Hyppää sisältöön

Demokratiapalkinto ja -tunnustus jaettiin kumppanuuden edistäjille

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto sekä Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustus jaettiin 30.3. Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa Helsingissä. Palkinto annetaan kansalaisyhteiskuntaa edustaville toimijoille ja tunnustus viranomaistahoille. Teemana on tänä vuonna kumppanuus.

Oikeusministeriön tämänvuotisen Demokratiapalkinnon saivat kolme kumppanuutta edistänyttä toimijaa tai toimintatapaa: Kumppanuuskeskus, joka on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten yhdessä rakentama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Se tarjoaa paikan ja toimintaedellytyksiä järjestöille, yhdistyksille ja hankkeille sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kumppanuuskeskus on matalan kynnyksen paikka, johon ihmisten on helppo tulla tapaamaan vertaisia, saamaan ohjausta ja neuvontaa tai vaikka aamukahville.

DaisyLadies ry:n tavoitteena on parantaa Suomeen muuttaneiden naisten asemaa sekä lisätä heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä syntysuomalaisten naisten kanssa. Turussa sijaitsevalla Muistola-toimitalolla on keskeinen rooli kohtaamispaikkana ja hankkeiden käynnistäjänä.

Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä on usean toimijan käynnistämä verkosto, joka edistää ikäihmisten digitaalista osallisuutta. Keskiössä on iäkkäille ihmisille tarjottava henkilökohtainen ja maksuton opastus tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä mm. vertaisohjaajien avulla.

Demokratiapalkinnon kriteerit täyttäviä ehdotuksia saatiin 44. Yksi voittajista, Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä, valittiin yleisöäänestyksellä ja kaksi palkinnon saajaa valitsi raati, jonka jäseninä olivat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen ja näyttelijä, professori Elina Knihtilä. Nyt neljättä kertaa myönnettävä palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa, ja se jaetaan palkittavien kesken.

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustuksen saivat Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä ja Rikosseuraamuslaitos. Molemmat tunnustuksensaajat ovat ansioituneesti koonneet yhteen monitoimijaisen kumppanuusverkoston, jonka avulla saadaan aikaan sellaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, johon ei olisi mahdollista päästä toimimalla yksin ja erikseen. Espoon keskuksen hankkeessa tavoitteena on ollut lisätä alueen asukkaiden mahdollisuuksia osallistua asuinalueensa kehittämiseen. Rikosseuraamuslaitoksessa on kehitetty tulevaisuuden vankilakonsepti, jonka tavoitteena on vähentää rikosten uusimisriskiä.
Lue lisää täältä.

Lisätietoa Demokratiapalkinnosta ja sen raadin valintaperusteista oikeusministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoa Demokratiatunnustuksesta ja sen raadin valintaperusteista Avoin hallinto -hankkeen verkkosivuilla.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan