Hyppää sisältöön

Julkinen kuuleminen: Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen heidän tärkeänä pitämästään aiheesta. Jotta kansalaisaloite otetaan komission käsittelyyn, sen on saatava yhteensä vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään seitsemästä EU-maasta. Komission on ratkaistava, tehdäänkö aloitteen perusteella säädösehdotus vai ei, ja perusteltava ratkaisunsa.

Maaliskuussa 2015 komissio julkaisi kansalaisaloiteasetuksen soveltamista käsittelevän kertomuksen, jossa todettiin, että nykyisiin sääntöihin ja menettelyihin liittyy monenlaisia haasteita. Sen jälkeen eri sidosryhmät ja toimielimet ovat arvioineet kansalaisaloitemenettelyä ja havainneet sen toiminnassa monia puutteita (lisätietoa kansalaisaloitesivustolla).

Komissio on päättänyt selvittää ongelmakohdat ja ilmoittanut esittävänsä kansalaisaloiteasetuksen tarkistamista. Tarkistuksen tavoitteena on

– helpottaa kansalaisaloitteen järjestämistä ja allekirjoittamista

– varmistaa, että kansalaisaloite todella edistää keskustelua, lisää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n politiikkaan ja tuo EU:ta lähemmäksi kansalaisia.

Tällä kuulemisella kerätään kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä havaituista puutteista ja asetuksen kehittämisvaihtoehdoista.

 

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Euroopan komissio suosittelee kuulemiseen vastaamista verkkokyselylomakkeella. Kyselylomakkeen loppuun voit halutessasi lisätä vastauksia täydentävän liiteasiakirjan, joka katsotaan kuulemisvastauksen osaksi.

Jos haluat vastata muulla tavoin, ota yhteyttä osoitteeseen sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Kaikki kuulemiseen annetut vastaukset julkaistaan. Vastaus voidaan kuitenkin julkaista nimettömänä, jos vastaaja niin haluaa.

Kuulemiseen vastaavia organisaatioita pyydetään avoimuuden varmistamiseksi rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatio ei ole rekisteröitynyt, sen vastaus julkaistaan rekisteröityneiden organisaatioiden vastauksista erillään.

 

Kyselylomake on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Vastaukset voidaan antaa millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Vastausaika on

24 toukokuu 2017 – 16 elokuu 2017.

Lue lisää:

http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan