Hyppää sisältöön

Kansalaisareena antaa lausunnon aktiivimallin leikkureiden kumoamisesta

6.9.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö
Viitaten lausuntopyyntöönne 16.8.2019 STM/2314/2019

Kansalaisareenan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 A §:n ja 7 luvun 5 A §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden kumoamiseksi

Kansalaisareena kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu asiaan
seuraavaa:

Pyrkimys työttömien aktivoimiseen on kannatettava. Lähtökohtana pitääkuitenkin olla
aktiivisuuden palkitseminen, työttömien aktiivisuuden ja mahdollisimman suuren
autonomian tukeminen ja sitäkautta toimintakyvyn vahvistaminen ja uusien polkujen
löytämisen mahdollistaminen. Viranomaistyössäresursseja tulee siirtääpassiivisesta
viranomaiskontrollista työttömien aktiivisuuden kaikinpuoliseen tukemiseen.

Kansalaisareena kannattaa hallituksen esitystä laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 A §:n ja
7 luvun 5 A §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin
leikkureiden kumoamiseksi.

Kansalaisareena katsoo, että työttömien aktiivisuuden ja esimerkiksi aktivoivan
vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi tulee lisätä henkilökohtaisen palvelun tarjontaa
työvoimatoimistoissa, kuntien aikuissosiaalityössä ja kansalaisjärjestöissä. Myös
vapaaehtoisyhteisöt tarvitsevat tukea ja resursseja uusien vapaaehtoisten ohjaamiseen ja
tukemiseen.

Lisäksi olisi hyvä tunnistaa työttömien voimavarojen ja kuntoutumisen näkökulma. Monille,
joille palkkatyö ei ole mahdollista, olisi mahdollista tarjota vapaaehtoistoimintaa. Tämä loisi
edellytyksiä työllistyä myöhemmin.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Leo Stranius, puh. 040-7547371, leo.stranius@kansalaisareena.fi
KANSALAISAREENA RY

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan