Hyppää sisältöön

Järjestöjen asemaa vahvistetaan uudessa valinnanvapausmallissa

Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset halutaan turvata sote- ja maakuntauudistuksessa. Hallituksen reformiministerityöryhmä on puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Sote-uudistuksen projektiryhmä julkaisi
linjaukset 22. toukokuuta. Tutustu linjauksiin täällä

Uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Järjestöillä ei ole yhtiöittämisvelvoitetta, jos ne haluavat tarjota valinnanvapauden piirissä olevia palveluja. Palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on kuitenkin erotettava selvästi toisistaan, joko toiseen yhdistykseen, säätiöön tai yhtiöön. Julkista avustusta voi saada vain yleishyödylliseen toimintaan.

Reformiministerityöryhmässä on sovittu, että järjestötoimijoiden roolin selkeyttämiseksi sote-järjestämislakiin lisätään eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntien yleinen yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa. Tämä täydentää maakuntalakiin jo ehdotettua vastaavaa sääntelyä. Maakunnan on asetettava suunnittelussaan tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunta huolehtii, että järjestöjen edustajat voivat osallistua suunnitteluun. Maakunnan on myös toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa ja kunnissa. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki olisi hyvä sisällyttää myös maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupauksen. Järjestöjen tarjoama tuki voi olla tärkeä osa palvelu- ja hoitoketjuja maakunnassa. Maakunnat ja kunnat ohjaavat asukkaita vertaistuen piiriin aktiivisesti. Reformiministerityöryhmän puoltaman linjauksen mukaan kunnat voivat jatkossakin huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla. Maakunnat ja kunnat voivat sopimusjärjestelyin varmistaa, että järjestöt voivat käyttää palveluntuottajien tiloja yleishyödylliseen toimintaan.

Lue lisää täällä

20.6. klo 8.45–11.30 Finlandiatalossa pidettävä Järjestölinjaukset sote- ja maakuntauudistuksessa seminaari striimattiin ja tilaisuuden tallenne löytyy täältä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan