Hyppää sisältöön

Euroopan komissio ehdotti uudistettua EU:n nuorisostrategiaa vuosille 2019–2027

Komission julkaisu “Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy” (“Nuorten sitouttaminen, yhteen tuominen ja voimaannuttaminen: EU:n uusi nuorisostrategia”) ehdottaa keskittymistä seuraaviin toiminta-alueisiin:

Sitouta: Edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen ja demokraattiseen elämään.

Tuo yhteen: Nuorten yhteen tuominen Euroopan Unionin sisällä ja sen ulkopuolella edistää vapaaehtoista sitoutumista ja lisää liikkuvuutta, solidaarisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä.

Voimaannuta: Nuorten voimaantumisen tukeminen huomioimalla nuorten työ ja tunnistamalla sen laatu ja innovatiivisuus.

EU:n uusi nuorisostrategia tulee myös kehittämään eri alojen menettelytapoja ottamalla huomioon nuorten tarpeet muiden EU:n käytänteiden alueilla.

Komissio ehdottaa tärkeitä uudistuksia tämänhetkisten käytänteiden rakenteeseen:

EU:n uusi nuorisokoordinaattori tulee välittämään nuorten mielipiteet komissiolle, mahdollistaen nuorten osallistumisen EU:n käytänteiden muokkaamiseen; koordinaattori vahvistaa nuorten dialogia etenkin Euroopan nuorisoportaalissa (European Youth Portal) ja EU:n nuorisostrategiaohjelmassa (EU Youth Strategy Platform);

EU:n uudistettu nuorison vuoropuhelu (EU Youth Dialogue) huomioi nuorten huolenaiheet paremmin ja takaa laajemman ulottuvuuden, myös innovatiivisten formaattien kautta;

EU:n nuorisoon käyttämien kulujen seuraaminen suurimmissa rahoitusohjelmissa;

Nuorisotyön asialista, jonka avulla edelleen parannetaan nuorisotyön laatua, innovatiivisuutta ja huomiointia. Mahdollistetaan myös se, että muut toimialat voivat hyödyntää epämuodollisen oppimisen potentiaalia;

Selkeämpi yhteys EU:n nuorisopolitiikan toteutuksen ja siihen liittyvien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuutta edistävien siviilijoukkojen (European Solidarity Corps) aktiviteettien välillä. Lue lisää englanniksi täällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan