Hyppää sisältöön

Kohti tulevaa -hankkeen verkosto tunnisti vapaaehtoiskentän yhteisiä haasteita

Kohti tulevaa -ennakointihankkeen tulevaisuusverkoston jäseniä kokoontui torstaina 1.9.22 ensimmäiseen Tulevaisuustorstai-tilaisuuteen. Osallistujat nimesivät kentällä havaitsemiaan muutosilmiöitä, tavoitteenaan tunnistaa järjestö- ja vapaaehtoiskentälle yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

Ratkaistaviksi asioiksi keskustelussa nousivat mm. toimeenpanon ja vaikuttamisen haasteet, vanhentuneet yhteistyön tavat sekä vapaaehtoisiin ja kansalaisiin kohdistuvat odotukset.

1. Patoutunut tekemisen tarve 

Kentän havainnointikyky on hyvällä tasolla. Muutostarpeita tunnistetaan, mutta toimeenpanoon on yhä matkaa. Kentällä on vahva halu tehdä ja toimia, mutta isojen systeemisten muutosten edessä toiminta tarvitsee uudenlaisia tapoja vaikuttaa.

2. Riittävät ja sopivat yhteistyön tavat puuttuvat 

Vanhat yhteistyön mallit, jossa sektorit ovat hyvin eriytyneet toisistaan, eivät palvele nykyhetken tarpeita. Mukaan tarvitaan yhä moninaisempi ja eri rajat ylittävää yhteistyötä ratkomaan tulevaisuuden haasteita. 

3. Kansalaisiin ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvat odotukset 

On tarvetta keskustelulle siitä, millaisia odotuksia kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta kohtaavat. Kuinka varmistaa, ettei kansalaisyhteiskunnan harteille siirry vastuita, jotka kuuluvat toisaalle, kuitenkin tukien ja täydentäen taakkaa kantavia tahoja? Samaan aikaan kenttä tunnisti tarpeen myös keskustelulle siitä, mikä vapaaehtoisen kanssakulkijan rooli on tulevaisuudessa. Nykyhetkessä kohtaamme haasteellisen asetelman: pieni joukko aktiivisia vapaaehtoistoimijoita uhkaa uupua. Kuinka purkaa haaste niin, että vastuu jakautuisi tasaisesti? 

Kentän katse ei rajoittunut kuitenkaan vain huoliin. Toiveikkuutta herättäviä muutosilmiöitä havaittiin laajalti, joista poimimme nostoiksi kolme:

1. Tulevaisuusajattelu taitona

Tulevaisuusajattelutaidon kasvu kentällä herätti osallistujissa toiveikkuutta. Tulevaisuusajattelu avaa uusia näkökulmia, antaa käyttäjälleen intoa ja auttaa viemään ajattelua eteenpäin.

2. Uudenlaiset verkostoitumisen ja yhteistyön muodot 

Vanhojen, muutosilmiöiden riittämättömäksi tekemien yhteistyön muotojen haastavat kenttää. Samanaikaisesti on kehittymässä uusia yhteistyön malleja, jotka herättävät toiveikkuutta ja joihin latautuu paljon odotuksia.

3. Kansalaisyhteiskunta ainutlaatuisena voimavarana yhteiskunnalle 

Kansalaisyhteiskunnan moninaisuus pitää sisällään kirjon asioita, joista koko yhteiskunta hyötyy. Kentällä on paljon erityisosaamista, motivaatiota ja kykyä muutostarpeiden tunnistamiseen. Vapaaehtoiskentän potentiaali on monipuolisuudessaan lähes rajaton, mutta uhkaa jäädä käyttämättä, mikäli haasteet jäävät ratkaisematta.

Ensimmäinen tulevaisuustorstai ilahdutti myös ennakoinnin ammattilaista. Keskustelu rikastutti ajattelua ja avasi uusia näkökulmia, kertoo Kohti tulevaa -hankkeen projektipäällikkö Mari Tähjä

Toivon, että Tulevaisuustorstaista muodostuu verkostolle tila tulla yhteen reflektoimaan ympäröivää maailmaa, kertomaan tarpeistaan ja toiveistaan tulevaisuudelle sekä ideoimaan ja toteuttamaan tekoja, joilla voisimme maailmaa muuttaa. Ensimmäisen tapaamisen palautteen perusteella tuli tunne, että tällaiselle on myös tilausta. Oli ihana kuulla verkostolta kommentteja siitä, kuinka ”aivoissa suhisee”, silloin olemme saaneet jotain uutta liikkeelle.

Mari Tähjä, projektipäällikkö, tulevaisuusmuotoilija, Kohti tulevaa -hanke

Tulevaisuusverkoston torstaitapaamiset kasvattavat kentän tulevaisuustietoa 

Tulevaisuustorstait ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston omia tilaisuuksia. Nimensä mukaisesti tulevaisuustorstait toteutuvat joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Tilaisuuksissa käydään yhteistä, avartavaa keskustelua toiveikkaista tulevaisuuksista lyhyen alustuksen innoittamana. 

Tapaamisen aikana käydään läpi verkoston jäsenten ja hankkeen pilottiorganisaatioiden havaintoja ilmiöistä, jotka vaikuttavat järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuteen. Tietoa rikastetaan analyysin keinoin. Verkosto kartoittaa ilmiöiden vaikutuksia yhteiseen toimintakenttään ja olemassa oleviin toimintamalleihin. Samalla muotoillaan arkisia työvälineitä toiminnan kehittämiseen ennakointimenetelmiä hyödyntäen. 

Kohti tulevaa -hankkeen tulevaisuusverkosto kokoaa yhteen jo yli 70 vaikuttajaa. Tulevaisuusverkosto on monialainen ja -ääninen ryhmä järjestö- ja vapaaehtoiskentän eri osa-alueilta. Kaikille avoin valtakunnallinen verkosto vastaa myös tarpeeseen demokratisoida tulevaisuuspuhetta. Liity tulevaisuusverkostoon luotaamaan tulevaisuutta ja oppimaan ennakointitaitoja:  https://link.webropol.com/s/tulevaisuusverkosto  

Lisätietoa 

Anyara G. Wise, viestintäkoordinaattori, anyara.g.wise@kansalaisareena.fi, 050 3316 999  

Mari Tähjä, tulevaisuusmuotoilija, mari.tahja@kansalaisareena.fi, 050 5671077 

  

  

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan