaapatut Lapset ry:een
Kajaanin ev. lut. seurakunta
Kirkko hoitaa monia tärkeitä tehtäviä ja on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Verkkosivut: Kajaanin ev. lut. seurakunta / vapaaehtoiseksi Kajaanin seurakuntaan
Kaksisuuntaiset ry
Valtakunnallinen yhdistys kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastaville sekä heidän läheisilleen. Verkkosivut: Kaksisuuntaiset ry
Kalliolan Setlementti
HELSINKI. Tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistoa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Verkkosivut: Kalliolan Setlementti
Kansalaistoiminnan keskus Leinikki / Vantaan järjestörinki
VANTAA Leinikki on järjestötalo, joka palvelee erityisesti Tikkurilan ympäristön yhdistyksiä ja alueen asukkaita. Vantaan Järjestörinki ry on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö ja yhteistyöelin. Verkkosivut: Kansalaistoiminnan keskus Leinikki / Vantaan järjestörinki
Kehitysvammatuki 57 ry
HELSINKI Vapaa-ajan toimintaa ihmisille, joilla on kehitysvamma tai muu laaja-alaisen tuen tarve, perheille, vapaaehtoisille, sinulle, meille kaikille. Verkkosivut: Kehitysvammatuki 57 ry
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
KESKI-UUSIMAA. Verkostoon kuuluu lähes 50 yhdistystä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa. Verkkosivut: Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
Kirkkohallitus / Diakonia ja sielunhoito
Kirkon vapaaehtoistoiminnassa seurakuntalaiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Verkkosivut: Kirkkohallitus
Kirkko Helsingissä
HELSINKI. Helsingin ev.lut. seurakuntien koottu sivu. Verkkosivut: Kirkko Helsingissä / vapaaehtoiseksi Helsingin seurakuntiin
Kirkkopalvelut ry
Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa sekä välittää ihmisestä ja toimii hyvinvoinnin puolesta. Verkkosivut: Kirkkopalvelut ry
Kipukapina ry
Kipukapina ry on vaikeista kroonisista kivuista kärsivien potilasjärjestö. Verkkosivut: Kipukapina ry
Kosti ry
KESKI-POHJANMAA. Valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä. Verkkosivut: Kosti ry / vapaaehtoiseksi Keski-Pohjanmaalla
KRIS – Suomen keskusliitto ry
Tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville. Verkkosivut: KRIS – Suomen keskusliitto ry
Kumppanuustalo Artteli ry
TAMPERE. Hyvinvointialan kumppanuusjärjestö, joka ylläpitää Tampereen Tammelassa Kumppanuustalo Arttelia, avointa kohtaamispaikkaa, jossa voit poiketa kahvilla, tavata ihmisiä, löytää ystäviä sekä harrastaa ja tehdä yhdessä. Verkkosivut: Kumppanuustalo Artteli ry
Kuopion Invalidit ry/Tukipilari
KUOPIO. Vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio, joka edistää ja vahvistaa paikallisten, etenkin pienten vammais- ja kansanterveysyhdistysten toimintaa. Verkkosivut: Kuopion Invalidit ry/Tukipilari
Kuuloliitto ry
Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Verkkosivut: Kuuloliitto ry
Kuurojen Liitto
Viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö, joka valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä. Verkkosivut: Kuurojen Liitto
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry
KYMENLAAKSO. Lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä. Verkkosivut: Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry / vapaaehtoiseksi Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistykseen
Käpyrinne ry
HELSINKI. Toimii ikääntyneiden ihmisten hyvän elämän, turvallisen asumisen ja osallisuuden mahdollistajana. Verkkosivut: Käpyrinne ry / vapaaehtoiseksi Käpyrinteelle
Lahden Lähimmäispalvelu ry
LAHTI. Palveluja kotiin ja vapaa-aikaan lahtelaisille ikäihmisille. Verkkosivut: Lahden Lähimmäispalvelu ry / vapaaehtoiseksi Lahden Lähimmäispalveluun
LapCI ry
Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys. Verkkosivut: LapCI ry
Lastenklinikoiden Kummit ry
Lastenklinikoiden Kummit ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Verkkosivut: Lastenklinikoiden Kummit ry / vapaaehtoiseksi Lastenklinikoiden Kummeihin
Lempäälän Ehtookoto ry
LEMPÄÄLÄ. Tarjoaa palveluasumista ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Verkkosivut: Lempäälän Ehtookoto ry / vapaaehtoiseksi Kotokampukseen
Lounatuulet Yhteisötalo ry
TURKU. Tarjoaa sote-alan järjestöille ja muille hyvinvointialan toimijoille yhteisen toimintaympäristön ja yhteisiä toimitiloja. Verkkosivut: Lounatuulet Yhteisötalo ry
Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry
LOUNAIS-SUOMI. Neurologisia lihastauteja sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä alueellinen etujärjestö. Verkkosivut: Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry / vapaaehtoiseksi Avustajakeskuksen kautta
Loviisan Järjestöt ry
Loviisalaisten järjestöjen yhteistyöelin, joka ylläpitää Kumppanuustalo Kulmaa sekä järjestää hyvinvointi- ja terveysluentoja yhdessä Loviisan perusturvakeskuksen kanssa. Verkkosivut: Loviisan Järjestöt ry
Luckan Integration
PÄÄKAUPUNKISEUTU. Tarjoaa kotoutumista tukevia palveluja. Verkkosivut: Luckan Integration
Luonto-Liitto ry
Lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Verkkosivut: Luonto-Liitto ry / vapaaehtoiseksi Luonto-Liittoon
Maailmanvaihto – ICYE Finland ry
Maailmanvaihto on järjestö, joka lähettää nuoria vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja vastaanottaa ulkomaalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä Suomeen. Verkkosivut: Maailmanvaihto – ICYE Finland ry
Marttaliitto
Kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Verkkosivut: Marttaliitto / vapaaehtoiseksi Marttoihin
Me Itse ry
Kehitysvammaisten ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Verkkosivut: Me Itse ry / vapaaehtoiseksi Me Itsen taustatukitoimintaan
Mielentaide ry
Valtakunnallinen vapaaehtoistyöllä toimiva mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys, jonka alueellista toimintaa keskitetään Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Verkkosivut: Mielentaide ry
Moniheli ry
HELSINKI. Monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. Verkkosivut: Moniheli ry
Monikieliset erilaiset oppijat ry
Satakieliset eli Monikieliset erilaiset oppijat ry auttaa
sellaisia ihmisiä, erityisesti maahanmuuttajia, jotka puhuvat montaa eri kieltä ja joille oppiminen on erilaisista syistä vaikeaa. Verkkosivut: Monikieliset erilaiset oppijat ry
Muistiliitto
Muistiliitto edistää muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Verkkosivut: Muistiliitto / vapaaehtoiseksi muistijärjestöön
Mummon Kammari
TAMPERE. Vapaaehtoisen vanhustyön keskus, osa Tampereen ev.lut. seurakuntien diakoniatyötä. Verkkosivut: Mummon Kammari / vapaaehtoiseksi Mummon Kammariin
Munuais- ja maksaliitto ry
Munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Verkkosivut: Munuais- ja maksaliitto ry / vapaaehtoiseksi Munuais- ja maksaliittoon
Naistenkartano ry
Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton naisten erityiset tarpeet huomioon ottava kansalaisjärjestö. Tarjoamme naisille turvallisen vertaisyhteisön oman kasvun työstämiseen. Verkkosivut: Naistenkartano ry
Nauha ry
PIRKANMAA. Toimii riippuvuuksista vapaan elämäntavan puolesta tukemalla ja auttamalla eri syistä syrjäytyneitä ihmisiä ja heidän läheisiään. Verkkosivut: Nauha ry / vapaaehtoiseksi Nauhaan
Neuroliitto ry
Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Verkkosivut: Neuroliitto ry
Non Fighting Generation ry
Non Fighting Generation ry (NFG) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka on erikoistunut nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen arvo- ja väkivallattomuuskasvatuksen keinoin. Verkkosivut: Non Fighting Generation ry
Norr om Stan rf
HELSINGFORS. Norr om Stan rf är en religiöst och politiskt obunden samarbetsförening för svenska föreningar i norra Helsingfors med omnejd. Webbsidor: Norr om Stan rf
Näkövammaisten liitto ry
Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö. Verkkosivut: Näkövammaisten liitto ry / vapaaehtoiseksi Näkövammaisten liittoon
Omaishoitajaliitto ry
Omaishoitajaliitto on omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö.  Liiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen. Verkkosivut: Omaishoitajaliitto ry
OmaKamu ry
OmaKamu kouluttaa ja ohjaa vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten ja nuorten kavereina. Verkkosivut: OmaKamu ry / vapaaehtoiseksi OmaKamuun
Parempi avioliitto ry
Edistää perheiden hyvinvointia kristillisen maailmankuvan pohjalta vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistuen avulla. Avioliittoleirejä, parisuhdeseminaareja sekä miehille ja naisille suunnattuja tapahtumia. Verkkosivut: Parempi avioliitto ry
Palveluyhdistys Kaseva ry
Edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymistä ja omatoimisen elämän saavuttamista yhteiskunnan jäsenenä. Verkkosivut: Palveluyhdistys Kaseva ry
Plan International Suomi
Plan haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Verkkosivut: Plan International Suomi / vapaaehtoiseksi Planiin
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
POHJOIS-SUOMI. Yhdistysten edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatio. Verkkosivut: Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
Porvoon Yhdistyskeskus ry
Yhdistys toimii Porvoon ja sen lähikuntien vammais-, kansanterveys-, eläkeläis- ja veteraani- sekä hyväntekeväisyystyötä tekevien yhdistysten yhteiselimenä. Verkkosivut: Porvoon Yhdistyskeskus ry
Prometheus-leirin tuki ry
Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Verkkosivut: Prometheus-leirin tuki ry / vapaaehtoiseksi Protuun
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys Ry
Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii eturauhassyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Verkkosivut: Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
PÄÄKAUPUNKISEUTU. Huoltaa ja myy kierrätystavaroita ja jakaa tietoa ympäristöasioista ja vinkkejä kestävään elämäntapaan. Verkkosivut: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy / vapaaehtoiseksi Kierrätyskeskukseen
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI
HELSINKI JA VANTAA. Omaishoitoperheiden ja läheisten aseman parantaminen ja tukeminen. Verkkosivut: Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI
Raittiuden ystävät ry
Edistää päihteetöntä elämäntapaa. Verkkosivut: Raittiuden ystävät ry
Rauman Seudun Työnhakijat ry
Yhdistys järjestää työttömien toimintakyvyn, työllistymisen edellytysten ja elämänhallinnan edistämiseen toimintaa, neuvontaa sekä virkistystoimintaa. Verkkosivut: Rauman Seudun Työnhakijat ry / vapaaehtoiseksi Rauman Seudun Työnhakijoihin
Salon mielenterveysseura ry
SALO. Tarjoaa tukea ja apua erilaisiin elämänkriisi- ja ongelmatilanteisiin. Verkkosivut: Salon mielenterveysseura ry / vapaaehtoiseksi Salon mielenterveysseuraan
Salon Seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry
SALO. Auttaa ja kehittää potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyötä ja toimii tiedonvälittäjänä. Verkkosivut: Salon Seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry
Satakunnan yhteisökeskus
SATAKUNTA. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki- ja kehittämisorganisaatio. Verkkosivut: Satakunnan yhteisökeskus / vapaaehtoiseksi Satakunnassa
Siskot ja Simot ry
Välittämisen kansanliike, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan ihmisinä yli sukupolvien. Verkkosivut: Siskot ja Simot ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Verkkosivut: Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Järjestö keskittyy toiminnassaan kuurosokeisiin ja vaikeasti kuulonäkövammaisiin ja sillä on kuurosokeusalan kattavin ammatillinen erityisosaaminen ja kuurosokeustuntemus Suomessa. Verkkosivut: Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Kylät ry
Suomen kylät tekee työtä kylien ja asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Verkkosivut: Suomen Kylät ry
Suomen Latu ry
Suomen latu edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Järjestön tavoitteena on, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Verkkosivut: Suomen Latu ry / vapaaehtoiseksi Suomen Latuun
Suomen Merimieskirkko ry
Suomen Merimieskirkko ry pitää yllä suomalaisia merimieskirkkoja Suomessa ja muualla Euroopassa. Verkkosivut: Suomen Merimieskirkko ry / vapaaehtoiseksi Merimieskirkkoon
Suomen Meripelastusseura ry
Vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö. Verkkosivut: Suomen Meripelastusseura ry / vapaaehtoiseksi Meripelastusseuraan
Suomen Migreeniyhdistys ry
Tukee ja ohjaa päänsärkyjä sairastavia ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Verkkosivut: Suomen Migreeniyhdistys ry / vapaaehtoiseksi Migreeniyhdistykseen
Suomen Nivelyhdistys ry
Edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Verkkosivut: Suomen Nivelyhdistys ry / vapaaehtoiseksi Nivelyhdistykseen
Suomen NNKY-liitto ry
NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen tyttöjen ja naisten ekumeeninen liike. Verkkosivut: Suomen NNKY-liitto ry
Suomen nuoret lesket ry
Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Verkkosivut: Suomen nuoret lesket ry
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Verkkosivut: Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Pakolaisapu
Tukee pakolaisia ja siirtolaisia uuteen alkuun ja edistää heidän perusoikeuksiaan Suomessa ja maailmalla. Verkkosivut: Suomen Pakolaisapu / vapaaehtoiseksi Pakolaisapuun
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Verkkosivut: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Palloliitto
Jalkapallon erikoisliitto, joka vastaa maamme kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Verkkosivut: Suomen Palloliitto
Suomen Parkinson-liitto
Tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi. Verkkosivut: Suomen Parkinson-liitto / vapaaehtoiseksi Parkinson-liittoon
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Tavoitteenamme on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta, jonka valmiudet häiriötilanteiden hallintaan perustuvat julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan sekä elinkeinoelämän yhteistyöhön. Verkkosivut: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Sydänliitto
Sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva, elinvoimainen järjestöyhteisö. Verkkosivut: Suomen Sydänliitto / vapaaehtoiseksi Sydänliittoon
Suomen Syöpäyhdistys ry
Syöpäyhdistyksen tavoitteena on turvata suomalaisille hyvä elämänlaatu ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Syöpäyhdistys ylläpitää kansainvälisesti merkittävää tutkimusorganisaatiota, Suomen Syöpärekisteriä. Verkkosivut: Suomen Syöpäyhdistys ry / vapaaehtoiseksi Syöpäyhdistykseen
Suomen Ultraharvinaiset ry
Auttaa yksityishenkilöitä, kolmannen sektorin toimijoita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ultraharvinaisiin sairauksiin liittyvissä haasteissa. Verkkosivut: Suomen Ultraharvinaiset ry
Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf
Rakennamme vanhempainyhdistyksille, opettajille ja päätöksentekijöille tarjottavia palveluita yhteistyössä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen sekä yrityskumppaneittemme kanssa. Verkkosivut: Suomen Vanhempainliitto ry, Finlands Föräldraförbund rf
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Järjestön tarkoituksena on järjestön jäsenten, jäsenyhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ja etuja, edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä.
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Tietoa ja tukea syömishäiriöön sairastuneille, eri tavoin syömisellä tai liikkumisella oireileville, sairastuneiden läheisille sekä kaikille, jotka kohtaavat arjessaan syömishäiriöitä. Verkkosivut: Syömishäiriöliitto-SYLI ry / vapaaehtoiseksi Syömishäiriöliittoon
Taimi ry
TAMPERE. Taimi tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan, vertais- ja toiminnallisia ryhmiä sekä vapaaehtoistoimintaa. Verkkosivut: Taimi ry
Turun Kuuloyhdistys ry
Turun Kuuloyhdistys ry on Kuuloliiton alainen yhdistys, joka järjestää kokoontumis-, kuntoutus- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä paikallisten järjestöjen, viranomaisten ja seurakuntien kanssa. Verkkosivut: Turun Kuuloyhdistys ry
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas
TURKU. Palveluasumista vanhuksille, muistisairaille ja sotainvalideille. Verkkosivut: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas / vapaaehtoiseksi Kotikunnaaseen
Turun Seudun Invalidit ry
TURKU. Tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia ja toimintaa fyysisesti vammaisille ja toimintakyvyiltään erilaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Verkkosivut: Turun Seudun Invalidit ry
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
VARSINAIS-SUOMI. Nivelterveyden edistäminen. Verkkosivut: Turun Seudun Nivelyhdistys ry / vapaaehtoiseksi Nivelyhdistykseen
Turun Seudun SETA ry
TURKU. Ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Verkkosivut: Turun Seudun SETA ry / vapaaehtoiseksi Turun Seudun SETAan
Turun Seudun Vanhustuki ry
TURUN SEUTU. Vanhusten edunvalvonta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Verkkosivut: Turun Seudun Vanhustuki ry / vapaaehtoiseksi Turun Seudun Vanhustukeen
Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Tukee uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä. Verkkosivut: Uskontojen uhrien tuki UUT ry / vapaaehtoiseksi Uskontojen uhrien tukeen
Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
UUSIMAA. Epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tukiyhdistys. Verkkosivut: Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry
VANTAA. Järjestää tukihenkilöitä tuettaville ja tukiryhmätoimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Verkkosivut: Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry / vapaaehtoiseksi Mielenterveysseuraan
Vantaan sovittelutoimisto
UUSIMAA. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa osapuolille järjestetään mahdollisuus käsitellä tapahtunutta turvallisessa ilmapiirissä ja puolueettomien sovittelijoiden ohjauksessa. Verkkosivut: Vantaan sovittelutoimisto / vapaaehtoiseksi sovittelijaksi Vantaalle
Vuolle Setlementti ry
OULU. Toiminta tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan. Verkkosivut: Vuolle Setlementti ry / vapaaehtoiseksi Vuolle Setlementtiin
Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
Yhdistys tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, kehittää vapaaehtoistoimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta Varkauden alueella. Verkkosivut: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
Yhdessä selviytymisen tuki ry
TAMPERE. Toteuttaa ja kehittää sosiaalityön muotoja ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Verkkosivut: Yhdessä selviytymisen tuki ry / vapaaehtoiseksi Yhdessä selviytymisen tukeen
Yönusvan tuki ry
VALKEAKOSKI. Jalkautuvaa nuorisotyötä Valkeakoskella. Verkkosivut: Yönusvan tuki ry
Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan