Hyppää sisältöön

Selvitys välittämisen tarpeesta julki

Demos Helsinki laati selvityksen välittämisen tarpeesta yhteiskunnassa ja hahmotteli perustaa välittämisen kansanliikkeelle. Selvitys sai alkunsa Siskot ja Simot -yhteisön, Kansalaisareenan ja Oikeusministeriön yhteisaloitteesta. Raportti avaa tärkeää keskustelua välittämisen tarpeesta ja järjestö- ja vapaaehtoiskentän vaikutusmahdollisuuksista.

Kansalaisyhteiskunta muutosten kynnyksellä

Kansalaisyhteiskunnan merkitys sekä sen uudet toimintamallit korostuvat yksilökeskeisen maailmankuvan ollessa yhä valtavirtaa. Muutoksen merkkejä on kuitenkin ilmassa, sillä yhteisölliselle, arvoihin pohjaavalle ja nykyajattelua kyseenalaistavalle toiminnalle on kysyntää etenkin maailmanlaajuisten kriisien pakottaessa toimintamallien muutokseen. Kansanliikkeet tarjoavat yhteisöllistä toimintaa, joka kykenee paitsi reagoimaan toimintaympäristönsä muutoksiin, aktiivisesti kyseenalaistamaan nykyhetken rakenteita sekä kuvittelemaan ja todentamaan toivottuja tulevaisuuskuvia. Juuri näiden teemojen parissa toimii myös Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuskestävyyttä ennakointitaitoja kasvattamalla.

Välittäminen on yhteiskunnalle välttämätöntä

Ajankohtainen selvitys korostaa välittämisen lisäämisen merkitystä 2020-luvun Suomessa. Raportti koostuu kolmesta luvusta, joista ensimmäisessä käsitellään välittämisen merkitystä ja avataan sen käsitettä nykymaailmassa sekä tarkastellaan kansanliikkeen määritelmää. Toisessa luvussa kirjoittajat kuvaavat, minkälaisista elementeistä ja lähtökohdista onnistunut välittämisen kansanliike voisi rakentua. Kolmannessa luvussa esitellään kolme erilaista liikettä, joiden historiasta ja toimintamalleista voidaan ottaa oppeja.

Kansanliike lähtee siitä, että joku tunnistaa maailmassa asian, jonka pitäisi olla toisin. (…) Liike voi saada paljon ihmisiä taakseen, kun sen käynnistäjä on osannut tunnistaa ja sanoittaa jonkin “ilmassa olevan” muutostarpeen, jonka ihmiset tuntevat nahoissaan, mutta jota ei vielä ole yhteisesti sanoitettu ja joka ei vielä ole löytänyt konkreettisen tekemisen tapaa.

Kohti välittämisen kansanliikettä, Demos Helsinki

Muutostarpeiden sanoittaminen on tulevaisuusajattelun ytimessä. Vahva, aktiivinen, autonominen, yhtenäinen ja moniääninen kansalaisyhteiskunta on voimavara kestävän tulevaisuuden kuvittelemisessa ja todentamisessa. Kohti tulevaa -hanke kuulostelee kansalaisyhteiskunnan havaintoja toimintaympäristönsä muutosilmiöistä sekä koostaa tietoa ja työkaluja kentän käyttöön.

Lataa ja lue Demos Helsingin Kohti välittämisen kansanliikettä -selvitys.

Lue lisää Kohti tulevaa -hankkeesta ja tule mukaan toimintaan.

Valtakunnallinen Kohti tulevaa -hanke kehittää tulevaisuustaitoja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kentällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan