Hyppää sisältöön

Lähiesimiestyön tutkinto vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille

Miten motivoida vanhoihin tapoihin jämähtäneitä vapaaehtoisia kokeilemaan rohkeasti uutta? Miten saada itsenäiset yhdistykset jakamaan osaamistaan ja tekemään toimiviksi havaittuja toimintoja? Miten ohjata eri puolilla Suomea olevia vapaaehtoisia netin välityksellä?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Omnia on räätälöinyt Valikkoverkoston kanssa sparraten vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnatun valmennusohjelman, joka tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja, hyviä käytäntöjä, uutta tietoa ja menetelmiä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on yksilöllisesti räätälöity koulutus, jossa saat vuodeksi rinnallesi kokeneiden kollegoiden innostavan tiimin. Koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oppimiseen ammattitaitoisten kouluttajien ja muiden alansa asiantuntijoiden johdolla.  Omnian koulutuksessa painopiste on omien taitojen hiomisessa, toisia sparraten ja yhdessä oppien.

Vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnattu valmennus on suunniteltu erityisesti vapaaehtoisten kanssa töitä tekeville ja se sopii hyvin esimerkiksi vapaaehtoistyöstä vastaavalle koordinaattorille, tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle. Voit olla jo kokenut koordinaattori tai työtä vasta aloitteleva.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan omassa työssä osaaminen näyttäen. Vuoden mittainen koulutus koostuu oman työn kehittämisestä työpaikalla, innostavista valmennuspäivistä, ryhmätöistä, verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta.

Lähiopetuspäivien ja tehtävien teemoja ovat mm.

Toiminnan johtaminen
– Toiminnan suunnittelu ja tavoitteet
– Tehtävien organisointi, vastuut, itseorganisoitumisen johtaminen
– Osallistaminen
– Toiminnan seuranta ja arviointi
– Vaikuttavuus ja mittaaminen

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys, motivointi, palkitseminen ja sitouttaminen
– Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys, motivointi, sitouttaminen, palkitseminen ja jaksamisen tukeminen
– Oppiva organisaatio ja osaamisen kehittäminen

Koordinoinnin ja jaksamisen työkaluja
– Koordinoinnin digitaaliset työkalut: Etävapaaehtoiset, digitaaliset työkalut. Vapaaehtoisrekisterit
– Työnohjaus ja jaksaminen vapaaehtoistyössä

Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen
– Oman työn ja toiminnan kehittäminen ja uudistaminen
– Toiminnan muuttaminen
– Kokeileva ja ketterä kehittäminen
– Tulevaisuuden haasteet ja muutoskyvykkyys

Palvelujen muotoilu verkostoissa
– palvelumuotoilun käyttö vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä
– Asiakasajattelu, asiakaslähtöisten toimintatapojen ja prosessien kehittäminen
– Palvelujen tuottaminen verkostoissa
– Hankkeiden välinen yhteistyö

Tiimien ja ryhmien ohjaus
– Valmentava vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys
– Valmentavan toimintakulttuurin kehittäminen
– Ryhmien ohjaaminen
– Työryhmän johtaminen ja toimiva työyhteisö
– Haastavat tilanteet, ristiriitojen ratkominen

Henkilöstötyö
– Lainsäädäntö, verotus, kulukorvaukset, talkoot
– Palkallisten ja vapaaehtoisten työnjako ja vastuut
– Laatutyö
– Moninaisuuden johtaminen

Oman roolin jäsentäminen ja osaamisen kehittäminen
– Oma rooli ja tehtävät
– Itsensä johtaminen ja itsetuntemus vuorovaikutuksen lähtökohtana
– Oman työn johtaminen
– Oman palautteen purku

Lisätietoja koulutuksesta

Lue juttu koulutukseen osallistuneen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kokemuksista Verkkoareenassa.

Hae koulutukseen 21.9.2018 mennessä täyttämällä tämä hakulomake.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan