Ajankohtaista

Pikkuparlamentissa keskusteltiin vaikuttamisesta vapaaehtoistoiminnassa 27.2.2019

Kansalaisareena ja Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä yhteistyössä Kalliolan Setlementin ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa järjestivät Arvorulettia goes eduskunta #2: Vaikuttamista vapaaehtoistoimintaan -seminaarin Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Lue lisää täältä.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Vapaaehtoistoiminnassa karttunut kokemus on tunnustettava osana ammatillisen puolen opintoja

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan unioni haluaa edistää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustamista. Se on pyytänyt jäsenmaitaan toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä järjestelyt, joilla tällaisen oppimisen tulokset voidaan validoida.

Vapaaehtoistyössä saatu osaaminen on hyväksi luettava osana ammatillisia tutkintoja. Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen tuovat tähän erinomaisen mahdollisuuden.  Osana ammatillisen koulutuksen uudistustyötä on pidettävä huolta, että oppilaitokset hyväksyvät myös vapaaehtoistyössä saadut kokemukset osaksi opintoja soveltuvin osin jatkossa nykyistä useammin.

Vapaaehtoistyön osaamisen tunnustamisesta hyötyvät kaikki. Se tuo yhden hyvän vaihtoehtoisen lisän arkityöoppimiseen.  Näin opiskelija saa eväitä työllistymiseen.  Ja samalla annamme kolmannen sektorin toimijoille juuri sen arvostuksen, joka heille kuuluu.

Sitran ja Suomen Partiolaisten yhteistyöhankkeella suunnitellaan toimintamalleja, joilla voidaan todentaa vapaaehtoistoiminnassa hankittua osaamista työelämää ja opintoja varten.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä tavalla lisätään vapaaehtoistoiminnassa karttuneen kokemuksen tunnustamista osana ammatillisia opintoja?

Helsingissä 28.2.2017

Lauslahti Sanna /kok

Haastekampanja kansanedustajille ja eduskunnan henkilöstölle 2016–2017

Tiedote haastekampanjasta löytyy täältä. 24.11.2016 päivitetty tiedote löytyy täältä.

Kiitos, olet tärkeä! -haastekampanja kansanedustajille 2016

Haaste löytyy täältä.

Verohallinnon ohjeluonnos vapaaehtoistoiminnan ennakkoperinnästä puhuttaa (14.10.2016)

Tutustu ohjeluonnokseen ja lausumiin täällä.

Norminpurku vapaaehtoistyön kannusteissa ja kulukorvauksissa

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä järjesti Eduskunnan kansalaisinfossa yhdessä Kansalaisareenan ja järjestöverkoston kanssa vapaaehtoistyön kannusteiden ja kulukorvausten norminpurkuun liittyvän seminaarin 1.6. klo 13.15−15.30.

Tiedote seminaarista on luettavissa täällä.

Seminaarin esitykset voi lukea täällä.

Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä lausuntokierroksella eniten palautetta 7.3.2016

Vapaaehtoistoiminnan esteitä kartoittanut valtiovarainministeriön asettama työryhmä sai Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu kaikki käy -raporttinsa ehdotuksista runsaasti palautetta. Raportissa on paneuduttu hyvin vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen ja tekemiseen liittyviin keskeisiin ongelmakohtiin. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastaanotti vapaaehtoistyöryhmän raportin lokakuussa ja kommentoi saapunutta lausunnonantajien palautetta helmikuisessa tapaamisessaan Kansalaisneuvottelukunnan (KANE) kanssa. − Avustushankkeiden varsinaiseen toimintaan on voitava osoittaa enemmän aikaa kuin niiden suunnitteluun tai raportointiin. Kokeilukulttuurin hengessä olisi tietyin edellytyksin myös hyvä mahdollistaa muutokset hankkeissa avustuskauden aikana. Toivon, että järjestöt olisivat aktiivisia ja ideoisivat avustustoimintaan liittyviä käytänteitä rahapelifuusion yhteydessä, ministeri totesi. Oikeusministeriö on jo aloittanut vapaaehtoistyön koordinoinnin ja luonut vapaaehtoistyön verkkosivun osoitteeseen http://www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo. Sivusto siirtyy myöhemmin osaksi suomi.fi-palvelua. Eniten muutoksia lausunnoissa toivottiin verolainsäädäntöön ja vero-ohjeiden tulkintaan haluttiin yhdenvertaisuutta. Työttömän velvollisuudesta ilmoittaa tekemästään vapaaehtoistyöstä TE-toimistolle haluttaisiin luopua. Kaikki lausunnonantajat kannattivat työryhmän ehdotusta selkeyttää ohjeita ja lisätä tiedotusta työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä menettämättä työttömyysturvaa. Myös TE-toimistojen henkilökunnan koulutukseen ja ohjeiden tulkinnan yhdenvertaisuuteen kaikissa TE-toimistoissa toivottiin parannusta. Rahankeräyslain uudistamisesta on erilaisia mielipiteitä suurten ja pienten toimijoiden kesken. Suurin osa piti tarpeellisena helpottaa avustusten hakujärjestelmää. Työryhmän esitys aktiivisen kansalaisuuden opettamisesta ja tietoisuuden lisääminen yhteiskunnallisen toiminnan monimuotoisuudesta sekä koulujen ja järjestöjen yhteistyön edistämisestä sai laajasti kannatusta. Valtiovarainministeriön tiedote löytyy täältä. Lausuntoyhteenveto ja taulukko toimenpiteistä löytyy täältä. Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy (raportti) löytyy täältä.   Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy (valtiovarainministeriön tiedote luettavissa täällä)

Kansalaisareenan lausunto 27.11.2015 löytyy täältä.

Kansanedustajat osallistuvat taloustalkoisiin mm. tekemällä vapaaehtoistyötä

Eduskunnan puhemiehistö toivoo kansanedustajien osallistuvan taloustalkoisiin lahjoittamalla rahaa hyväntekeväisyyteen tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Yle kysyi osallistumisesta kaikilta 200 kansanedustajalta. 66 kansanedustajaa kertoi jo osallistuneensa talkoisiin, tai aikovansa osallistua niihin. Ahkeria osallistujia löytyi perussuomalaisista, kristillisistä, keskustasta ja kokoomuksesta. Vasemmistossa vastattiin nihkeämmin. Vapaaehtoistyö yhdistää kansanedustajia yli puoluerajojen. Kokoomuksen Sanna Lauslahti ja vasemmistoliiton Kari Uotila kuuluvat kansanedustajien perustamaan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmään ja menevät helmikuussa yhdessä Espoossa sijaitsevaan vanhusten hoitolaitokseen, Aurorakotiin, tekemään päivän vapaaehtoistyötä. – Lahjoitan rahaa eräälle yksityishenkilölle. Olen tehnyt sitä jo vuosikausia. Lisäksi lahjoitan tiettyjä palkkioitani Tukikummeille, kuvaa Lauslahti hyväntekeväisyystoimintaansa. Kari Uotila on ainoa kyselyyn vastannut vasemmistoliiton kansanedustaja. Myös hän on vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän jäsen ja pitää vapaaehtoistyöhön osallistumista luonnollisena yhteiskunnallisena toimintana. Ylen kyselyyn vastanneet kansanedustajat lahjoittavat hyväntekeväisyyteen keskimäärin vajaat kolme tonnia. Useimmilla lahjoitussumma on kuitenkin tuhannen euron luokkaa. Lue lisää vastauksista täältä. Ne kansanedustajat, jotka eivät löydy listalta, jättivät vastaamatta. Kyselyn tulosten julkaisemisen jälkeen vastauksensa lähettivät toinen varapuhemies Paula Risikko (kok.) ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki. Täydennetyt tiedot on lisätty linkistä olevaan taulukkoon. Kaikki hallituksen ministerit osallistuivat talkoisiin jo aiemmin syksyllä luopuessaan viikon palkastaan.

Haastekampanja kansanedustajille 2015–2016

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä haastoi kansanedustajat osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja kertomaan vapaaehtoistyöstä Facebookissa! Haaste on osa Vapaaehtoisten päivän 3.12. kampanjaa. Joulukuun kolmas päivä vapaaehtoiset ovat valokeilassa, kun Suomessa vietetään Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä haluaa juhlistaa vapaaehtoisia haastamalla kansanedustajat osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja kertomaan vapaaehtoistyöstään tai vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan merkityksestä yleensä. Aikaa tarinoiden lähettämiseen on 3.11.2015–31.3.2016. Osallistumisesta pyydetään välittämään tieto Katja Reinikaiselle Kansalaisareenaan: katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi Lue lisää haasteesta täältä.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri ja kansanedustaja Alexander Stubb oli 25.1.2016 mukana Lukumummit ja -vaarit -toiminnassa Espoon Saunalahden koulussa. Lukemassa olivat mukana lisäksi tokaluokkalainen Tomas ja lukuvaari Antti. Kuva: Jokke Reimers

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri ja kansanedustaja Alexander Stubb oli 25.1.2016 mukana Lukumummit ja -vaarit -toiminnassa Espoon Saunalahden koulussa. Lukemassa olivat mukana lisäksi tokaluokkalainen Tomas ja lukuvaari Antti. Kuva: Jokke Reimers

Kansanedustajat Sanna Lauslahti ja Kari Uotila olivat vapaaehtoistöissä Aurorakodissa.

Kansanedustajat Sanna Lauslahti ja Kari Uotila olivat vapaaehtoistöissä Aurorakodissa.

Sanna Lauslahti kertoo vapaaehtoistyökeikastaan näin: ”Karin kanssa keskustelimme henkilökunnan kanssa mm. vaipoista. Aurorakodissa oli tullut käyttöön uudet vaipat, jotka eivät olleet entisen laatuisia. Imukyky oli heikko, jonka vuoksi vaippoja piti vaihtaa useammin. Sänkyvaatteet ja vaatteet kastuivat entistä useammin. Lopputuloksena ikävä olo seniorille ja turhia pesulalaskuja. Lisäksi vaippojen reunat olivat kovat, ja aiheuttivat hankaushaavoja. Onneksi kuulimme hetkeä ennen poistumista, että vaippa-asia otetaan uudelleen tarkasteltavaksi. Olimme jo Karin kanssa valmistautuneet lähteä selvittämään asiaa. Hyvä olo asukkaalle voi olla pienistä asioista kiinni. Lopuksi todella suuret kiitokset Aurorakodin henkilökunnalle. Teette arvokasta ja tärkeää työtä.”

Kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen oli tammikuussa kolmen viikon työharjoittelussa Otaniemen vastaanottokeskuksessa. Lue aiheesta Helsingin Sanomien artikkelista täältä. Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari oli helmikuussa Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa vapaaehtoisena. Vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki oli tammikuussa vapaaehtoistöissä vanhusten hoivakodissa nimeltään Villa Tapiola.  Lue kolumni aiheesta täältä.

Perussuomalainen kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa kirjoittaa vuosien varrella tehdystä vapaaehtoistyöstään näin: ”Vapaaehtoistyö tuottaa iloa tekijälle ja vastaanottajalle. Kun olin pieni tyttö, talkootyöt olivat kotiseudullani arkipäivää. Talkoisiin lähdettiin aina kun joku tarvitsi apua. Näin opin vapaaehtoistyön arvon ja tarpeellisuuden yhteiskunnalle jo nuorena. Opin myös, että vapaaehtoistyö antaa tekijälleen paljon. Tunne, että tekemisellä on merkitystä ja se tuottaa iloa muille vahvistui vapaaehtoistyötä tekemällä. Aikuisiällä talkoohenkinen työskentelytapani on jatkunut aktiivisena. Muistan hyvin ensimmäisen varsinaisen hyväntekeväisyyskeikkani. Se oli vuonna 1981 Kalastajatorpalla järjestetty operaatio pyörätuoli, jossa Finnairin toimesta kerättiin varoja liikuntarajoitteisille. Olin tapahtumassa mukana urheilu-urani kautta. Musiikki- ja urheilutaustani kautta minulle onkin tarjoutunut paljon mahdollisuuksia osallistua hyväntekeväisyystyöhön. 1980-luvun alkupuolelta lähtien olen pyrkinyt tekemään vuosittain vähintään kaksitoista hyväntekeväisyyskeikkaa. Hyväntekeväisyyden kohteet ovat olleet moninaisia, mm. syöpäyhdistys, kehitysvammaisten tapahtumat, veteraanit, reumayhdistys, työttömien tilaisuudet, nuorisotyö, senioriyhdistykset, lapsiperheet ja kodittomien eläinten tukeminen. Tämän vuoden osalta keikkoja on jo sovittu. Mukana on mm. seurakuntatapahtumia ja nuorisotalon tapahtuma. Hyväntekeväisyystyön lisäksi olen tehnyt vapaaehtoistyötä autotallini punttisalissa, missä olen opastanut vuosien varrella lukuisia ihmisiä voimaharjoittelun saloihin. Muusikko Timo Rautala on henkilö, jonka kanssa olen musisoinut palvelutaloissa kymmenien vuosien ajan. Hän on toiminut yhteyshenkilönä Turun seudun muusikoihin, joiden kanssa pidämme ilmaisia yhteiskonsertteja monille tarvitseville tahoille. Näissä tapahtumissa ei median edustajia näy, joten auttaminen tuntuu aidolta. Vapaaehtoistyö on tarjonnut vuosien varrella upeita kokemuksia, joista niin esiintyjälle kuin yleisölle jää hyvä fiilis. Toivon, että yhä useampi ryhtyy vapaaehtoistyöhön. Se rikastuttaa niin omaa kuin muidenkin elämää!”

Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 14.10.2015

Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten kehittämistä selvittävä työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Vehviläiselle 14.10.2015

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on työskennellyt ahkerasti sen puolesta, että vapaaehtoistoiminnan koordinaatiolle löytyisi oma vastuuministeriö ja että vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten parantamiselle saataisiin kokonaisvaltainen ohjelma. Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä on nyt valmistunut. Se luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 14.10. Raportti on lausuntokierroksella 14.10.–30.11.2015. Lausunnot annetaan sähköisesti ja asiasta kiinnostuneilta toivotaan aktiivista kommentointia. Lausuntoja voi antaa täällä (https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a9050f9d-b11c-4041-8e40-628b978fbb7e) Tiedote aiheesta on luettavissa täällä (http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vapaaehtoistyo-talkootyo-naapuriapu-kaikki-kay)

Kansanedustajien, eduskuntavaaliehdokkaiden ja puoluejohtajien blogikampanja

Kansalaisareenan blogissa on julkaistu muun muassa eduskuntavaaliehdokkaiden blogitekstejä vapaaehtoistoiminnasta. Kirjoitukset ovat olleet osa Vapaaehtoisten päivän (3.12.) kampanjaa. Kansanedustajien, eduskuntavaaliehdokkaiden ja puoluejohtajien blogikampanja päättyi 31.3.2015. Tekstejä julkaistaan kuitenkin vielä huhtikuun alussa. Ensimmäisen tekstin kirjoitti eduskuntavaaliehdokas Päivi Lester Pietarsaaresta. Lue teksti täältä. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Mia Hahtalan blogiteksti on luettavissa täällä. Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Arto Satosen blogiteksti on luettavissa täällä. Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Marika Hakolan blogiteksti on luettavissa täällä. Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Pirkko Parjasen blogiteksti on luettavissa täällä. SDP:n eduskuntavaaliehdokas ja peruspalveluministeri Susanna Huovisen blogitekstin voit lukea täältä. Pääministeri Alexander Stubbin blogitekstin voit lukea täältä. Keskustan puheenjohtaja ja kansanedustaja Juha Sipilän blogitekstin voit lukea täältä.

Vetoomus vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä hallituskaudella 2015 – 2019

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset -työryhmä ja Kansalaisareena toteuttivat syyskuussa 2014 kyselyn, jolla selvitettiin niitä esteitä, joita vapaaehtoistyötä koordinoivat ja organisoivat yhteisöt näkevät vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä, sekä sitä, miten vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä pitäisi parantaa. Yhteisöt ja järjestöt voivat allekirjoittaa vetoomuksen 28.2. mennessä lähettämällä sähköisen kopion yhden nimenkirjoittajan allekirjoituksesta osoitteeseen anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi. Vetoomus ja Vetoomuksen liite. Järjestöt luovuttivat eduskunnassa puolueille vetoomuksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi seuraavalla hallitusohjelmakaudella 2015 – 2019. Lue lisää täältä. Kutsu eduskuntaryhmille vastaanottaa Vetoomus vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä

Haaste kansanedustajille, eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueiden puheenjohtajille

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä haastoi puolueiden puheenjohtajat kansanedustajat ja eduskuntavaaliehdokkaat kirjoittamaan vapaaehtoistyöstä omalla blogillaan! Haaste on osa Vapaaehtoisten päivän 3.12. kampanjaa. Joulukuun kolmas päivä vapaaehtoiset ovat valokeilassa, kun Suomessa vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä haluaa juhlistaa vapaaehtoisia haastamalla istuvat kansanedustajat ja tulevan kevään eduskuntavaalien ehdokkaat bloggaamaan vapaaehtois- tai kansalaistoiminnasta. Haasteen voi ottaa vastaan kirjoittamalla omalla blogillaan vapaaehtois- tai kansalaistoiminnasta. Tyyli ja aihe ovat vapaat. Aikaa kirjoittaa on 1.11.2014– 31.3.2015. Kirjoituksesta pyydetään välittämään tieto Katja Reinikaiselle Kansalaisareenaan: katja.reinikainen(at)kansalaisareena.fi

Eduskunnan Kansalaisinfon miniseminaarin ohjelma Miniseminaari vapaaehtoistoiminnan trendeistä ja tulevaisuuden muutoksista 4.3.2015

Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaari

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset työryhmä ja Kansalaisareena ry järjestävät Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaarin 12.11.2014 klo 15 – 17 Eduskunnan pikkuparlamentin auditoriossa. Mukana tulevaisuutta rakentamassa on mm kansanedustajia, puolueiden johtoa ja vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoita – kuten professori Anne Birgitta Pessi, tutkijatohtori Henrietta Grönlund, toiminnanjohtaja Aaro Harju ja ennakoinnin asiantuntija Juha Heikkala. Seminaarissa käsitellään myös käynnissä olevan vapaaehtoistoiminnan estekyselyn (linkki https://www.webropolsurveys.com/S/27AC9ABE69D174B4.par ) tuloksia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 5.11.2014 mennessä linkkiin https://www.webropolsurveys.com/S/BAC9890B5CDF00C3.par Raportti vapaaehtoistoiminnan esteistä: VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAISUUSSEMINAARI 2014 Tulevaisuusseminaarin ohjelma: VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAISUUSSEMINAARI 2014

Aamukahvitilaisuus 19.3.2014

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä, Kansalaisareena ry ja Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta järjestivät aamukahvitilaisuuden rahankeräyslain uudistamisesta keskiviikkona 19.3.2014. eduskunnan Kansalaisinfossa.

Vastaa