Hyppää sisältöön

Juttusarja: Omaishoitajaliitto

Sisulla ja sydämellä -juttusarjassa eri järjestöihin ja yhteisöihin kuuluvat henkilöt kertovat omasta vertaistukimatkastaan.

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviä arjestaan omatoimisesti. Omaistaan tai läheistään auttaa yli miljoona suomalaista ja heistä noin 350 000 on ns. pääasiallisia auttajia. Omaishoitosopimuksen tehneitä on noin 46 000 (2017).

Omaishoitajaliiton 70 paikallisyhdistystä tarjoavat tukea omaishoitajille eri puolilla Suomea. Monipuolisen toiminnan kautta omaishoitaja voi löytää vertaistukea omaan elämään ja jaksamiseen.

– Huolehtiessaan läheisensä hyvinvoinnista omaishoitajat saattavat usein unohtaa itsensä ja omat tarpeensa. Itsestä huolehtiminen on kuitenkin avain siihen, että pystyy, jaksaa ja haluaa toimia omaishoitajana, kertoo Matilda Linnavirta Omaishoitajaliitosta.

Omaishoitajat ja omaishoitotilanteet ovat Linnavirran mukaan erilaisia ja tämä näkyy myös heidän ja paikallisyhdistysten toiminnassa. Omaishoitajia yhdistävä tekijä, erilaisista lähtökohdista ja hoivatilanteista riippumatta, on hoiva ja läheisestä huolehtiminen. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa myös pyritään kohdentamaan.

– Tämä näkyykin paikallisyhdistysten järjestämässä vertaisryhmätoiminnassa. On mm. miesten ryhmiä, puolisoryhmiä, erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ryhmiä sekä entisille omaishoitajille tarkoitettuja ryhmiä. Viime vuosien aikana tarve myös esimerkiksi mielenterveysomaisten ryhmille on lisääntynyt.

Omaishoitajaliitolla on tällä hetkellä kaksi valtakunnallista hanketta, joissa keskitytään tiettyjen kohderyhmien tavoittamiseen. Toinen on Kuppi nurin -hanke, jossa tuetaan päihdeongelmista kärsiviä omaishoitoperheitä ja toinen Jangsterit-hanke, jossa tavoitetaan perheessään hoivatilanteessa olevia alle 18-vuotiaita Suomessa. Molemmilla hankkeilla on myös Facebookissa toimivat suljetut vertaistukiryhmät, joissa tarjotaan tukea ja mahdollisuus kokemusten vaihtoon muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Paikallisyhdistysten vertaistukiryhmissä käyvistä omaishoitajista 95 % koki saaneensa lisää voimavaroja osallistuttuaan vertaisryhmätoimintaan ja 94 % lisää intoa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan (OmaisOiva-tilastot, 2018).

– Nämä ovat niitä tilastoja, jotka todella lämmittävät sydäntä ja kertovat vertaistuen voimasta. Omaishoitajat ovat uskomaton joukko, johon tukeudutaan tulevaisuudessa entistä enemmän, kun pohditaan, miten saadaan hoiva ja huolenpito inhimillisesti ja yksilöllisesti toteutettua. Myös omaishoitajien hyvinvoinnista tulee huolehtia. Rahallinen palkkio on tärkeä, mutta ei poista sosiaalisen kanssakäymisen ja tuen merkitystä, Linnavirta summaa.

Lisätietoja: Omaishoitajaliiton Facebook-sivut

Kuppi nurin -Facebook-ryhmän sivut

Jangsterit-Facebook-ryhmän sivut

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. www.omaishoitajat.fi

Juttusarjan suunnittelija: Arto Manninen

Videokuvaus ja editointi: Juha Martinmaa

 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan