Hyppää sisältöön

DIGI ARKEEN -NEUVOTTELUKUNTA

Digi arkeen -neuvottelukunta muodostaa yhteistyö- ja vuoropuhelukanavan kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunnan toimikausi on 8.3.2017–28.2.2019. Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan tehtävä on koota ja tuoda valtioneuvostoon tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtälailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta. Neuvottelukunta toimii avoimesti ja järjestää tilaisuuksia ja muita osallistavia työskentelytapoja, joihin kutsutaan mukaan kansalaisjärjestökentän toimijoita ja hallinnon eri tahoja myös neuvottelukunnan kokoonpanon ulkopuolelta. Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kansalaisareenan varapuheenjohtaja, pääsihteeri Marianne HeikkiläMarttaliitosta ja neuvottelukuntaan kuuluu 20 jäsentä, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä ja tutkimusta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös edustajia valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Seuraa keskustelua somessa hashtagilla #digiarkeen.

Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista 

Neuvottelukunnan sihteeristö:

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Markus Rahkola, puh. 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi

 

Lue lisää

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan