Hyppää sisältöön

Jokaisella nuorella ainakin yksi harrastus

”Ainoastaan järjestöissä toimivien vapaaehtoisten toiminnalla pystymme turvaamaan sen, että jokaisella nuorella  on ainakin yksi harrastus”, todetaan juuri ilmestyneessä Allianssin julkaisussa, joka käsittelee kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotuksia. Kuntien nuorisotyön viranhaltijat mainitsevat järjestöt yhtenä merkittävimpänä yhteistyökumppanina. Lähes kaikki kunnat tukevat järjestöjä myöntämällä heille vuosiavustuksia tai antamalla kokoontumistiloja järjestöjen käyttöön maksutta tai edulliseen hintaan. Tilojen maksutta käyttöön antaminen on lisääntynyt vuodesta 2015. Viranhaltijoista selvästi suurin osa uskoo avustusten pysyvän samana tulevina vuosina. Joissakin kunnissa nuorisojärjestöjen määrä on vähentynyt, mikä on tarkoittanut myös avustusten vähenemistä. ”Avustusten pienenemiseen on vaikuttanut se, että niitä on haettu joka vuosi edellisvuotta vähemmän.” Myös yhdistysten yhdistyminen haastaa järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön pienemmillä paikkakunnilla. ”Alueet esim. 4H-yhdistyksellä suurenevat yhdistymisten myötä ja siten panos tietylle alueelle pienenee.”

Järjestöjen tulevaisuuden haasteeksi mainitaan toiminnan jatkuvuus ja vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan.  Myös ”taloudellinen tilanne haastaa kehittämään järjestötyötä ja vapaaehtoisten tukemiseen ja palkitsemiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.” Tutustu julkaisuun täällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan