Hoppa till innehåll

Medborgararenans höst är full av verksamhet

Medborgararenans höst har kört igång med fart. År 2019 arrangeras det i Finland möjligen tre val, där det även dras linjer för frivilligverksamhetens framtid. Medborgararenan har tillsammans med andra organisationer och Delegationen för Medborgarsamhällspolitik (KANE) förberett målsättningarna för regeringsprogrammet.
Medborgararenans egna målsättning är att i följande regeringsprogram få med en skrivelse om att förkovra frivilligarbetet. Målet är dessutom att man efter riksdagsvalen igen grundar en ny stödgrupp för frivilligverksamheten i riksdagen och att man dit får med representanter från alla riksdagspartier. Under den kommande hösten före riksdagsvalen och regeringsförhandlingar lyfter vi fram frivilligarbetet på många olika sätt.
Just nu söker vi kandidater till Årets frivilliga. I början av oktober firar vi dagen för medborgarverksamhet. I oktober firar vi också den Internationella dagen för kamratstöd. I november lanseras Giving Tuesday -kampanjen i Finland. Vi är med här för att uppmuntra folk att inte skänka bara pengar utan även sin tid i form av frivilligarbete. I december infaller ännu årets huvudevenemang för Medborgararenan, dvs. Frivilligverksamhetens mässa där Årets frivilliga publiceras, samt De frivilligas dag som tar sig form i olika evenemang på många olika orter.
Internt utvecklingsarbete
Medborgararenan har förnyat sig under det gångna året. År 2019 kommer att bli det första verksamhetsåret med nya strategier. Förutom organisationsstrategin har kommunikations- och marknadsföringsstrategin samt finansierings- och medelanskaffningsstrategin förnyats. Våra värden har också uppdaterats. Det är meningen att allt det här skall godkännas på höstmötet i november.
Vi har redan kunnat se resultat av det nya arbetet. Nya projekt är redan på gång. Till exempel kom mobilapplikationen för IIDA -frivilligarbetet med i Sitras Maapalloliiga (ung. jordglobsliga) och får på så sätt lite finansiering och bästa möjliga sparrningshjälp. Föreningen är också på kornet i beslutsfattandet, och utlåtanden samt samarbetserbjudanden kommer mera än tidigare. Det finns redan 27 urvalsgrupper och de når ca. 700–800 professionella inom frivilligarbetet i Finland. Nya grupper är på väg att grundas på flera olika orter.
Speciellt glädjande är att antalet samfundsmedlemmar inom Medborgararenan har vuxit med 25 procent jämfört med förra årets situation. I skrivande stund har Medborgararenan sammanlagt 87 samfundsmedlemmar och förhoppningsvis når vi 100 nästa år.
Ungefär hälften av finländarna har gjort frivilligarbete under det gångna året och 42 procent under de senaste fyra veckorna. I medeltal görs frivilligarbete cirka 15 timmar i månaden. Räknat i timmar så gör kvinnor och unga mest. Mängden frivilligarbete utfört av äldre och män har minskat. Frivilligverksamhet är viktigt för det ökar människors och hela samhällets välmående och påverkningsmöjligheter samt bygger upp ömsesidigt förtroende.
Vår strävan är inget mindre än att Finland är världens bästa plats för frivilligverksamhet.
 
Leo Stranius
Medborgararenans verksamhetsledare

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan