Hyppää sisältöön

KANE on selvittänyt yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus perustuu verraten vanhaan lainsäädäntöön samalla kun yhdistysten toimintakenttä on monella tapaa muuttunut. Kolmannen sektorin toiminta on laajentunut perinteisen julkisen sektorin palvelutuotannon alueelle ja toisaalta yritykset tuottavat enenevässä määrin palveluita, jotka ovat perinteisesti olleet kolmannen sektorin toiminta-aluetta. Myös järjestöjen tarve laajentaa varainhankintaansa on kasvanut.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn tilaama selvitys perkaa yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksen nykytilaa ja nostaa keskusteluun verotuksen merkittävimpiä ongelmia, niiden mahdollisia ratkaisuja sekä lisäselvitystä kaipaavia seikkoja.

Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjattu säätiöiden ja yhdistysten verokohtelun selvittäminen, mutta selvitystyön tavoitteita ei ole määritelty tarkemmin. KANE pitää tärkeänä, että selvitystyön ja veropolitiikan tavoitteet määritellään selkeästi etukäteen. Kun veropolitiikan tavoitteet on selkeästi ilmaistu, on mahdollista arvioida etukäteen, mitä vaikutuksia veropolitiikalla on kolmannen sektorin toimijoiden talouteen ja hallinnolliseen rasitukseen.

Jenni Similä: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus – keskusteluasiakirja. Oikeusministeriö 2016.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan