Hyppää sisältöön

Kohti tulevaa -ennakointihankkeen tulevaisuusverkoston ytimessä osallisuus

Tulevaisuusvalta-blogi

Kansalaisareenan ennakointihanke kutsuu järjestö- ja vapaaehtoiskentän toimijat lisäämään kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden tulevaisuuskestävyyttä.

Kohti tulevaa -hankkeessa haluamme vahvistaa ennakointia tärkeänä tulevaisuuden kansalaistaitona.

Mari Tähjä
Mari Tähjä

Kohti tulevaa -hanke kasvattaa kansalaisyhteiskunnan, järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä moninaisten yhteisöjen kykyä löytää ja ennakoida yhteiskunnan muutoksiin kätkeytyvä hyvä. Muutokset ovat olennainen osa toimintaympäristöämme ja ne tuovat mukanaan myönteisiä kehityspolkuja sekä mahdollisuuksia muotoilla niitä haluttuun suuntaan aktiivisella toiminnalla. Muutokset nostavat esiin uudenlaisia tarpeita, joihin kansalaisyhteiskunnan on mahdollista vastata.

Kansalaisyhteiskunta, joka on liian jumittunut menneeseen ja kadottanut voimansa nähdä tulevaisuudessa hyvää, on jo puolustusasemissa, käpertynyt ja heikko vastaamaan muutostarpeisiin. Muutoskyvyn ollessa heikko niin yksilön kuin yhteisöjen kyky havaita ja tulkita toimintaympäristön muutoksia vähenee. Tällöin madaltuu myös kyky tunnistaa muutosten tuomia mahdollisuuksia.

Valtakunnallisessa Kohti tulevaa -hankkeessa haluamme vahvistaa ennakointia tärkeänä tulevaisuuden kansalaistaitona. Hanke kutsuu järjestötoimijat edistämään kansalaisvaikuttamisen tulevaisuuskestävyyttä löytämällä yhdessä uusia mahdollisuuksia luoda osallisuutta yhteiseen hyvään.

Hanke tarjoaa alustan yhteisölliselle verkostolle, joka tarkastelee muutosilmiöitä uteliaasti. Verkosto ennakoi myös ilmiöiden vaikutuksia kansalaisvaikuttamiseen ja sen eri muotoihin. Hankkeen konkreettinen tavoite on tukea uusien toimintamallien kehittämistä ja omaksumista järjestö- ja vapaaehtoiskentällä ennakointietoa hyödyntämällä.

Monimuotoinen osallistuminen ennakointityön edellytyksenä

Tulevaisuus, jonka joku muu määrittelee ylhäältä päin, ei voi olla eriarvoistamatta. Siksi tulevaisuusosallisuus kuuluu jokaiselle.

Anyara Wise
Anyara Wise

Tulevaisuusymmärrys ja sen luomat näkymät toiveikkaisiin mahdollisuuksiin kasvattavat yhteisöissä voimavaroja, joiden avulla on mahdollista selviytyä yllättävistä ja vaikeistakin tilanteista. Samalla kyky uudistua ja vastata aikamme haasteisiin kasvaa. Tätä yhteisöllistä resilienssiä vahvistaa verkostoituminen, luottamus, yhteisöllinen toiminta ja keskinäinen avunanto. Tutkimukset kuitenkin kertovat, että nämä asiat painottuvat Suomessa enemmän hyväosaisille ja monet jäävät niistä sivuun.

Mukaan tulevaisuuden tarkasteluun tarvitaan kuitenkin ihmisiä monipuolisilla näkemyksillä sekä taustoilla, jotta toimintakentälle voidaan rakentaa riittävästi erilaisia tulevaisuuskuvia, joista jokaisella on mahdollisuus löytää itsensä. Hanke madaltaa kynnystä osallistua tulevaisuustyöhön, myös heille, jotka eivät siihen yleensä osallistu.

Tulevaisuusosallisuus nimittäin toteutuu harvemmin – he, jotka eivät itse aktiivisesti pysty tai pääse osallistumaan tulevaisuuden rakentamiseen toiveidensa ja huoliensa näkyväksi tekemisen kautta, jäävät liian helposti myös ratkaisujen ulkopuolelle. Jos tulevaisuuden kehityspolkuja hahmotellaan vailla aitoa moniäänisyyttä, osallisuutta ja osallistumista, jää näkökulmia väistämättä katveeseen. Kohti tulevaa -hankkeessa jokainen on riittävä osallistumaan tulevaisuuskeskusteluun avaamalla omia tarpeita, kokemuksiaan, toiveitaan sekä huoliaan tulevaisuudesta. Tulevaisuus, jonka joku muu määrittelee ylhäältä päin, ei voi olla eriarvoistamatta. Siksi tulevaisuusosallisuus kuuluu jokaiselle.

Kohti tulevaa -hanke tarjoaa toimijoille keinoja vähentämään eriarvoisuutta kasvattamalla osaamista siihen, miten tarjota jo lähtökohtaisesti heikommassa asemassa oleville kohderyhmille mahdollisuuksia puhua ja rakentaa tulevaisuuskuvia heidän omista tarpeista ja lähtökohdistaan. Hanke kartoittaa myös tapoja ottaa tulevaisuustoiveet mukaan osaksi päätöksentekoprosesseja.

Miten voisimme varmistaa, että mahdollisimman monen toiveet ovat yhteensopivia tulevaisuuden kehityspolkujen kanssa? Kuinka varmistaa, että heidät otetaan mukaan muutosten toteutukseen? Ota yhteyttä ja kerro meille omat näkökulmasi aiheesta.

Osallistu hankkeen toimintaan

Lue lisää Kohti tulevaa -hankkeesta Kansalaisareenan verkkosivuilta: https://kansalaisareena.fi/ammattilaiselle/ennakointi/

Seuraa hanketta ja osallistu liittymällä Kansalaisareenan tulevaisuusverkostoon. Saat tietoa hankkeen etenemisestä. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä lomake tai ota yhteyttä sähköpostitse. Osallistuminen ei vaadi kokemusta liittyen ennakointiin tai tulevaisuusajatteluun.

Teksti: Mari Tähjä & Anyara G. Wise

Kirjoittajat toimivat Kansalaisareenan ennakointihankkeen vetäjinä.

Mari Tähjä, tulevaisuusmuotoilija, projektipäällikkö, mari.tahja(a)kansalaisareena.fi, 050 567 1077

Anyara G. Wise, viestintäkoordinaattori, anyara.g.wise(a)kansalaisareena.fi, 050 331 6999

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan