Hyppää sisältöön

Vaikuttamistyö

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Luomme edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi. Parannamme suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja näkyvyyttä.

Vapaaehtoistyö on tärkeää, koska se lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kasvattaa keskinäistä luottamusta. Vastaamme toiminnallamme muun muassa näihin toimintaympäristön muutoksiin:

  • Merkityksellisyyden kaipuu ja sen etsintä
  • Väestöryhmien välinen eriarvoistuminen
  • Demokratian muutos ja osallistumistapojen monipuolistuminen
  • Väestörakenteen muutos, monikulttuurisuus ja kaupungistuminen
  • Ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen käytön ja ympäristökysymysten tuomat haasteet
  • Talouden, elinkeinoelämän ja työn muutos
  • Teknologinen kehitys ja digitalisaatio

Vapaaehtoistyö on suomalaisen yhteiskunnan voimavara, joka mahdollistaa vapaaehtoisten ja vertaisten tuen ja avun toisille ihmisille sekä tarjoaa merkityksellisiä tehtäviä. Kansainvälisesti vapaaehtoistyö on Suomessa hyvällä tasolla, mutta Kansalaisareenan visiona on, että Suomi on maailman paras paikka vapaaehtoistoiminnalle.

Kansalaisareenan tehtävänä on ajaa vapaaehtoisjärjestöjen ja yksittäisten vapaaehtoisten asiaa, puuttua epäkohtiin ja vaikuttaa, jotta vapaaehtoiset ja vapaaehtoisen toiminnan kenttä voisivat mahdollisimman hyvin. Kansalaisareena tähtää siihen, että vapaaehtoistoiminnan asema paranee poliittisessa päätöksenteossa ja että lainsäädäntö tukee ja mahdollistaa vapaaehtoistyötä. Kansalaisareena tekee lainsäädännön selkiyttämiseksi yhteistyötä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, valtioneuvoston asettaman Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan sekä järjestökentän kanssa.

Vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot kohtaavat monia verotukseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä haasteita. Myös vapaaehtoiset kohtaavat työssään epäkohtia. Sosiaali- ja terveyssektorilla vapaaehtoisten vastuulle voidaan yrittää antaa tehtäviä, jotka kuuluisivat hoitohenkilökunnalle. Vastuuta voi olla liikaa tai liian vähän. Usein myös vapaaehtoistyöhön on kohtuuttoman vaikeaa päästä, vapaaehtoisen osaamista ei osata valjastaa oikealla tavalla käyttöön tai tehtävät ovat muuta, kuin mitä vapaaehtoinen olisi halunnut tehdä.

Kansalaisareena pyrkii lisäämään vapaaehtoistoimintaa ja parantamaan sen laatua, tekemään vapaaehtoistoiminnasta tunnettua ja houkuttelevaa sekä parantaa vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä.

Tutustu tarkemmin Kansalaisareenan vaikuttamistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristön kehitykseen:

Kansalaisareenan kannanotot

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä

Vapaaehtoistyö Suomi.fi-sivustolla

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan