Hyppää sisältöön

Esimiesten vertaisfoorumit tuovat hyvää työpaikoille

Foorumixit – esimiesten vertaisryhmät – ­on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulussa eli SAMKissa Euroopan Sosiaalirahaston tuella.  Foorumix-hanke alkoi 1.2.2015 ja päättyy 31.1.2018. Sen päätiedotuskanava on www.foorumix.fi-sivusto. Ydin Foorumixeissa on luottamuksellinen kokemusten jakaminen vertaisten eli toisten esimiesten kanssa.

Motivaatio osallistumiseen on työyhteisön hyvinvointi. Muita tavoitteita ovat esimiesten työkykyjohtamisen kehittyminen, heidän oman jaksamisensa ja osaamisensa paraneminen sekä pitkäjänteinen verkostoituminen. Tuottavuus kasvaa hyvinvoinnin ja osaamisen kasvun myötä.

Upea joukko satakuntalaisia pk-yritysten esimiehiä on jo pilotoinut Foorumix-toiminnan ja se on mallinnettu Valokeilassa Foorumix -kirjaan. Ulkoisen arvioinnin tulokset ovat hyvät. Vaikka pilotointi oli pk-yrityksissä, malli sopii kaikenlaisten työpaikkojen esimiehille.

Foorumix jää elämään hankkeen jälkeen: ryhmätoiminnasta kiinnostuneet esimiehet voivat kysyä koulutettua ohjaajaa Satakunnan ammattikorkeakoulun rekisteristä. Kolme satakuntalaista työterveyshuoltoa on jo kouluttautunut Foorumix-ohjaajiksi, syksyllä Pirkanmaa liittyy mukaan.  Vuonna 2018 verkkovälitteinen ohjaajakoulutus on hankittavissa joka puolelta Suomea.

Miksi vertaisryhmät?

Tarve esimiesten vertaisryhmiin tuli Satakunnan ammattikorkeakoulun kumppaniyritysten lähiesimiehiltä. Vuosina 2013‒2014 toteutetussa Jengoilleen-hankkeessa (SAMK, Työsuojelurahasto) tehtiin kartoitus siitä, millaista tiedotusta tai koulutusta lähiesimiehet toivovat. Tuloksena oli, että erityisesti kaivataan vertaistukea.  Vastaajat totesivat, että hektisessä arjessa on liian harvoin mahdollisuutta jakaa asioita toisten esimiesten kanssa.

Tieto ja koulutus eivät takaa arjen osaamista; reflektio tai jatkuvuus voivat jäädä puuttumaan. Johtamiskoulutusten aiheet eivät myöskään aina kohtaa lähiesimiehen arkea. Esimiestyö on lisäksi erityistä, yksinäistäkin. Monista asioista voi puhua vain vertaisten eli toisten esimiesten kanssa.

Vertaistuen merkitys on vasta viime aikoina alettu oivaltaa työelämän alueella. Suuri osa aiemmasta sen vaikuttavuustutkimuksesta on tehty kriiseihin ja kuntoutumiseen liittyen. Niiden tulokset kertovat kuitenkin yksiselitteisesti: vertaistuesta koetaan saavan henkistä ja sosiaalista tukea sekä voimaantumista.

Foorumixit käytännössä

Foorumix-hankkeessa kehitetyt esimiesten vertaisryhmät voivat olla työpaikkojen sisäisiä tai yritysten välisiä. Molemmille on perustelut. Pienissä yrityksissä esimies voi olla työpaikan ainoa, jolloin Foorumix-ryhmä tuo työkaveruutta ja tärkeää verkostoitumista. Isoillakin työpaikoilla kollega voi olla kaukana.

Foorumix-ryhmät saatiin hyvin koolle. Lehtori Tapio Myllymaa ohjasi yritysten välisiä vertaisryhmiä ja minä yritysten välisiä. Motivaatio osallistumiseen oli työyhteisön hyvinvointi sekä muiden kokemuksista oppiminen. Toivottiin arjesta irrotettuja tuokioita, jolloin voi puhaltaa ja koota jaksamista.

Palautteen mukaan Foorumix-ryhmät tulivat tarpeeseen. Muutostahti haastaa työyhteisöissä kaikki. Puun ja kuoren välissä, tunneryöppyjen kohteena olo vie esimiesten voimia, riittämättömyyden tunne on yleinen. Saadessaan säännöllisesti hetken itselleen, he erään ryhmäläisen mukaan ”pystyvät olemaan sellainen esimies, jonka työyhteisö ansaitsee.”

Kymppikortit keskusteluiden tueksi

Foorumixissa keskustellaan esimiesten mieltä askarruttavista kohtaamisista, erilaisista reagointitavoista, muutosten paineista. Niissä jaetaan reilun, mutta yksilöllisen työnjohtamisen haasteita, myönteisen ilmapiirin rakennuspalikoita. Vaikean asian puheeksiotto on aina kova juttu – toisten kertomukset auttavat.

Erityisesti työkykyyn liittyvät seikat ovat tunteita ja huolta herättäviä. Foorumixeissa puhutaan niistä suoraan, ei piilouduta sanahelinään. Varhaisen puuttumisen malli muuttuu konkretiaksi: Miten osasin kohdata vaikeassa tilanteessa työntekijän? Tohdinko soittaa ajoissa työterveyshoitajalle? Olenko antanut uskallusta avoimuuteen, toistemme tukemiseen?

Tukena voidaan käyttää Foorumix-hankkeessa kehitettyä aihepakkaa – Kymppikortteja. Ne tuovat luontevasti keskusteluihin uusia näkökulmia, sellaisiakin, joita keskustelijat eivät ehkä muuten olisi tulleet ajatelleeksi. Aiheet kortteihin tulivat pilottiin osallistuneilta esimiehiltä.

Foorumix-toiminta kannattaa

Työyhteisön kukoistuksesta, esimiehen jaksamisesta ja osaamisesta syntyy myös kestävä tuloksellisuus. 100 % hankkeen ulkoisen arvioinnin vastaajista koki Foorumixin välillisesti parantavan tuottavuutta ja hyvinvointia työyhteisössä. 83 %:n mukaan Foorumix on kehittänyt työkykyjohtamista ja 95 % on jo suositellut tai voisi suositella sitä muille esimiehille.

Muutkin Innolink Research Oy:n loppuarvioinnin tulokset ovat linjassa hankkeessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen kanssa. Tutkimusten mukaan esimiesten johtamistaidot monipuolistuvat ja heidän kokemuksensa hyvinvoinnista ja osaamisesta paranevat systemaattisen vertaistuen myötä.

Teksti: Kaarina Latostenmaa, projektipäällikkö/tutkija

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Foorumix-hanke (Euroopan Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014‒2020), www.foorumix.fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan