Hyppää sisältöön

Sopimusopas järjestön ja yrityksen yhteistyöhön

Kansalaisareenan uuden julkaisusarjan ensimmäinen osa on opas nimeltään Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö. Oppaan on kirjoittanut sekä pitkään liikejuridiikan alalla että myös Kansalaisareenassa järjestöasiantuntijana toiminut lakimies Joachim Reimers. Yritysyhteistyö voi tarjota järjestölle paljon mahdollisuuksia. Siihen saattaa liittyä kuitenkin myös riskejä. Osa näistä riskeistä liittyy yhteistyösopimuksen laadintaan. Oppaassa käydään läpi kaikkein oleellisimmat kohdat alkaen hyvän sopimuksen valmistelusta ja päättyen sopimuksen irtisanomiseen.

Sosiaali- ja terveysalalla järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö yritysten kanssa on vielä suhteellisen harvinaista. Yritysyhteistyön merkitys saattaa tulevina vuosina kuitenkin korostua entisestään. Järjestöjen kannalta tärkein motiivi on usein varainhankinta. Yritys puolestaan saattaa ryhtyä yhteistyöhön järjestön kanssa imagosyistä tai sen takia, että yhteistyö lisää oman henkilöstön työmotivaatiota. Käytännössä voi löytyä paljon muitakin yksilöllisiä ja hyvin perusteltuja syitä järjestön ja yrityksen väliseen yhteistyöhön.

Sopimuksen allekirjoittaminen on määrätty yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä. Ennen sopimusasiakirjan allekirjoittamista kannattaa tarkastaa järjestön säännöistä, ketkä saavat allekirjoittaa lopullisen sopimuksen.

Yhteistyön sisältö kannattaa sopimuksessa määritellä tarkkaan, jolloin erimielisyyksien esiintyessä on helpompi arvioida, onko yhteistyö todella tehty sopimuksen mukaisesti.

Yhteistyössä sopimukset laaditaan yleensä yksilöllisesti. Saattaa kuitenkin olla, että yrityksellä on myös valmiita, etukäteen laadittuja yleisiä sopimusehtoja, jotka se haluaa osaksi yhteistyösopimusta. Yleisillä sopimusehdoilla pyritään yleensä määrittelemään osapuolten asema yleisellä tasolla. Varsinkin suuret yritykset käyttävät näitä vakioehtoja helpottamaan sopimuksen tekemistä. Ehdot eivät voi tulla sopimuksen osaksi järjestön tietämättä. Tavallisesti osapuolet allekirjoittavat sopimuslomakkeen, jossa yleiset sopimusehdot ovat. On myös mahdollista, että sopimusasiakirjassa viitataan selkeästi vakioehtoihin. Silloin edellytetään lisäksi, että järjestöllä on ollut mahdollisuus tutustua ehtoihin ennen sopimuksen päättämistä. Tämä kannattaa järjestön myös ehdottomasti tehdä, koska näin sopimuksen osaksi tulleet vakioehdot sitovat järjestöä samalla tavalla kuin yksilöllisesti sovitut ehdot.

Opas antaa joitakin vinkkejä, joiden avulla voidaan vähentää ainakin niitä epäonnistumisen riskejä, jotka aiheutuvat siitä, että yhteistyön osapuolet laiminlyövät asianmukaisen sopimuksen laadinnan. Opas on tarkoitettu erityisesti pienen tai keskisuuren järjestön puolesta toimivalle, joka valmistelee yritysyhteistyön merkeissä sopimuksen tai osallistuu sopimusneuvotteluihin.

Tutustu oppaaseen täällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan