Hyppää sisältöön

Pikku-Aurorassa uskalletaan osallistaa

Osallistavalla kulttuuritoiminnalla on monia todistettuja hyvinvointivaikutuksia ja siten suuri merkitys yhteiskunnassa. Osallisuus torjuu yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä. Kulttuuri, erityisesti yhdessä koettu, parantaa ja pidentää ihmisten elämää. Kaupungit näkevät osallisuuden merkityksen ja ovat ottaneet osallisuuden osaksi visioitaan. Espoossa kulttuurin halutaan olevan moninaista ja saavutettavaa. Kaupunkilaisista halutaan osallistuvia kulttuurin tekijöitä.

Vapaaehtoisuus on yksi osallistumisen muoto, se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia osallistua yhteisten asioiden toteuttamiseen. Vapaaehtoisuudessa tärkeää on yhdessä tekeminen, antaminen, auttaminen ja vastikkeettomuus. Kiinnostavaa vapaaehtoisuutta syntyy, kun osallistujat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Osallistaminen ja vapaaehtoistoiminta eivät kuitenkaan vielä toteudu toivotulla tavalla kaikissa kuntaorganisaatioissa. Käytännön keinojen löytämiseksi Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora, joka on yksi Espoon kaupungin kulttuuritaloista, tilasi osallisuutta käsittelevän opinnäytetyön, jonka toteutin vuoden 2017 aikana. Opinnäytetyöni Uskalla osallistaa! etsi tietoa ja keinoja siihen, miten Pikku-Aurorassa voitaisiin käytännössä toteuttaa osallistamista, eli ottaa asiakkaat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sisältöjä. Tutkin työssäni osallisuutta teorian, haastattelujen ja käytännön kautta. Saadun tiedon pohjalta laadin Pikku-Auroran osallistamisen mallin. Se on konkreettinen työkalu osallistamistyöhön. Malli on sovellettavissa muihin osallistavaa toiminta järjestäviin organisaatioihin.

Osallisuudessa asiakas on jotain enemmän kuin paikalle saapuva kävijä. Hän esimerkiksi osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminnan myötä hänen oma toimijuutensa kehittyy ja vahvistuu. Opinnäytetyön käytännön osana toteutimme osallistavan, asukkaiden ideoiman J-perän Jenkat tanssitapahtuman. Tanssit keräsi yli 100 kävijää ja osoitti, miten hienoihin tuloksiin osallistamisen kautta voidaan päästä.

Opinnäytetyössäni päädyn siihen, että osallistaminen on viime kädessä vuorovaikutusta. Eli kuuntelemista, keskustelemista ja toisen huomioonottamista. Kuntaorganisaation on otettava osallistaminen kiinteäksi osaksi organisaation muuta toimintaa ja opittava sietämään sen tuomaa epävarmuutta. Kuntaorganisaation tarjoamat puitteet mahdollistavat kuntalaisten omien visioiden toteuttamisen ja sen, että he nousevat todellisiksi toimijoiksi.

Kaisa Pikkarainen

Kirjoittaja opiskelee parhaillaan kulttuurituotantoa ja vapaaehtoistoiminnan johtamista Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hän palautti marraskuussa 2017 osallisuutta käsittelevän opinnäytetyön Uskalla osallistaa! Kunnallinen kulttuurilaitos osallistajana. Case: Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora, Espoon kaupunki. Opinnäytetyö on ladattavissa ja luettavissa täällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan