Hyppää sisältöön

Vaikuttamistyö

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa.

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kasvussa ja kasvaa edelleen tulevina vuosina. Kansalaisareenaa tarvitaan erityisesti lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä, koostamaan luotettavaa tietoa vapaaehtoistoiminnasta, kokoamaan vapaaehtoistoiminnan osaamista, edistämään järjestöjen, seurakuntien ja kuntien yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä sekä viemään vapaaehtoistoiminnan tilasta tietoa päättäjille.

Parannamme suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta ja innovatiivisuutta.

Kansalaisareenan tehtävänä on ajaa vapaaehtoisjärjestöjen ja yksittäisten vapaaehtoisten asiaa, puuttua epäkohtiin ja vaikuttaa, jotta vapaaehtoiset ja vapaaehtoisen toiminnan kenttä voisivat mahdollisimman hyvin. Kansalaisareena tähtää siihen, että vapaaehtoistoiminnan asema paranee poliittisessa päätöksenteossa ja että lainsäädäntö tukee ja mahdollistaa vapaaehtoistyötä. Kansalaisareena tekee lainsäädännön selkiyttämiseksi yhteistyötä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, valtioneuvoston asettaman Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan sekä järjestökentän kanssa.

Vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot kohtaavat monia verotukseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä haasteita. Myös vapaaehtoiset kohtaavat työssään epäkohtia. Sosiaali- ja terveyssektorilla vapaaehtoisten vastuulle voidaan yrittää antaa tehtäviä, jotka kuuluisivat hoitohenkilökunnalle. Vastuuta voi olla liikaa tai liian vähän. Usein myös vapaaehtoistyöhön on kohtuuttoman vaikeaa päästä, vapaaehtoisen osaamista ei osata valjastaa oikealla tavalla käyttöön tai tehtävät ovat muuta, kuin mitä vapaaehtoinen olisi halunnut tehdä.

Tutustu tarkemmin Kansalaisareenan vaikuttamistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristön kehitykseen:

Kansalaisareenan kannanotot

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä

Vapaaehtoistyö Suomi.fi-sivustolla

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan