Hyppää sisältöön

Erityinen vapaaehtoinen on erityisen arvokas

Toukokuussa Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto ja Kansalaisareena kokosivat erätauko-dialogiin vapaaehtoisia, vapaaehtoistoimijoita sekä muita osallisuuden parissa työskenteleviä keskustelemaan aiheesta ”Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet erityisryhmille”. Tavoitteena oli muodostaa syvempi ymmärrys erilaisten kohderyhmien mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistoimintaan. Tilaisuudessa löydettiin monia uusia näkökulmia aiheeseen.

Uusia vapaaehtoisia kaivataan koko ajan lisää. Silti erityisryhmiä huomioidaan vielä kovin vähän vapaaehtoisia etsittäessä. Erityisryhmillä tarkoitetaan niitä, jotka kaipaavat erityistä tukea aloittaakseen vapaaehtoistehtävässä. Tuen muoto voi olla yksinkertaisesti rinnalla kulkemista.

Erityisryhmille pitää suoda mahdollisuus näyttää osaamisensa ja tilaisuus kokea merkityksellisyyttä. Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä kuntouttava rooli matkalla kohti työelämää tai opintoja, joihin pääsy voi olla haasteellista. Vapaaehtoisuuden kautta saattaa löytyä polku eteenpäin ja samalla sisältöä arkeen. Vammaisryhmille on tärkeää olla myös toimija, ei ainoastaan avun kohde. Vapaaehtoisuus on samalla merkittävä itsetunnon kehittäjä ja sosiaalinen vahvistaja. Pääsääntöisesti erityisryhmien jäsenet itse tietävät, mihin kykenevät ja mihin eivät. Heille pitää vain suoda mahdollisuus näyttää kykynsä. Tästä esimerkkinä sokea vapaaehtoinen, joka hoitaa erään yhdistyksen jäsenpostitusta. Hyvällä perehdytyksellä ja valmisteluilla hän suoriutuu tehtävästä hienosti.

Niin työelämässä kuin vapaaehtoistoiminnassa törmää joskus puolin ja toisin ennakkoluuloihin. Silti puhutaan avoimuuden puolesta. Ennakkoluulot vähenevät rohkeasti kohtaamalla ja kysymällä. Usein vapaaehtoisena voi toimia ryhmässä tai parin kanssa, jolloin mukaan lähtemisen kynnys on matalampi. Myös vapaaehtoistehtäviä voi pilkkoa pienempiin osiin.

Vapaaehtoistoimintaa tarjoavien tahojen kannattaa rohkeasti kutsua mukaan toimintaan erityisiä vapaaehtoisia. Huolehtimalla niistä, jotka tarvitsevat tukea, saadaan heidätkin osallisiksi. Luodaan yhdessä osallistumisen mahdollisuuksia kaikille.

Kokemuksia tuetusta vapaaehtoistoiminnasta

Tuettua vapaaehtoistoimintaa on kehitetty Lahden Diakonialaitoksella Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen turvin reilun vuoden ajan. Vapaaehtoistoiminta on saanut uudenlaisia ulottuvuuksia ja monia mahdollisuuksia vapaaehtoiseksi haluaville. Vuosi on ollut erittäin antoisa, opettavainen ja täynnä kokemuksia. Kehittämistyöllä on haluttu tukea juuri tuen tarpeessa olevia ― vapaaehtoistoimintaan mukaan lähteviä sekä sitä tarjoavia toimijoita. Käytännössä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on kulkenut vapaaehtoiseksi haluavan rinnalla ja tukenut sopivan paikan löytämisessä sekä toiminnan aloittamisessa. Tuki on koettu tärkeäksi, se on antanut vapaaehtoiselle rohkeutta ja uskallusta luottaa omiin kykyihin ja tarttua toimeen.

Vapaaehtoistoiminta on tarjonnut erityisryhmiin kuuluville mahdollisuuden olla osallisena eri yhteisöissä ja monipuolisissa toiminnoissa. Suhtautuminen erityisryhmiin oli ensin joissain toimintapaikoissa hieman arastelevaa, mutta tutustumisen myötä ja kohtaamisten kautta kokemukset ovat olleet ainoastaan positiivisia ja hyvinkin merkityksellisiä. Yhteisen kielen puute, liikuntarajoite tai sosiaalisten tilanteiden arkuudet eivät ole olleet esteenä. Vapaaehtoiset ovat tuoneet osaamisellaan ja läsnäolollaan paljon iloa yhteisöihin ja saaneet sitä myös itse.  Toiminta on ollut osallistujille voimaannuttavaa. Saadut kokemukset edesauttavat omien unelmien tavoittelussa ja tulevaisuuspolkujen kulkemisessa.

Arvostamme suuresti myönteisiä asenteita, joita vapaaehtoistoiminnan kentällä on vuoden aikana saatu kokea. Vapaaehtoistoimintaa tarjoavat tahot ovat avainasemassa tekemässä tätä erityisen arvokasta asennemuutosta kanssamme.

Kirjoittajat:

Kirsi Hyväri, vapaaehtoistoiminnan alueellinen koordinaattori, Lahden Lähimmäispalvelu ry

Mari Brunou, Projektikoordinaattori, Lahden Diakonialaitos

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan