Hyppää sisältöön

Blogi: Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset verohallinnon uudessa ohjeessa

Ohje on ensimmäinen yleishyödyllisten yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen ennakkoperintäkysymyksiä koskeva kattava ohje. Se on tehty järjestökentän toiveesta ja siinä on mukana myös vapaaehtoistoiminnan näkökulma.

Ohje yhtenäistää verotuksen käytäntöjä, sillä niistä ei ole aiemmin ollut yhtenäistä, koottua ohjeistusta. Ohje ei kiristä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan verotusta. Siinä esitetyt linjaukset tarkoittavat joissakin tapauksissa verotuksen lieventymistä.

Ohjeen mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä voi nyt esimerkiksi muistaa tai kiittää lahjalla, joka on verovapaa 100:aan euroon saakka. Myös vapaaehtoisille tarjottava ruokailu yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa on verovapaa. Sen sijaan näitä kumpaakaan, tarjottavaa ateriaa tai alle 100 euron tavaralahjaa, ei saa antaa korvauksena tehdystä vapaaehtoistyöstä. Verottaja on tässä tiukkana. Jos ne ovat korvausta tehdystä vapaaehtoistyöstä, niistä syntyy veronalaista etua saajalleen.

Vapaaehtoisia saa kiittää ja muistaa, heitä saa kohtuullisesti kestitäkin, mutta se ei saa olla vastinetta tehdystä työstä. Verottajan tulkinnan mukaan se, että meillä on erittäin tiukka verolainsäädäntö tarkoittaa, että mistään tehdystä työstä saatu palkkio tai kulukorvaus ei voi olla verotonta, ellei siitä ole laissa erikseen määrätty.

Vapaaehtoistyön luonteeseen kuuluu se, että se on palkatonta ja palkkiotonta. Olisi suonut, että verottaja olisi ottanut kannan, että vapaaehtoisten kohtuullinen kestitseminen tulkittaisiin kiittämiseksi ilman, että käytetään semanttista harkintaa siinä, onko vapaaehtoistoiminnan organisoija osannut puhua kiittämisestä vai puhuuko hän tekemisen korvaamisesta. Edellisessä tapauksessa veronalaista etua ei synny vapaaehtoiselle ja jälkimmäisessä tapauksessa syntyy.  

Lähde: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset ( A119/200/2016)

Anitta Raitanen, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan