Hyppää sisältöön

Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa

Raportti tarkastelee kulttuuri-, liikunta-, ja ympäristöluotsitoiminnan tilaa Suomessa. Selvityksen kohteena on Jyväskylästä lähtöisin oleva luotsitoiminta sekä sen eri paikkakunnilla toimivat sovellukset, joita nimitetään kulttuurikaveri-, kulttuuriystävä-, kulttuurikummi-, kulttuuriväärti-, tai piristäjätoiminnaksi. Luotsitoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan avulla kulttuuripalvelujen käyttöä, liikunnan harrastamista tai luontoelämyksiä sellaisille henkilöille, jotka muuten eivät osallistuisi.

Luotsitoimintaa tarkastellaan raportissa toimintaa organisoivien koordinaattoreiden, siihen osallistuvien vapaaehtoisten sekä palvelua käyttävien näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan toiminnan yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Näiden lisäksi analysoidaan kulttuurista vapaaehtoistoimintaa käsitteleviä kuntien, maakuntien ja valtion ohjelma-asiakirjoja.

Luotsitoiminta on yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivää toimintaa. Siihen kohdistuu yhteiskunnallisia odotuksia mm. kulttuurin hyvinvointivaikutusten, osallisuuden ja julkisen hallinnon osallistavien käytäntöjen suhteen. Vaikuttavuus ymmärretään myös toimijoiden keskuudessa yleisesti luotsitoiminnan tavoitteeksi – erityisesti kulttuurin saavutettavuuden ja hyvinvoinnin osalta. Ikäihmiset korostuvat luotsitoiminnan tärkeimpänä kohderyhmänä, ja sekä vapaaehtoiset että palvelua käyttävät ovat useimmiten eläkeikäisiä. Toiminta on Suomessa vasta vakiintumassa: se on vielä pienimuotoista niillä paikkakunnilla, joilla ei ole toimintaa päätoimisesti koordinoivaa työntekijää. Luotsitoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset ovat keskimäärin aktiivisia, ja suuri osa heistä haluaisi osallistua nykyistä enemmän. Heidän panostaan voisi käyttää nykyistä enemmän myös kulttuurilaitosten toiminnassa ja julkisen hallinnon osallistamistavoitteiden toteuttamisessa. Osallistujien keskeisimpiä motivaatiotekijöitä ovat halu auttaa ja vaikuttaa sekä mahdollisuus olla osallisena kulttuurissa. Luotsitoimintaan osallistuvat ovat kokeneet positiivisia vaikutuksia erityisesti henkisen hyvinvoinnin kohenemisen, elämänpiirin laajenemisen ja mielekkään tekemisen lisääntymisen kautta. Myös palvelua käyttävät näyttävät kokevan toiminnan lähes poikkeuksetta positiivisesti. Tutustu selvitykseen täällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan