Hyppää sisältöön

Tilauspalvelut

Kansalaisareenan tilauskoulutukset on suunnattu vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Ne räätälöidään tilaajan tarpeisiin ja antavat syvällisempää tietoa kuin maksuttomat koulutuksemme. Koulutukset voidaan toteuttaa soveltuvin osin etänä.

Kansalaisareenan tilauspalvelut koostuvat:

  • syventäviä koulutuksia ammattilaisille
  • peruskoulutusta vapaaehtoisille
  • puheita ja alustuksia
  • työpajoja
  • tukea työyhteisöille (työ)hyvinvointiin
  • vapaaehtoisten yhteisöille ryhmämuotoinen työnohjaus
  • sovittelua vapaaehtoisten tueksi

Tarjoamme tällä hetkellä tilauskoulutuksia, luentoja ja työpajoja alla olevista aiheista. Voit myös kysyä tarjousta muista vapaaehtoistoimintaan liittyvistä aiheista tai alla olevista palveluista koostuvasta räätälöidystä tilaisuudesta.

Vapaaehtoisen hyvinvointi (peruskoulutus vapaaehtoisille)

Koulutuksessa saat tietoosi, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin ja mitkä ovat hyvinvoivan yhteisön tunnusmerkit.

Vapaaehtoisten hyvinvointi (syventävä koulutus ammattilaisille)

Koulutuksessa kerrataan hyvinvoinnin perusteita ja syvennytään vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Saat tietoa vapaaehtoisten motivaatiotekijöistä, vapaaehtoistoiminnan hyvinvointivaikutuksista vapaaehtoiselle itselleen sekä vinkkejä erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, vapaaehtoisten sitouttamiseen ja hyvinvoivan yhteisön luomiseen.

Kesto: luento 60-90 min, luento ja työpaja 2-2,5 tuntia. Voidaan toteuttaa myös verkossa.

Vapaaehtoistoiminnan haasteet (syventävä koulutus ammattilaisille)

Koulutuksen kautta opit, mistä vapaaehtoiskentän ongelmat syntyvät ja miten niitä ratkaistaan. Koulutuksen kesto on 2 tuntia ja se voidaan toteuttaa myös verkossa. Koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Rakenteet turvalliseen ja hyvinvointia tuottavaan vapaaehtoistoimintaan / Vapaaehtoistoiminnan perusteet (peruskoulutus)  

Koulutuksessa saat perusosaamista vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen. Mitkä ovat vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet? Mitä tarkoittaa vapaaehtoisen polku ja miten edistät vapaaehtoisen hyvinvointia?

Vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen (peruskoulutus ammattilaisille)

Mistä uusia vapaaehtoisia löytää? Millainen tehtäväilmoitus houkuttelee? Miten omia vapaaehtoistehtäviä kannattaa markkinoida? Miten vapaaehtoisen saa sitoutumaan toimintaan? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen tässä koulutuksessa! Jos koulutukseen lisätään työpaja, siinä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia rekrytointikampanjoista sekä puhutaan vapaaehtoisten sitouttamisen haasteista ja mahdollisuuksista.

Kesto: Pelkkä luento 60-90 min toiveiden mukaan räätälöitynä, luento ja työpaja 2-3 tuntia. Voidaan toteuttaa myös verkossa.

Työkyvystä työhyvinvointia -peruskoulutus

Koulutus herättää ihmiset pohtimaan oman työkyvyn eri ulottuvuuksia, roolia ammattilaisena/vapaaehtoisena ja työoloja. Työpajassa pohditaan, millainen on hyvinvoiva työntekijä, esihenkilö tai vapaaehtoinen. Työpaja rakentuu innostavan piirrostehtävän äärelle ja jäsennysvaihe antaa työkalut oman ja yhteisösi työhyvinvoinnin kehittämiseen. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia. Siihen voivat osallistua ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Työkyvystä työhyvinvointia -jatkokoulutus

Jatkotyöpajassa keskitytään ensimmäisessä työpajassa löytyneisiin kehittämiskohtiin, esimerkiksi niihin asioihin, jotka eivät vielä toimi työpaikalla ja vaativat kehittämistä, ja etsitään yhdessä niihin ratkaisuja. Kesto 2 tuntia. Työpajaan voivat osallistua ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Vahvuustyöpaja yhteisöille ja ryhmille (vapaaehtoisille ja ammattilaisille tai sekaryhmille)

Omien ja yhteisön vahvuuksien pohtiminen ja niistä puhuminen tuottaa lisää voimavaroja sekä yksilöille että koko yhteisölle. Työpajan pohjalta voidaan luoda yhteisön osaamissalkku tai vahvuuksien huoneentaulu.

Kesto 45-60 min riippuen ryhmän koosta. Voidaan toteuttaa myös verkossa, mutta paljon tehokkaampana livenä.

Kysy lisää: tilauspalvelu@kansalaisareena.fi

Tilauskoulutukset ovat Kansalaisareenan varainhankintaa. Kansalaisareena järjestää myös maksuttomia tapahtumia ja webinaareja. Löydät ne osoitteesta https://kansalaisareena.fi/tapahtumat/.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan