Hyppää sisältöön

Digitaaliset apuvälineet ja uudet rakenteet useampien vapaaehtoisten innostamiseen

Vapaaehtoistoiminnan johtajalle tai koordinaattorille resurssien muuttuminen on itsestään selvä asia, mutta samalla haaste. Vapaaehtoistoiminnan suurimmat resurssit ovat ne vapaaehtoiset, joiden mielestä heillä on jotain annettavaa ja myös saatavaa toiminnasta. On innostavaa kohdata ihmisiä, jotka haluavat ei-kaupallisella työllä vaikuttaa yhteiskuntaan. Joskus saatan tuntea itseni neuvottomaksi sen suhteen, kuinka saisin heidät välitettyä eteenpäin, mikä voi varsinkin haja-asutusalueella joskus olla haastavampaa kuin kaupungissa.

Olen työstänyt vapaaehtoistoiminnan aloitusta käyttämällä ns. ”Fyra betydelsefulla timmar (4BT)” -mallia (”Neljä merkityksellistä tuntia”) ruotsinkielisellä Pohjanmaalla viime vuoden aikana. Toiminnassa vapaaehtoinen ohjataan vapaa-aikaystäväksi toimintarajoitteiselle henkilölle. Sitoutumista pyritään edistämään niin, että muodostuu ystäväpareja ja tapaamiset jatkuvat. Kiitos Kansalaisareenan Valikkoverkostolle, että sain tilaisuuden osallistua CEVin European Volunteer Centres -seminaariin Brysselissä 25–26.10.2018. Nostan tässä esille kaksi siellä kuulemaani uutta tapaa vapaaehtoisten ohjaamiseen.

Kokeneita vapaaehtoisia uusien kontaktihenkilöiksi

EVS Realms -julkaisussa Treasurebox for Mentors esitellään työkaluja, joilla koordinaattorin ohjaamaan vapaaehtoistyöhön voidaan luoda rakenne useampien henkilöiden tehtävänjakoon. Kontaktihenkilöiden tehtävänä on yhdessä ohjaajan kanssa saada uusia vapaaehtoisia ”oikeille raiteille” sekä alussa että toimeksiannon suorittamisen aikana. On kyse työnjaosta koordinaattorin, vapaaehtoisen ja kontaktihenkilön välillä. Kontaktihenkilö (mentori) voi olla organisaation kokenut vapaehtoinen tai muu henkilö, joka voi ottaa tehtäväkseen olla vapaaehtoisen tavoitettavissa toimeksiantoon liittyvissä asioissa. Ihanteena olisi, että mentoritehtävä olisi jaettu useammalle tiimin jäsenelle, jotka ovat osa vapaaehtoisen fyysistä ympäristöä ja organisaatiota. Vapaaehtoisen perehdyttämiseen liittyvät eri tehtävät voidaan silloin esimerkiksi jakaa kontaktihenkilöiden ja vapaaehtoiskoordinaattorin välillä. Jaettavat tehtävät ovat mm.

  • organisaation arvojen, rutiinien ja henkilökunnan esittely
  • tehtävään liittyvä esittely
  • turvallisuuskysymykset
  • uuden ympäristön tutkiminen

Vapaaehtoisten digitaalinen ohjaus

Yhteiskunnan digitalisointi koskee koko Eurooppaa. Asun Pohjanmaalla, jossa digitalisointi näkyy siten, että erityisesti nuoremmat polvet toimivat arjessa yhä enemmän älypuhelimen tai tietokoneen välityksellä. Oli sitten kyse yhteydenpidosta perheeseen tai ystäviin, ostamisesta, tiedon tai opetuksen hankinnasta, palvelun saannista tms. Seminaarissa esiteltiin ”Digital mentoring” – kuinka digitalisointi muuttaa organisaatiomme ja järjestömme tarvetta ja vapaaehtoisten saavuttamiseen tarvittavia kanavia.

Volunteer Vision esitteli ohjelman, jonka avulla on mahdollista keskustella, haastatella ja kouluttaa vapaaehtoisia tapaamatta henkilöitä muutoin. Ohjelma auttaa myös ylläpitämään jatkuvaa yhteyttä älypuhelimen tai tietokoneen kautta. Vapaaehtoisten ohjaama organisaatio voi näin olla eri paikkakunnalla kuin osallistujansa, jopa eri maassa. Jotta tällainen vapaaehtoisohjaus olisi mahdollista, tarvitaan teknisten apuvälineiden lisäksi:

1. ihmisiä, jotka hallinnoivat verkkoyhteyttä (esim. vapaaehtoistoiminnan ohjaaja tai rakenteen yhteyshenkilöt

2. että vapaaehtoinen ottaa laitteensa ääressä aktiivisesti vastuun seuraamisesta ja nettiyhteyden ylläpitämisestä tai yhteyden toimimisesta (olipa sitten kyseessä ystäväpari, vapaaehtoinen tai joku muu).

Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, on ohjelmistotuottajan mukaan mahdollista perehdyttää vapaaehtoisia menestyksekkäästi täysin virtuaalisesti.

CEVin seminaari antoi minulle paljon uusia kontakteja, mutta myös ajatuksia vapaaehtoistyöstä ja siitä, miten voisi toimia. Muun Euroopan mallit voivat antaa inspiraatiota, kehitysideoita ja ehkäpä uusia vapaaehtoistehtäviä seuduillemme, esim. ”virtuaalinen vapaaehtoinen 1 h/viikko” tai ”digitaaliyhteydet” ystäväpareille tai vapaaehtoisjohdon välillä. Ehkä löytyy kiinnostusta kokeilla jotain uutta.

Teksti: Irene Bäckman

Hän työskentelee SAMS:in (suunn. Toimintarajoitusten yhteistyöjärjestö ry) vapaaehtoiskoordinaattorina.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan