Hyppää sisältöön

Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hanke käynnistyy

Kansalaisareena teki yhteisöjäsenilleen 19.11.-3.12.2015 kyselyn vapaaehtoisten tukemisesta. Kyselyyn vastasi 24 yhteisöä (47 prosenttia tuolloisista jäsenistä). Jäsenistön vapaaehtoisista alle 17-vuotiaita oli alle 1 prosentti ja alle 29-vuotiaita vain 6 prosenttia. Myös valtakunnallisesti nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on huomattavasti vähäisempää kuin kaikkien ikäryhmien osallistuminen ja osallistumisprosentti on vuosina 2010–2015 vain laskenut. Nuorista 15–24 -vuotiaista 19 prosenttia osallistui vapaaehtoistyöhön 2015, kun osallistumisprosentti vielä 2010 oli 24 prosenttia. Väestötasolla 15–79 -vuotiaissa osallistumisprosentti oli 2015 yhteensä 33 prosenttia. Nuoret kuitenkin suhtautuvat vapaaehtoistyöhön myönteisesti, vähintään yhtä myönteisesti kuin muutkin ikäryhmät. Vain 18 prosenttia niistä nuorista, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä, ei myöskään olisi halukas tekemään ja 80 prosenttia nuorista opiskelijoista on kiinnostunut vapaehtoistyöstä osana opiskelua (Kansalaisareena, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus ja Taloustutkimus 2015)

Kansalaisareena näkee tärkeäksi mahdollistaa nuorten osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Myös Raha-automaattiyhdistys jakoi huolen ja myönsi rahoituksen vuosille 2017–2019 Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeelle. Hankkeen pilotti toteutetaan Vantaalla. Hankkeesta tulee lisää tietoa lähiaikoina.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan