Hyppää sisältöön

Eriarvoisuus lisääntyy

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometrin vastaajista (sosiaali- ja terveysjohtajista, Kelan johtajista, TE-johtajista ja sosiaalityöntekijöistä) lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) arvioi eriarvoisuuden lisääntyneen kymmenen viime vuoden aikana koko maassa ja kolme neljästä (74 %) omalla toiminta-alueellaan. Vastaajista 70 prosenttia arvioi hallituksen onnistuvan eriarvoisuuden vähentämistavoitteessaan melko huonosti tai erittäin huonosti.

Runsas puolet (57 %) vastaajista tunnistaa alueellaan olevan ihmisryhmiä, joiden tilanne on erityisesti heikentynyt kahden viime vuoden aikana. Yli kolmasosa vastaajista (38 %) nimeää työttömät ryhmäksi, jonka tilanne on heikentynyt. Työttömyyden merkitystä hyvinvointiin pidetään muita suurempana, sillä lähes neljä viidestä vastaajasta (78 %) arvioi sen vaikuttavan edustamansa alueen väestön hyvinvoinnin kokonaistilanteeseen melko paljon tai paljon.

Arvioidessaan sosiaaliturvaetuuksien nykytasoa, vastaajat näkevät yleisimmin korotustarvetta olevan omaishoidon tuella (69 % vastaajista) ja opintotuella (67 %). Enemmistö vastaajista korottaisi myös vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa (60 %), takuueläkettä (59 %), vähimmäismääräistä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa (57 %), peruspäivärahaa (56 %) ja työmarkkinatukea (55 %).

Lue lisää: www.sosiaalibarometri.fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan