Hyppää sisältöön

Orpon hallitusohjelman kakku on päältä kaunis, mutta sisältää rajuja järjestöihin ja vapaaehtoistoimintaan kohdistuvia leikkauksia 

Uusi hallitusohjelma julkaistiin perjantaina 16.6.2023. Petteri Orpon hallitusohjelma tunnistaa osittain järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan merkityksen ja kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden tärkeyden. Kaavaillut sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaukset ovat kuitenkin näiden puheiden kanssa rajussa ristiriidassa. Leikkaukset on peruttava, jotta lupaukset järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan arvostuksesta eivät jää pelkiksi juhlapuheiksi! 

Hallitusohjelmassa tunnistetaan vapaaehtois- ja talkootyö liikunnan harrastamisen kivijalkana. Onkin hienoa, että ohjelmassa luvataan “turvata liikunnan vapaaehtoistyö” ja varmistaa, ettei “tarpeeton byrokratia ole este seurojen ja järjestöjen toiminnalle tai tapahtumien järjestämiselle”. Lupaukset liikunnan vapaaehtoistyön turvaamisesta sekä tarpeettoman byrokratian purkamisesta vaatisivat kuitenkin konkretiaa ympärilleen. Tämän lisäksi nämä tavoitteet tulisi ulottaa koskemaan aivan kaikkea vapaaehtoistoimintaa

Kiitämme hallitusta siitä, että ohjelmaan on sisällytetty (Kansalaisareenan vaalitavoitteiden mukainen) kirjaus siitä, että hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta on parannettava. Kiittämisen arvoista on myös, että ohjelmassa tunnistetaan aktiivisen ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan tärkeys osana toimivaa demokratiaa. 

– Näiden lupausten toimeenpano edellyttää, että päättävissä elimissä on mukana kattava järjestöjen edustus. Hallitusohjelmaa toimeenpantaessa on varmistettava, että vuoropuhelua järjestöjen edustajien kanssa lisätään kaikissa päätöksenteon vaiheissa, toteaa Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthén

Ylevät juhlapuheet ovat jäämässä mittavien leikkausten jalkoihin 

Orpon hallitusohjelma vetää kuitenkin mattoa monien juhlapuheidensa alta, sillä se sisältää kymmenien miljoonien edestä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin kohdistuvia leikkauksia. Monet sosiaali- ja terveysalan järjestöt koordinoivat myös vapaaehtoistoimintaa. 

Ohjelmassa kaavaillut leikkaukset ovat katastrofaalisia niin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kentän riippumattomuuden kuin ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisenkin kannalta. Mikäli leikkaukset toteutuisivat, ne kohdistuisivat myös järjestöjen koordinoimaan vapaaehtoistyöhön, joka tukee mm. ihmisten hyvinvointia, kuntoutumista ja arjessa jaksamista.  

– Leikkaukset on peruttava ja rahoituksen rakennetta tulee kehittää niin, että se ei estä eri sektorien ja toimialojen yhteistyötä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi, Porthén vaatii.  

Orpon hallitus haluaa ohjelmansa mukaan “vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa”. Tämä on toki hienoa, mutta osana tätä työtä tulee varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan toimijoilla, joilla on jo hyväksi havaittuja keinoja osallisuuden ja demokratian vahvistamiseksi, on vapautta ja resursseja näiden keinojen hyödyntämiseen. 

Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan tulee panostaa 

Järjestöt tarjoavat kaikille ihmisille, myös heikommassa asemassa oleville, mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan, hyödyntää omia vahvuuksiaan ja tuntea osallisuutta. Leikkaukset järjestöihin kohdistuvat siten myös suoraan heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. 

– Vapaaehtoistoiminta tulisi nähdä merkittävää yhteiskunnallista arvoa tuottavana asiana ja demokratian perustana, johon investoiminen kannattaa. Nämä investoinnit ovat nyt jääneet hallitusohjelmasta puuttumaan, Porthén toteaa. 

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on “vahvistaa hyvän keskustelun ja mielipiteen vaihtamisen kulttuuria yhteiskunnassa jo lapsesta lähtien perustuslaillinen sanan- ja mielipiteenvapaus turvaten”. Sen lisäksi, että mielipiteenvapaus turvataan lapsesta lähtien, tulisi vahvistaa myös lasten ja nuorten oman toimijuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen. 

– Hallitusohjelma ei tunnista järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin rakentamisessa sekä ongelmien ja kriisien ennaltaehkäisyssä. Ohjelma sisältää paljon yleviä puheita ja lupauksia, mutta hyvin vähän konkreettisia toimenpiteitä näiden lupausten kattamiseksi. Lisäksi mittavat sotealan ja -järjestöjen leikkaukset varmistavat, ettei näiden lupausten pitäminen ole lähtökohtaisestikaan mahdollista, Porthén painottaa.  

Lue Kansalaisareenan ja 65 muun järjestön tavoitteet hallitusohjelmaan täällä: https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tavoitteet-eduskuntavaaleihin-2023/

Lisätietoja:

Anne Porthén, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja, puh. 050 551 0057

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan