Hyppää sisältöön

Nuorten areenan paneelissa puhuivat kansanedustajat Paula Risikko, kok., Inka Hopsu, vihr., Veronika Honkasalo, vas. sekä Eeva-Johanna Eloranta, sd.

Nuoret vaativat korulauseiden sijaan tekoja Nuorten Areena -seminaarissa 

Kirjoittajat: Veera Henriksson ja Siina Kolehmainen, JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta

Kansalaisareenan hanke JEP – nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta järjesti joulukuussa 2022 seminaarin Nuorten Areena – Vapaaehtoistoiminnalla mahdollisuuksia, jossa keskusteltiin nuorten vapaaehtoistoiminnasta eri näkökulmista. Ääneen pääsivät järjestöt, päättäjät ja ennen kaikkea nuoret itse. Erilliset puheenvuorot kuultiin Norr om Stanilta, MLL:n tukioppilailta, JEP-hankkeen Nuorten raadilta ja Mieli ry:ltä.  

Seminaarissa pidettiin paneeli, johon osallistuivat nuorten vapaaehtoisten lisäksi kansanedustajat Paula Risikko, kok., Inka Hopsu, vihr., Veronika Honkasalo, vas. sekä Eeva-Johanna Eloranta, sd. Keskustelun yläteemoina olivat osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi.  

Paneelikeskustelussa nuoret kertoivat kaipaavansa enemmän tietoa siitä, miten ja missä he voivat vaikuttaa. Ennen kaikkea nuoret kaipaavat opastusta vaikuttamismahdollisuuksiin sellaisella kielellä ja tavalla, joka nuorten on helppo ymmärtää ja näin ollen päästä käsiksi toimintaan. Keskustelussa nousi esille, että jos olisi tarjota tarkkoja tapoja toimia eri mielenkiinnonkohteista käsin, voisi myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria saada mukaan toimintaan.  

Nuorista tuntuu, että heidän mielipiteitään kysellään ja nuoria halutaan kuulla, mutta nuorilta saatua tietoa ja mielipidettä ei välttämättä oteta huomioon. Nuoret korostivat sitä, että jos heidän mielipidettänsä kysytään, niin olisi myös tärkeää, että heidän nostamiaan asioita vietäisiin aidosti eteenpäin. Nuoret kertoivat myös haluavansa enemmän mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen alusta asti. 

Nuoret kertoivat, että järjestötoiminta pitäisi saada näkyvämmäksi nuorten arjessa, sillä se on heidän mielestään taka-alalla tällä hetkellä. Yksi paneelikeskustelun nuori vinkkasi kampanjoinnin toimivaksi tavaksi saada nuoria mukaan toimintaan.  Lukioissa tai ammattikouluissa nuoria voisi houkutella toimintaan mukaan opintopisteiden avulla. Ylipäätänsä erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua pitäisi tarjota enemmän jo heti peruskoulussa. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret pitäisi ottaa huomioon jo heti alakoulussa. Yksi nuorista toi kehui omassa kotikunnassaan toimivaa sisarustoimintaa, jonka hän kokee tavoittavan juurikin syrjäytyneitä lapsia ja nuoria. 

Kaksi paneelikeskustelun nuorta kertoi olevansa mukana oman koulunsa tukioppilastoiminnassa. He kertoivat, että ovat päässeet toiminnan kautta tutustumaan budjettiasioihin ja hakemaan rahoitusta eri hankkeisiin, kampanjoihin ja tapahtumiin. Heistä toiminnassa antoisaa oli nimenomaan se, että he pääsevät itse mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Myös oppilaskuntatoiminnan tärkeys nostettiin monesti esille. 

Paneelissa nousi esille vapaaehtoistoiminnan merkitys nuorille . Nuoret kokivat vapaaehtoistoiminnan lisäävän hyvinvointia, sillä siitä saa uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. Vapaaehtoistoiminta tuo ihmiset yhteen ja voi antaa nuorille yhteisön, johon kuulua. Vapaaehtoisuus on myös vertaisuutta nuorelta nuorelle – omalla toiminnallaan nuori voi auttaa ja helpottaa muiden nuorten elämää. Esiin nousi myös, etteivät kaikki saa koulussa onnistumisen kokemuksia, mutta niitä on mahdollista saada vapaaehtoistoiminnassa.  

Kansalaisareena lupasi viedä paneelissa nousseet huomiot, kysymykset ja huolet eteenpäin järjestökentälle ja etsiä konkreettisia ratkaisuja niihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Keinoja jalkauttaa järjestöjä ketterämmin koulumaailmaan mietitään mm. Kansalaisareenan vaikuttajaverkostossa, johon kuuluu tällä hetkellä yli 60 järjestöalan vaikuttajaa.  

Kansalaisareenan vuoden 2023 yksi toiminnan painopiste tulee olemaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämisessä. Tämä tulee näkymään Kansalaisareenan perustoiminnan, Valikkoverkoston sekä hankkeiden toiminnassa perustavanlaatuisesti. Tuloksia toiminnastamme tullaan raportoimaan ahkerasti Kansalaisareenan tiedotuskanavilla. Kannustamme lämpimästi muitakin järjestöä ryhtymään sanoista tekoihin ja huomioimaan nuoret entistä laajemmin vapaaehtoistoiminnan kentällä.  

Nuorten Areena -seminaari on katsottavissa Kansalaisareenan YouTube-kanavalla täällä

Seminaarissa esitelty Mieli Ry:n Nuorten hyvinvointiohjelma on luettavissa järjestön sivuilla täällä

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan