Hyppää sisältöön

Miten Euroopan kansalaisjärjestöjen työntekijät toimivat 15–18-vuotiaiden opiskelijoiden osallisuuden edistäjinä vapaaehtoistoiminnassa?

Toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä Kansalaisareenan Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen kanssa. Tarkoituksena oli kuvata, miten Euroopan kansalaisjärjestöjen työntekijät toimivat 15–18-vuotiaiden opiskelijoiden osallisuuden edistäjinä vapaaehtoistoiminnassa. Haastattelimme neljän eri eurooppalaisen kansalaisjärjestön työntekijää Skypen välityksellä. Haastateltavat olivat kotoisin Irlannista, Ranskasta, Espanjasta ja Belgiasta.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä ja aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen. Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan sanoa, että 15–18-vuotiaiden opiskelijoiden osallisuutta vapaaehtoistoiminnassa edistää vapaaehtoisten tasavertainen kohtelu, opiskelijoiden valmentaminen, vapaaehtoistyön virallinen tunnustaminen, opiskelijoiden näkökannan huomioiminen, yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa sekä teknologian ja kansalaisjärjestötoiminnan hyödyntäminen. Osallisuuden edistämiseen liittyviä haasteita vapaaehtoistoiminnassa ovat vapaaehtoistyön virallisen tunnustamisen puuttuminen, opiskelijoiden ajanpuute ja jäsenjärjestöjen eriävät toimintakäytänteet.

Opiskelijoiden toiveiden huomioon ottaminen ja kuunteleminen tuovat heidän ääntänsä kuuluviin vapaaehtoistoiminnan järjestöissä. Opiskelijoiden kokemus osallisuudesta muodostuu sellaisessa vapaaehtoistoiminnassa, joka on itselle mielekästä ja jossa on mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi omana itsenään. Kansalaisjärjestöjen tekemän työn arvo näkyy yhteiskunnassa entistä selkeämmin, kun opiskelijoiden tekemä vapaaehtoistyö tunnustetaan virallisesti. Kansalaisjärjestöjen erilaiset projektit ja menetelmät ovat konkreettisia keinoja opiskelijoiden osallisuuden edistämiseksi. On tärkeää, että jokainen opiskelija voi toimia itselleen sopivassa roolissa vapaaehtoistoiminnassa.

Opinnäytetyö on luettavissa täällä.

Teksti: Milla Sallinen ja Niina Lehtimäki

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan