Hyppää sisältöön

Nuorten ääni kuuluviin aina kunnallisesta tasosta lähtien

Kirjoittaja Julia Elfving on Kansalaisareenan JEP-raadin jäsen ja aktiivinen nuorisovaltuustolainen

Nykyään on monia tapoja, joilla kansalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin etenkin Suomessa, jossa me olemme etuoikeutettuja demokratian ja sananvapauden suhteen. Etenkin viime vuosina lasten ja nuorten ääntä on myös haluttu korostaa päätöksenteossa. On tärkeää, että monenlaisten ihmisten ääni tuodaan esille erilaisissa päätöksiä vaativissa tilanteissa, oli kyse sitten kouluruoasta tai kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä.  Etenkin nuorten ääntä on pyritty tuomaan vahvemmin esille. Esimerkkinä tästä toimivat nuorisovaltuustot, joiden toiminta on turvattu Suomen laissa.

Nuorisovaltuustot koostuvat usein 13–20-vuotiaista nuorista, joita kaikkia yhdistää halu vaikuttaa kaupunkinsa ja etenkin kaupunkinsa nuorten asioihin. Monilla nuorisovaltuustoilla on myös läsnä- ja puheoikeus esimerkiksi kaupungin joissain lautakunnissa, esimerkkinä tästä sivistyslautakunta. Lautakunnat ja kaupungin muut toimielimet, kuten kaupunginhallitus voivat myös esittää lausuntopyyntöjä nuorisovaltuustoille. Vaihtoehtoisesti nuorisovaltuustot voivat myös itse kirjoittaa lausunnon jostain tärkeästä nuoria koskevasta asiasta.

On tärkeää, että lasten ja nuorten ääntä tuodaan esille kaikissa elämänvaiheissa, sillä tämä varmasti kannustaa heitä myös tulevaisuudessa käyttämään ääntään esimerkiksi äänestämällä vaaleissa tai luomalla uraa politiikassa. Täten on myös tärkeää rohkaista nuoria lähtemään mukaan tämänkaltaiseen toimintaan, oli kyse sitten nuorisovaltuustoista tai vaikkapa oppilaskunnasta – eli suoran tai välillisen osallistumisen kautta.

Usein nuoret saattavat kaivata jonkin sortin kannustamista ja rohkaisemista lähteäkseen tämänkaltaiseen toimintaan. On totta, että kaikki eivät halua sitoutua esimerkiksi nuorisovaltuustoiden kaltaiseen toimintaan, ja se on tietenkin enemmän kuin hyväksyttävää, sillä me kaikki ihmiset olemme uniikkeja yksilöitä omine kiinnostuksinemme. Siksi olisikin tärkeää, että myös näiden nuorten ääni saataisiin kuuluviin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi toteuttamalla eri kyselyitä, joita monissa kouluissa onkin jo toteutettu, tai esimerkiksi tekemällä vielä tiiviimpää yhteistyötä kaikkien oppilaitoksien kanssa, niin lukioissa kuin ammattikouluissa. Myös esimerkiksi monet nuorisovaltuustot ovat järjestäneet erilaisia vaalipaneeleja, jotka antavat nuorille mahdollisuuden kuulla politiikkoja ja kertoa, mitä heidän mielestään nuorten ja lasten eteen tulisi tehdä.

Saadakseen nuorten ja lasten ääni kuuluviin myös tulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää, että nuorta ei tuomita vaan hänen mielipiteitään kunnioitetaan. On tärkeää, että lapsi tai nuori tuntee tulevansa kuulluksi ja saavansa tarpeeksi tukea. Etenkin tässä maailmantilanteessa on tärkeää, että jokaista lasta ja nuorta kuunnellaan ja heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kulttuurillisesta taustasta huolimatta.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yleisellä tasolla nuoret kokevat saavansa äänensä esiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö parannettavaa vielä olisi niin kouluissa, kunnallisella tai vaikkapa valtion tasolla. On tärkeää, että etenkin aikuiset osaavat asettaa itsensä nuorten asemaan, vaikka se saattaisikin tuntua kaukaiselta.

Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75392/OKM27.pdf?sequence=1

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan