Hyppää sisältöön

Kansalaisareenan kuntavaalitavoitteet

Vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Vapaaehtoistoiminta lisää ihmisten välistä kanssakäymistä ja ymmärrystä. Se synnyttää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä lisää luottamusta ihmisten välillä. Kuntalaisten aktiivinen kanssakäyminen ja osallisuus ovat investointi myös kunnan tulevaisuuteen. Kansalaisten aktiivisella toiminnalla ja järjestöjen, kuntien ja seurakuntien vapaaehtoistoiminnalla luodaan hyvinvointia.

Kuntalaisten kuuleminen

Osallisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta tulla kuulluksi. Erilaiset tilanteet kuntalaisten äänen kuulemiseksi antavat tietoa kuntien päätöksentekoon. Esimerkiksi asukasraatien ja järjestöasiain neuvottelukuntien kautta saadaan tietoa kuntalaisten elämään vaikuttavista asioista ja kehittämistarpeista. Kunnan on myös huolehdittava siitä, että haavoittuvat kohderyhmät saavat äänensä kuuluviin. Vapaaehtoistoiminta on tässä yksi keino.

Saavutettavuus

Kunnassa on kiinnitettävä huomio palveluiden saavutettavuuteen. Esteettömät tilat helpottavat kaikkien asiointia. Huomiota on kiinnitettävä myös digitaalisen osaamisen tukeen. Osaamisen kehittämistä ja laitteistoja tuleekin tarjota yhteistyössä järjestöjen kanssa esimerkiksi erityisryhmille ja ikäihmisille. Vapaaehtoisuuden ja vertaistuen avulla voidaan myös tukea saavutettavuutta, mutta se edellyttää esim. tilojen ja resurssien tarjoamista. Digitaalisen asioinnin rinnalla on tarjottava myös muita asiointitapoja.

Asiakaspolut ja yhteistyö

On tärkeää, että kunnat hyödyntävät järjestötoiminnan osaamista palveluita kehitettäessä. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tukee parhaassa tapauksessa ihmisten palvelu- ja asiakaspolkua, mutta polkuja pitää suunnitella yhteistyössä. Järjestöt on otettava myös mukaan luotaessa kuntiin palvelukeskuksia ja määriteltäessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tapoja.

Yhteistyö edellyttää myös toimivia rakenteita.  Sekä kuntakohtaiset että maakunnalliset verkostot edesauttavat yhteistyötä. Järjestöjen rooli kokonaisvaltaisen tuen tarjoajina ja rinnalla kulkijoina tulee tunnistaa ja hyödyntää.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen

Jotta aktiivinen kansalaisyhteiskunta voisi toimia, tarvitaan tukea: muuttuvassa toimintakentässäkin on turvattava kuntien järjestöavustukset. Arvokasta vapaaehtoistoimintaa tehdään myös kunnissa ja seurakunnissa.

Kunta-avustuksilla on iso merkitys etenkin vapaaehtoispohjalla toimiville järjestöille. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen määrärahoja on varattava myös järjestötoiminnan tukeen. Kunnissa tarvitaan myös maksuttomia kokoontumistiloja ja ympäristöjä, jotka kannustavat yhteiseen tekemiseen.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan