Hyppää sisältöön

Toiminta

Vaikuttamistyö

Kansalaisareena tekee vaikuttamistyötä parantaakseen vapaaehtoistoiminnan asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

  • Vaikutamme lainsäädäntöhankkeisiin ja valtakunnallisiin ohjelmiin lausunnoin.
  • Toimimme asiantuntijoina kansalaisyhteiskunnan keskeisissä foorumeissa.
  • Tapaamme päättäjiä ja virkamiehiä ja keskeisiä sidosryhmiä kuukausittain.
  • Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi selvityksin ja julkaisuin.
  • Teemme yhteistyötä eri jäsenjärjestöjen, verkostojen ja työryhmien kanssa.
  • Laadimme kirjoituksia ja kannanottoja eri medioihin.

Vaikuttamistyössä Kansalaisareena tekee yhteistyötä eduskunnassa toimivan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, valtioneuvoston asettaman Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan sekä järjestökentän kanssa. Lue lisää vaikuttamistyöstämme.

Vapaaehtoistoiminnan tunnetuksi tekeminen

Media- ja kampanjaviestinnällään Kansalaisareena pyrkii lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä valtakunnallisessa ja paikallisessa mediassa. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansalaisareena tekee vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi yhdessä vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan aktiivien, vapaaehtoiskeskusten, järjestökentän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustu kampanjoihin ja tapahtumiin.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Kansalaisareena koordinoi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkostoa. Toiminnan päämääränä on parantaa vapaaehtoistoiminnan laatua. Valikkoverkostossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit kehittävät ammatillista osaamistaan, saavat vertaistukea toisilta ja suunnittelevat yhteistä vapaaehtoistoiminnan tiedotusta ja markkinointia. Lisäksi Kansalaisareena julkaisee tutkimuksia ja oppaita vapaaehtoistoiminnan kehittäjien tueksi.

Nuorten innostaminen vapaaehtoistoimintaan

Valtakunnallinen hanke JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta pyrkii lisäämään alle 18-vuotiaiden osallistumista vapaaehtoistoimintaan kehittämällä yhdessä nuorten sekä vapaaehtoistoiminnan tarjoajien kanssa nuoria houkuttelevaa, helposti lähestyttävää ja aidosti osallistavaa vapaaehtoistoimintaa. 

Hankkeessa lisätään vapaaehtoistoimintaa tarjoavien järjestöjen ja muiden toimijoiden osaamista nuorten vapaaehtoistoiminnasta koulutuksilla ja käytännön kokeiluilla, joita ideoidaan yhdessä hankkeen aikana luotavien sparrausryhmien kanssa. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat erityisesti vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit, joille luodaan hankkeen aikana mm. oma osaamismerkki nuorten kanssa tehtävään vapaaehtoistoimintaan. 

Hanke on alkanut elokuussa 2021 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kohti tulevaa on kaikkien järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden oma ennakointihanke.

Kansalaisareenan kolmivuotinen Kohti tulevaa -ennakointihanke käynnistyi 4.4.2022. Valtakunnallisen hankkeen kautta vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisvaikuttamisen tulevaisuuskestävyyttä. Hankkeen aikana tarjoamme järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille apua ja koulutusta toimintaympäristön seurantaan sekä ennakointi- ja tulevaisuusmenetelmien käyttöön. Kasvatamme toimijoiden taitoja havainnoida ja ymmärtää erilaisia yhteiskunnallisia muutosilmiöitä ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin.

Haluamme auttaa muotoilemaan uudenlaista osallisuutta ja vapaaehtoistoimintaa, joka vastaa erilaisten ihmisten tulevaisuusnäkymiin ja yhteiskunnallisiin muutoskulkuihin. Yksilön näkökulmasta päämääränä on, että erilaiset ihmiset, myös haavoittuvassa asemassa olevat, lisäävät toiveikkuutta tulevaisuutta koskien ja tunnistavat omia kyvykkyyksiään, voimavarojaan ja sitä kautta uudenlaisia osallistumisen paikkoja.

Vertaistoiminta

Vertaistoiminta on ollut osa Kansalaisareenan toimintaa järjestön alkuajoista lähtien. Avita Kaveria -hanke (2014–2016) koulutti valtakunnallisesti vertaisohjaajien kouluttajia ja lisäsi vertaistoiminnan näkyvyyttä. Kansalaisareena on edelleen mukana tai järjestämässä erilaisia vertaistoimintaan liittyviä tapahtumia vertaisohjaajille, vertaistoiminnan järjestäjille ja asiantuntijoille yhteistyössä muun muassa VeTo-verkoston, OLKA-toiminnan ja paikallisten yhdistysten kanssa. Kansainvälistä vertaistuen päivää juhlitaan vuosittain lokakuun kolmannen viikon torstaina.

Lisätietoa toiminnastamme

Kansalaisareenan aikajana kertoo aiempien vuosien toiminnastamme interaktiivisesti kuvien ja videoiden kautta. Siirry Aikajanaan

Toimintaa ohjaavat strategiamme ja arvomme sekä toimintasuunnitelmamme ja -kertomuksemme löytyvät asiakirjat-sivulta.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan