Hyppää sisältöön

Kansalaisareenan julkaisut

Oppaat ja artikkelijulkaisut

Haastattelututkimus juniorijalkapallon vapaaehtoisista

Kimmo Saariston haastattelututkimus tarjoaa näköalan laajaan ilmiöön, jossa lukemattomat vapaaehtoiset mahdollistavat lapsille harrastustoimintaa ja liikunnan iloa.


Vertaistuen moninaisuus -julkaisun kansikuva.

Vertaistuen moninaisuus

Julkaisu tarjoaa laajasti tietoa vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta sekä esittelee niiden hyviä käytänteitä. Teos on suunnattu kaikille vertaistuki- ja kokemustoiminnasta kiinnostuneille sekä erityisesti niille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vertaistuki- ja kokemustoimintaa tai aloittaa uuden toimintamuodon.


Kädet puunrungolla yhdessä

Aloittavan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin opas

Pohdittavaa, vinkkejä ja tietoa vapaaehtoistoiminnasta aloittavalle vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille.


Kaksi nuorta kuljettaa pyörätuolissa olevaa senioria

Nuorten vapaaehtoistyön käsikirja

Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan! Nuorten vapaaehtoistyön käsikirja on tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoimintaa tarjoaville organisaatioille, jotka haluaisivat saada lisää nuoria mukaan toimintaansa. Opas perustuu Jeesaan-hankkeen aikana kertyneisiin kokemuksiin ja se tarjoaa tuhdin tietopaketin sekä käytännön vinkkejä nuorten vapaaehtoistoiminnasta.


Vapaaehtoistoiminnan arvo

Mikä on vapaaehtoistoiminnan arvo? Kuinka vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia voi mitata? Voiko vapaaehtoistoiminnan arvoa kuvata taloudellisilla mittareilla? Mikä on vapaaehtoistoiminnan itseisarvo ja sen merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle? Mitkä hyveet liittyvät vapaaehtoistoimintaan ja mikä on hyvän tekemisen filosofia? Valikkoverkoston vuosijulkaisu 2019 vastaa näihin ja moneen muuhun kysymykseen vapaaehtoistoiminnan arvosta.


Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa

Digitalisaatio, ilmastonmuutos ja muut globaalit megatrendit vaikuttavat vapaaehtoistoimintaan. Kansalaistoiminnan organisoituminen muuttuu, kun vapaa kansalaistoiminta vahvistuu ja järjestöjen rinnalle nousee neljännen sektorin toimijoita. Julkaisuun on kirjoittanut 24 omien alojensa asiantuntijaa vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta.


Volunteering among immigrants

This study focuses on describing and analyzing the state of formal volunteering among immigrants in mainstream volunteer-involving organizations, and the value of volunteering in promoting the integration of immigrants into society. Volunteering is an important tool of integration, as it helps immigrants to develop their social and human capital, and acquire other manifold benefits.


Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen

Vapaaehtoistoiminnan kautta ihminen voi saada merkityksellisyyden kokemuksen, kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan tai löytää väylän työelämään. Vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus ja jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Teoksen 13:ssa artikkelissa pohditaan tuetun vapaaehtoistoiminnan käsitettä ja esitellään konkreettisia keinoja osallistumisen esteiden ylittämiseksi.


Koulutan vertaisryhmän ohjaajia

Julkaisu esittelee vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmallin, jota järjestöt voivat muokata omiin tarpeisiinsa. Vapaaehtoisuuteen perustuvalla avulla ja tuella on oma ainutlaatuinen paikkansa. Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoisvoimin ohjattujen vertaisryhmien toimintaa ja koulutuksen merkitystä. Parhaimmillaan koulutus lisää vertaisohjaajan sitoutumista ja jaksamista tehtävässä sekä innostaa itsetuntemuksen kehittämiseen.


Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalalla järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö yritysten kanssa on kasvamassa. Mitä järjestön kannattaa ottaa huomioon, kun se ryhtyy sopimussuhteeseen yrityksen kanssa? Oppaassa käydään läpi olennaisimmat kohdat alkaen sopimuksen valmistelusta päättyen sopimuksen irtisanomiseen. 

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta: Jeesaan-hankkeen julkaisut

Osaamista vapaaehtoistyöstä -oppaan kansi. Kuvassa nuori nainen tekee vapaaehtoistyötä eli lukee kirjaa pojalle.

Osaamista vapaaehtoistyöstä – opettajien opas vapaaehtoistoiminnan kurssille

Opas on runsas tietopaketti opettajille ja kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Opas tarjoaa tietoa vapaaehtoistyön taustoista, periaatteista ja monipuolisista mahdollisuuksista.


Vapaaehtoistoiminnan kurssi -oppaan kansi. Kuvassa joukko nuoria istumassa

Vapaaehtoistoiminnan kurssi – menetelmiä ja kurssirunko

Opas on käytännön opas nuorten vapaaehtoistyön kurssin vetämiseen. Se sisältää vapaaehtoistoiminnan kurssin rungon ja opetusmenetelmät. Vapaaehtoistoiminnan kurssi on suunnattu toisen asteen oppilaitoksiin – lukioihin ja ammattiopistoihin.


Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan peli

Peli on uudenlainen ja hauska tapa tutustua vapaaehtoistyöhön. Peli on suunnattu toisen asteen oppilaitoksiin, mutta sitä voivat käyttää kaikki vapaaehtoistyön parissa toimivat. Voit tulostaa pelin itsellesi tai tilata pelin painettuna.


Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan peli Mette

Tutustu vapaaehtoistoimintaan Meten matkassa! Peli on suunnattu yläkoululaisille, mutta sopii hyvin kaikenikäisille. Voit tulostaa pelin itsellesi tai tilata sen painettuna.

Tutkimukset ja tilastot vapaaehtoistyöstä

Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Taloustutkimuksella teettämä tutkimus suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä.


Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015

Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella vuosina 2010 ja 2015 teettämät tutkimukset suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan