Hyppää sisältöön

Plan Be -hanke edisti senioreiden vapaaehtoistoimintaa

Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -hanke on kahden vuoden ajan edistänyt senioreiden vapaaehtoistoimintaa muun muassa kouluttamalla vapaaehtoisia, tuottamalla monipuolisia oppimateriaaleja vapaaehtoisten käyttöön sekä tutkimalla senioreiden vapaaehtoisuutta Suomessa ja muualla EU:ssa.

Kuusankosken Retkeilijät on ollut mukana EU:n rahoittamassa Erasmus+ aikuiskoulutuksen hankkeessa, joka kesti kaksi vuotta. Hankkeessa oli mukana kaksi organisaatiota Portugalista, joista toinen koordinaattorina, sekä Retkeilijöiden lisäksi kumppanit Italiasta ja Sloveniasta. Hankkeen otsikon mukaisesti pääpaino oli senioreiden vapaaehtoistoiminnassa, jota edistettiin paikallistasolla vapaaehtoisten koulutuksella, vetäjien kansainvälisellä koulutuksella, kansainvälisellä liikkuvuudella, tiedotuksella sekä oppimateriaalin tuottamisella ja pienellä tutkimuksella.

Vapaaehtoisille suunnattuja suomenkielisiä opiskeluaineistoja on vapaasti saatavana Kuusankosken Retkeilijöiden KuuRet 55+ jaoston sivuilta. Aineistot soveltuvat pienryhmissä tapahtuvaan opiskeluun ja itseopiskeluun. Vapaaehtoiseksi ryhtyvän tai jo toiminnassa mukana olevan ei kuitenkaan ole tarvetta käydä koko laajaa aineistoa läpi, vaan sieltä voi poimia itselle tarpeellisia ja kiinnostavia osoita. Projektissa laadittiin kahdeksan opintomoduulia:

  • Motivaatio ja odotukset,
  • Vertaistoiminta,
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen,
  • Sosiaalinen osallisuus,
  • Sukupuolten tasa-arvo,
  • Kulttuuri ja taide,
  • Luonto ja ympäristö, sekä
  • Ruoka ja terveys.

 

Muutamista moduuleista ja mm. testikoulutuksen järjestämisestä on laajempi versio englanninkielisenä Plan Be -hankkeen kotisivuilla. Näiltä sivuilta löytyy myös hankkeen esittely, tutkimusaineistoa ja tiedotusaineistoa.

Hankkeeseen osallistuneet suomalaiset vapaaehtoiset ovat olleet kiinnostuneita aiheista ja ovat kokeneet oppineensa ja kehittyneensä yksilöinä aivan kuten hankesuunnitelmassa oli odotettu.
Lisätietoa aiheesta saa hankkeen suomalaiselta koordinaattorilta sähköpostilla:

seppo.tahvanainen(a)hotmail.com

 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan