Hyppää sisältöön

Avustusasioiden neuvottelukunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston.

Avustusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja strategisista suuntaviivoista. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa. Avustusasioiden neuvottelukunta koostuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Näin järjestöjen ääni tulee kuuluviin neuvottelukunnassa.

Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotuksiin. Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Jaoston jäsenet eivät saa olla työsuhteessa tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin. Näin arviointi- ja avustusjaosto takaa avustustoiminnan puolueettomuuden. Neuvottelukunnan sekä arviointi- ja avustusjaoston toimikaudet ovat 16.4.2017 – 15.4.2021.

Avustusehdotuksen valmistelu ja avustusten valvonta, seuranta ja maksatus siirtyivät vuodenvaihteessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA toimii STM:n yhteydessä, mutta on silti itsenäinen viranomainen. Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa STEAn tekemään avustusehdotukseen.

Avustusasioiden neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Tuija Brax, Suomen Sydänliitto Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö

Jäsenet ja varajäsenet:

toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Suomen Diabetesliitto
varajäsenenä toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, Hengitysliitto

toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
varajäsenenä toiminnanjohtaja Mikaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola i Finland

pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
varajäsenenä järjestövastuujohtaja Eero Pirttijärvi, SOVATEK-säätiö

pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
varajäsenenä pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Epilepsialiitto
varajäsenenä toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajat ja läheiset ry

toiminnanjohtaja Sonja Raunio, Tunne Rintasi ry
varajäsenenä toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto

erityisasiantuntija Juha Guttorm, Sami Soster ry
varajäsenenä järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

toiminnanjohtaja Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
varajäsenenä järjestöjohtaja Sari Kokko, Näkövammaisten liitto

toimitusjohtaja Juha Pantzar, Takuusäätiö
varajäsenenä toimitusjohtaja Hilkka Halonen, Meriva-säätiö/Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

YTL Pirkko Karjalainen
varajäsenenä järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti

toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
varajäsenenä ylitarkastaja Marita Uusitalo

OTT Kaijus Ervasti
varajäsenenä toiminnanjohtaja Jussi Saramo, Solaris-lomat ry

Arviointi- ja avustusjaoston jäsenet

Puheenjohtaja:

valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka

Varapuheenjohtaja:

partneri Pia Pohja

Jäsenet:

etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos
henkilökohtainen varajäsen professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

dosentti Jorma Niemelä
henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntia Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto

professori Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
henkilökohtainen varajäsen VTT Nelli Hankonen, Tampereen yliopisto

kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
henkilökohtainen varajäsen dosentti Reijo Väärälä, Lapin yliopisto

professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto
henkilökohtainen varajäsen kaupunkineuvos Hannes Manninen

Lisätietoa

osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 02951 63517
neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, p. 02951 63199

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan