Hyppää sisältöön

Pro gradu: Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan yhteiskunnallisen markkinoinnin avulla

Hanken Svenska Handelshögskolanin markkinoinninopiskelijan Daniela Sumelius tutkii tuoreessa pro gradu -tutkielmassaan nuorten vapaaehtoistoimintaa yhteiskunnallisen markkinoinnin näkökulmasta. Gradu valottaa muun muassa nuorten motivaatiota vapaaehtoistoimintaan, vapaaehtoistoiminnasta saatuja kokemuksia sekä osallistumisen esteitä. Jeesaan-hanke on ollut gradussa tapaustutkimuksena, ja Sumelius on haastatellut Jeesaan-hankkeen kursseille osallistuneita nuoria tutkimustaan varten.

Tutkimuksen mukaan nuoret lähtevät mukaan vapaaehtoistoimintaan, koska he haluavat auttaa ja tehdä hyvää. Mukaan lähteminen itsekseen voi kuitenkin tuntua vaikealta eikä nuorilla välttämättä ole tietoa, mitä kaikkea he voisivat tehdä vapaaehtoisina.

Tutkimuksessa haastatellut nuoret kokivatkin, että vapaaehtoistoiminnan kurssit kouluilla ovat hyvä asia ja helpottavat osallistumista. Kurssin kautta nuoret saivat tietoa erilaisista vapaaehtoistehtävistä sekä paikoista, joissa vapaaehtoistyötä voi tehdä. Eräs haastatelluista esimerkiksi kommentoi näin: ”Kurssi avasi silmäni: hei, tämähän on helppoa!” Monet nuorista arvostivat myös sitä, että he saivat vapaaehtoistoiminnasta työelämätaitoja sekä hyvän lisän CV:hen.

Nuoret myös pitävät vapaaehtoistyön tekemistä antoisana. Vapaaehtoistyö tuo muun muassa hyvää mieltä, uusia kokemuksia, itsevarmuutta, ystäviä ja työelämätaitoja. Eräs haastatelluista kertoo esimerkiksi löytäneensä oman ”työminänsä” vapaaehtoistoiminnan kautta. Toinen haastateltava puolestaan kommentoi näin: ”Hain itse vapaaehtoistyöpaikan ja nyt vapaaehtoistyössä olen saanut lisää rohkeutta ja uskallusta mennä juttelemaan asiakkaille itsekseni”.

Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistumisen esteitä olivat muun muassa ajanpuute, pitkät välimatkat sekä se, ettei tietoa eri vapaaehtoistehtävistä ole helposti saatavilla. Osa nuorista koki harmillisena sen, että joissakin vapaaehtoistehtävissä vaaditaan täysi-ikäisyyttä, jolloin he eivät alaikäisinä voi osallistua. Nämä ovat haasteita, joiden ratkomiseen myös me kaikki vapaaehtoistoiminnan tarjoajat voimme vaikuttaa.

Lue lisää nuorten kokemuksista vapaaehtoistoiminnan parissa. Löydät Daniela Sumeliuksen gradun täältä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan