Hyppää sisältöön

Jäsenyhteisö: Parempi avioliitto ry

Tässä juttusarjassa 25-vuotiaan Kansalaisareenan yhteisöjäsenet kertovat toiminnastaan.

Toivoa, tukea ja voimavaroja tukiparitoiminnasta

Tukipari on vapaaehtoinen tehtäväänsä koulutettu pariskunta, joka on kokenut saaneensa apua oman parisuhteensa ongelmien työstämiseen ja haluaa tarjota vertaistukea sitä kaipaavalle parille. Tukiparin tärkeimpiä tehtäviä ovat kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen. Tukiparirekisterissä olevien tietojen avulla tukea tarvitseville pareille on pystytty tarjoamaan tukipari viikon sisällä avun hakemisesta.

Maaliskuussa 2018 tukipariprojekti aloitti yhteistyön Sosped säätiön kanssa toiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Tutkimus toteutettiin kahdella tukiparien ryhmähaastattelulla sekä kysymällä tuettavien kokemuksia tukiparitoimintaan osallistumisen vaikutuksista kahdella sähköisellä lomakkeella. Toiseen lomakkeeseen vastasi kumpikin puolisoista itsenäisesti ja toiseen pariskunta yhdessä.

Tukiparia haetaan kriisiin

Tutkimuksen perusteella tukiparia lähdetään hakemaan, kun haasteita on kommunikoinnissa, ristiriitojen ja ongelmien käsittelyssä, henkisessä ja fyysisessä läheisyydessä sekä seksuaalisuudessa. Tukiparia haetaan yleensä hyvin vaikeassa parisuhteen tilanteessa ja 90 % vastanneista olikin hakenut tukiparitoiminnasta apua kriisiin. Ongelmien taustalta erottuivat erityisesti arjen kiireet ja kohtaamattomuus sekä uupumus ja mielenterveysongelmat. 41 %:lla vastanneista taustalla oli myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa.

Yli puolet vastanneista pariskunnista koki, että tukiparitoimintaan osallistuminen auttoi heitä parantamaan kommunikaatiotaan. Erityisesti myönteisiä vaikutuksia nähtiin vaikeista asioista puhumisessa ja toisen kuuntelemisessa. Suurin osa pariskunnista koki luottamuksen lisääntyneen tukiparitoiminnan myötä. Yli puolet vastanneista koki myös, että tukisuhde oli auttanut heitä ongelmien tunnistamisessa, henkisessä läheisyydessä oli tapahtunut positiivista muutosta ja ristiriitojen sekä ongelmien käsittely oli parantunut.

60 % kyselyihin vastanneista sai apua myös muualta kuin tukiparitoiminnasta. Niille pareille, jotka eivät saaneet muuta tukea, kokemus tukiparitoiminnan myönteisestä vaikutuksesta oli suurempi kuin niille, jotka olivat lisäksi muun tuen piirissä.

Tärkeintä on toivo

79 % vastanneista koki, että toivo avioliiton suhteen kasvoi tukiparitoimintaan osallistumisen myötä. Eniten toivoa heräsi 20–34-vuotiaiden keskuudessa sekä heillä, joilla ongelmat olivat kestäneet vain vuoden tai alle. Suhteessa taustalla oleviin ongelmiin eniten toivo oli kasvanut heillä, joilla oli ollut uskottomuutta ja heillä, joilla taustalla oli uupumusta tai mielenterveysongelmia.

94 % kriisiin apua hakeneista koki saaneensa tukea kriisin käsittelyyn. Ymmärrys siitä, että muillakin aviopareilla on ongelmia, lisääntyi suurimmalla osalla vastaajista. 69 % vastaajista sai laajempaa näkökulmaa avioliittonsa haasteisiin ja lähes yhtä moni löysi uusia voimavaroja sekä tunteen, että he osaavat kumppaninsa kanssa auttaa itseään entistä paremmin.

Tukiparitoiminnan vaikutukset

Tutkimuksen mukaan kaikkia tukiparitoiminnan välillisiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia on kertaluontoisen haastattelun ja pienen otannan takia mahdoton arvioida, mutta todennäköisesti toiminta vaikuttaa positiivisesti ainakin seuraaviin asioihin: parisuhteen laatu paranee, toimiva parisuhde tukee puolisoita arjen jaksamisessa, perheiden kommunikointi paranee vanhempien dynamiikan kehittymisen myötä. Todennäköisesti myös avioeroja pystytään ennaltaehkäisemään syvienkin kriisien käsittelemisen kautta ja tällä on positiivinen pitkäaikaisvaikutus näiden parien lasten elämään. Koska tukiparitoiminnasta apua saavat parhaiten ne, joilla ei ole muuta tukea käytettävissään, on sen vaikutus sitäkin kautta avioeroja ehkäisevää.

Elina Holappa, tukiparikoordinaattori, Parempi avioliitto ry

Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminnan kautta yli 200 pariskuntaa on saanut apua oman suhteensa kriisiin. Kolmivuotisessa (2016–2018) valtakunnallisessa tukiparihankkeessa on käynnissä viimeinen vuosi. Hankkeen keskeisin tehtävä vuoden 2016 alussa oli kansallisen tukiparirekisterin luominen ja tukiparitoiminnan vakiinnuttaminen osaksi yhdistyksen perustoimintaa. Tällä hetkellä rekisterissä on 120 tukiparia. Lue lisää: https://www.parempiavioliitto.fi/

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan