Hyppää sisältöön

Toiminta

Vaikuttamistyö

Kansalaisareena tekee vaikuttamistyötä parantaakseen vapaaehtoistoiminnan asemaa poliittisessa päätöksenteossa. Vaikuttamistyössä Kansalaisareena tekee yhteistyötä eduskunnassa toimivan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, valtioneuvoston asettaman Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan sekä järjestökentän kanssa. Lue lisää vaikuttamistyöstämme.

Vapaaehtoistoiminnan tunnetuksi tekeminen

Media- ja kampanjaviestinnällään Kansalaisareena pyrkii lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä valtakunnallisessa ja paikallisessa mediassa. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansalaisareena tekee vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi yhdessä vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan aktiivien, vapaaehtoiskeskusten, järjestökentän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustu kampanjoihin ja tapahtumiin.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Kansalaisareena koordinoi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkostoa. Toiminnan päämääränä on parantaa vapaaehtoistoiminnan laatua. Valikkoverkostossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit kehittävät ammatillista osaamistaan, saavat vertaistukea toisilta ja suunnittelevat yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia. Lisäksi Kansalaisareena julkaisee tutkimuksia ja oppaita vapaaehtoistoiminnan kehittäjien tueksi.

Nuorten innostaminen vapaaehtoistoimintaan

Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen (2017–2019) tavoitteena oli kannustaa nuoria ja opiskelijoita mukaan vapaaehtoistoimintaan. Hankkeella lisättiin opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan osana opintoja. Lisäksi hanke tarjosi järjestöille ja muille vapaaehtoistoimijoille menetelmiä nuorten kanssa toimimiseen. Hankkeessa kehitettiin muun muassa vapaaehtoistoiminnan peli ja Nuorten vapaaehtoistyön käsikirja. Tutustu hankkeen tuotoksiin Kansalaisareenan julkaisusivuilla.

Vertaistoiminta

Vertaistoiminta on ollut osa Kansalaisareenan toimintaa järjestön alkuajoista lähtien. Avita Kaveria -hanke (2014–2016) koulutti valtakunnallisesti vertaisohjaajien kouluttajia ja lisäsi vertaistoiminnan näkyvyyttä. Kansalaisareena on edelleen mukana tai järjestämässä erilaisia vertaistoimintaan liittyviä tapahtumia vertaisohjaajille, vertaistoiminnan järjestäjille ja asiantuntijoille yhteistyössä muun muassa VeTo-verkoston, OLKA-toiminnan ja paikallisten yhdistysten kanssa. Kansainvälistä vertaistuen päivää juhlitaan vuosittain lokakuun kolmannen viikon torstaina.

Lisätietoa toiminnastamme

Kansalaisareenan aikajana kertoo aiempien vuosien toiminnastamme interaktiivisesti kuvien ja videoiden kautta. Siirry Aikajanaan

Toimintaa ohjaavat strategiamme ja arvomme sekä toimintasuunnitelmamme ja -kertomuksemme löytyvät asiakirjat-sivulta.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan